אודות תוכן האבטחה של watchOS 6.2.9

מסמך זה מתאר את תוכני האבטחה של watchOS 6.2.9.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

watchOS 6.2.9

הופצה ב-5 בנובמבר 2020

FontParser

זמין עבור: Apple Watch Series 1 ואילך

השפעה: עיבוד גופן בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלה של קוד שרירותי. Apple מודעת לדיווחים על כך שניצול של בעיה זו קיים ללא פיקוח.

תיאור: בעיה של השחתת זיכרון טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2020-27930: ‏Google Project Zero

ליבה

זמין עבור: Apple Watch Series 1 ואילך

השפעה: אפליקציה זדונית עלולה להצליח לחשוף זיכרון ליבה. Apple מודעת לדיווחים על כך שניצול של בעיה זו קיים ללא פיקוח.

תיאור: בעיה באתחול זיכרון טופלה.

CVE-2020-27950: ‏Google Project Zero

ליבה

זמין עבור: Apple Watch Series 1 ואילך

השפעה: אפליקציה זדונית עלולה להצליח להפעיל קוד שרירותי עם הרשאות ליבה. Apple מודעת לדיווחים על כך שניצול של בעיה זו קיים ללא פיקוח.

תיאור: בעיית בלבול בסוגים טופלה באמצעות טיפול משופר במצבים.

CVE-2020-27932: ‏Google Project Zero

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: