אם אינכם מצליחים לאפס את סיסמת ההתחברות ל-Mac

אם השלבים הסטנדרטיים לאיפוס הסיסמה של חשבון המשתמש ב-Mac אינם עוזרים, נסו את השלבים הנוספים הבאים.

 


הפעלה מ-macOS Recovery

בדקו אם אתם משתמשים ב-Mac עם Apple silicon ולאחר מכן בצעו את השלבים המתאימים להפעלה מ-macOS Recovery:

 • Apple silicon: הפעילו את ה-Mac והמשיכו ללחוץ לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה עד שיופיע חלון אפשרויות ההפעלה. בחרו את סמל גלגל השיניים עם הכיתוב 'אפשרויות' ולחצו על 'המשך'.
 • מעבד Intel: הפעילו את ה-Mac ולחצו מיד לחיצה ממושכת על המקשים Command (⌘)-R עד שתראו את הסמל של Apple או תמונה אחרת.

 


אם מוצגת בקשה לבחירת משתמש המוגדר כמנהל מערכת

אם מוצגת בקשה לבחור משתמש המוגדר כמנהל מערכת אשר ידועה לכם הסיסמה שלו, לחצו על 'שכחת את כל הסיסמאות?' והמשיכו לפי השלבים המפורטים בהמשך.

אם מוצגת בקשה להזנת פרטי ה-Apple ID

הזינו את פרטי ה-Apple ID. ייתכן שתתבקשו גם להזין את קוד האימות שנשלח למכשירים האחרים.

אם מוצג חלון 'נעילת ההפעלה', לחצו על 'יציאה אל כלי העזר לשחזור'. לאחר מכן המשיכו כפי שמתואר בסעיף הבא, "שימוש במדריך לאיפוס סיסמה".

אם מוצגת בקשה לבחירת משתמש שעבורו ברצונכם לאפס את הסיסמה:

 1. בחרו את המשתמש, הזינו את פרטי הסיסמה החדשה ולחצו על 'הבא'. 
 2. כשהאימות מסתיים בהצלחה, לחצו על 'יציאה'. 
 3. בחרו בתפריט Apple ‏ > 'הפעל מחדש'. כעת תהליך איפוס הסיסמה הושלם, כך שאין צורך לבצע שלבים נוספים.

אם מוצגת בקשה להזנת קוד השחזור

 1. הזינו את קוד השחזור של FileVault. קיבלתם אותו כשהפעלתם את FileVault ובחרתם ליצור קוד שחזור במקום לאפשר לחשבון iCloud (‏Apple ID) לבטל את נעילת הכונן. 
 2. כאשר תתבקשו לאפס את הסיסמה, לחצו על 'אפס סיסמה'.
 3. בחרו משתמש שעבורו ברצונכם לאפס את הסיסמה.
 4. כשהאימות מסתיים בהצלחה, לחצו על 'יציאה'.
 5. בחרו בתפריט Apple ‏ > 'הפעל מחדש'. כעת תהליך איפוס הסיסמה הושלם, כך שאין צורך לבצע שלבים נוספים.

 


שימוש במדריך לאיפוס סיסמה

כעת אמור להופיע חלון כלי העזר עם אפשרויות כמו שחזור מ-Time Machine, התקנה מחדש של macOS ושימוש ב'כלי העזר לכוננים'.

 1. בתפריט 'כלי עזר' שבשורת התפריטים, בחרו באפשרות 'המסוף'.
 2. בחלון 'המסוף', הקלידו resetpassword ולאחר מכן לחצו על Return כדי לפתוח את המדריך לאיפוס סיסמה.
 3. אם מוצגת בקשה לבחור משתמש המוגדר כמנהל מערכת אשר ידועה לכם הסיסמה שלו, לחצו על 'שכחת את כל הסיסמאות?'.
 4. בחלון 'אפס סיסמה', לחצו על 'בטל את הפעלת ה-Mac' ולאחר מכן לחצו על 'בטל הפעלה' כדי לאשר את הפעולה.
 5. אם מוצג חלון 'נעילת ההפעלה', הזינו את כתובת הדוא"ל והסיסמה של ה-Apple ID ולאחר מכן לחצו על 'הבא'.
 6. בחלון 'אפס סיסמה', הזינו את פרטי הסיסמה החדשה ולחצו על 'הבא'.
  אם מוצגים בחלון זה מספר חשבונות משתמשים, לחצו על הלחצן 'הגדר סיסמה' לצד השם של כל חשבון והזינו את פרטי הסיסמה החדשה עבור כל אחד מהחשבונות.
 7. בסיום התהליך של איפוס הסיסמה, לחצו על 'יציאה'.
 8. בחרו בתפריט Apple ‏ > 'הפעל מחדש' והתחברו עם הסיסמה החדשה.

 


אם עדיין אי אפשר לאפס את הסיסמה, מחקו את ה-Mac

אם כל הפתרונות האחרים נכשלו, אתם יכולים לאפס את הסיסמה על ידי מחיקת ה-Mac.

 1. כבו את ה-Mac ואז הפעילו אותו מ-macOS Recovery כפי שתואר קודם לכן.
 2. כשתתבקשו לבחור משתמש המוגדר כמנהל מערכת אשר ידועה לכם הסיסמה שלו, בחרו 'פרמט את ה-Mac' בתפריט 'מדריך השחזור' שבשורת התפריטים.
 3. בחלון 'פרמט את ה-Mac', לחצו על 'פרמט את ה-Mac' ולאחר מכן לחצו שוב על 'פרמט את ה-Mac' כדי לאשר את הפעולה. 
 4. אם כשה-Mac מופעל מחדש מוצג סימן שאלה מהבהב, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה למשך כמה שניות עד שה-Mac יכבה.
 5. הפעילו שוב מ-macOS Recovery, ולאחר מכן התקינו מחדש את macOS. לפרטים, עיינו בנושא כיצד להתקין מחדש את macOS

אם אינכם יכולים להתקין מחדש את macOS מאחר שתוכנית ההתקנה לא מוצאת דיסק קשיח שבו ניתן לבצע את ההתקנה, ייתכן שיהיה צורך לשנות את מבנה הכונן:

 1. לחצו על Command (⌘)-Q כדי לסיים את פעולת תוכנית ההתקנה.
 2. כשמופיע חלון כלי העזר, בחרו באפשרות 'כלי העזר לכוננים', ולאחר מכן לחצו על 'המשך'.
 3. בחרו את הפריט הראשון ברשימה שבסרגל הצד בחלון 'כלי העזר לכוננים'. זהו הדיסק הקשיח המובנה.
 4. לחצו על הלחצן או על הכרטיסיה 'מחק' בצד שמאל של החלון והזינו את הפרטים הבאים:
  • שם: Macintosh HD
  • מבנה: Mac OS מורחב (מתועד)
  • סכמה (אם אפשרות זו מוצגת): מפת מחיצות GUID
 5. לחצו על 'מחק' ולאחר מכן לחצו שוב על 'מחק' כדי לאשר את הפעולה.
 6. בסיום המחיקה, לחצו על Command-Q כדי לסיים את פעולת 'כלי העזר לכוננים' ולחזור לחלון כלי העזר. כעת אמורה להיות לכם אפשרות להתקין מחדש את macOS בהצלחה.

 


אם אתם עדיין זקוקים לעזרה, פנו לתמיכה של Apple.

תאריך פרסום: