אודות תוכן האבטחה של iCloud for Windows 12.0

מסמך זה מתאר את תוכן האבטחה של iCloud for Windows 12.0.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

iCloud for Windows 12.0

הופץ ב-26 בינואר 2021

ImageIO

זמין עבור: Windows 10 ואילך דרך ה-Microsoft Store

השפעה: עיבוד תמונה בעלת מבנה זדוני עלול להוביל לביצוע קוד שרירותי

תיאור: בעיית כתיבה מחוץ לטווח טופלה באמצעות בדיקת טווח משופרת.

CVE-2020-29611:‏ איוון פרטריץ' מ-Google Project Zero

ImageIO

זמין עבור: Windows 10 ואילך דרך ה-Microsoft Store

השפעה: עיבוד תמונה בעלת מבנה זדוני עלול להוביל לביצוע קוד שרירותי

תיאור: קריאה מחוץ לתחום טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2020-29618: שינגווי לין מ-Ant Security Light-Year Lab

ImageIO

זמין עבור: Windows 10 ואילך דרך ה-Microsoft Store

השפעה: עיבוד תמונה בעלת מבנה זדוני עלול להוביל לפגם בזיכרון

תיאור: קריאה מחוץ לתחום טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2020-29617: שינגווי לין מ-Ant Security Light-Year Lab

CVE-2020-29619: שינגווי לין מ-Ant Security Light-Year Lab

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: