אודות תוכן האבטחה של macOS Server 5.11

מסמך זה מתאר את תוכן האבטחה של macOS Server 5.11.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple. ניתן להצפין תקשורת עם Apple באמצעות 'מפתח PGP לאבטחת מוצר' של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

macOS Server 5.11

הופץ ב-14 בדצמבר 2020

Profile Manager

זמין עבור: macOS Big Sur

השפעה: עיבוד כתובת URL בעלת מבנה זדוני עלול להוביל לניתוב מחדש פתוח או להפעלת קובץ Script באתרים מרובים

תיאור: הייתה בעיה בניתוח כתובות URL. בעיה זו טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2020-9995: ראג'פאל ארורה (‎@whacktohack), רוהן שארמה (r0hanSH)

תודות נוספות

macOS Server

אנחנו מבקשים להודות לפטריק שלאנגן על הסיוע.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: