מה חדש עבור ארגונים ב-iOS 14

למדו על התוכן הארגוני ש-Apple הפיצה במסגרת iOS 14.

העדכונים שנכללים ב-iOS 14 משפרים את היציבות, הביצועים או התאימות של המכשיר והם מומלצים עבור כל המשתמשים. מנהלי מכשירים יכולים לנהל עדכוני תוכנה באמצעות פתרון MDM. 

לקבלת מידע על שיפורים כלליים, קראו על עדכוני iOS 14.

לקבלת פרטים על תוכן האבטחה של עדכונים אלה, עיינו בעדכוני אבטחה של Apple.

iOS 14.7

תיקון באגים ושיפורים

 • פתרון בעיה ב'מדריך ההתקנה' שגרמה לדילוג על חלונית קוד הגישה אם בוצע דילוג בחלונית של ה-Touch ID ושל ה-Face ID.
 • 'מדריך ההתקנה' לא יופיע עוד אחרי הפעלה מחדש של מכשיר.
 • תעבורת האפליקציות תנתב בצורה נכונה דרך ה-VPN לפי דרישה המוגדר עם מנהרה מפוצלת.

iOS 14.6

תיקון באגים ושיפורים

 • פתרון בעיה שהייתה עלולה לגרום למכשירים להתנתק מרשתות Wi-Fi בפרוטוקול 802.1X בעת סריקה לאיתור רשתות זמינות.
 • פתרון בעיה שמנעה ממכשירים מנוהלים לעבד פקודות MDM לאחר קבלת פקודת ManagedMediaList.
 • פתרון בעיה שמנעה הפעלה של מכשירים מנוהלים לאחר עדכון תוכנה.

 

iOS 14.5

ניהול מכשירים

 • פתיחת נעילה של iPhone באמצעות Apple Watch ניתנת להשבתה באמצעות פרופיל ההגבלות.
 • כעת ניתן להפעיל את 'הכתבה במכשיר' עבור מכשירים מפוקחים.

תיקון באגים ושיפורים

 • ניתן להסיר ידנית חשבונות Exchange על ידי משתמש אם פרופיל התצורה המשויך הוסר על ידי MDM.
 • Safari יטען בהצלחה אתרי אינטרנט כאשר נעשה שימוש במסנן של הרחבות רשת בשילוב עם מטען פרוקסי גלובלי. 
 • המתג 'התחבר לפי דרישה' של VPN מושבת עכשיו כהלכה.
 • אפליקציות שמשתמשות במסגרת CallKit יכולות כעת להציג מידע על המתקשר לפי קידומת מקומית של מספר הטלפון. 
 • מכשירים שהוגדרו באמצעות Apple Configurator יעקפו את המסך 'שלום' כדי לוודא שהגדרת התצורה של המכשיר הושלמה.
 • סמל המוגדר עבור Web Clip נשמר עכשיו, במקום להשתמש בסמל המועדפים (favicon) מהאתר. 
 • מעתה, סנכרון של חשבונות Exchange לא ייכשל כאשר סנכרון פתקים מופעל עבור חשבון מסוים.
 • פתרון לבעיה שמנעה אימות של תיבות דואר משותפות של Exchange כאשר הן הוגדרו כ-IMAP.

 

iOS 14.4

 • פתרון לבעיה שמנעה מ'הצצה מהירה' להציג קבצים של Microsoft Office המוגנים באמצעות סיסמה.
 • הפעלת אפליקציות שנבנו עם מסגרת Xamarin והותקנו באמצעות MDM כבר לא תיכשל.

 

iOS 14.3

 • פתרון לבעיה שהייתה עלולה לגרום למכשירי AirPrint לא להופיע כשנעשה שימוש בפרופיל תצורה לניהול מדפסות.
 • מכשירים יבקשו בצורה נכונה ממשתמשים לשנות את הסיסמה בתום תקופת הזמן המרבית המוגדרת לקוד גישה ממטען קוד הגישה.

 

iOS 14.2

 • כאשר MDM מגדיר רשת דרך מטען הגדרות Wi-Fi ומשבית את האפשרות לחלוקת כתובות MAC אקראיות, התכונה 'כתובת פרטית' אינה זמינה עוד להפעלה ידנית על ידי משתמשים.
 • אם המטען של HTTP Proxy גלובלי מוגדר לתצורה שאינה מאפשרת תעבורה ישירה כגיבוי, המכשירים לא יאפשרו עוד תעבורה ישירה כאשר לא ניתן לגשת אל ה-PAC. 
 • כאשר 'כתובת פרטית' מופעלת עבור רשת אלחוטית, כתובת ה-MAC של החומרה לא תופיע עוד בתעבורת ARP.

 

iOS 14.1

 • תצורות של 'VPN תמיד פעיל' ללא השירות CellularServices יתחברו כעת ל-VPN דרך רשת סלולרית. 
 • אפליקציות צד שלישי שמספקות קבצים כבר לא יציגו את ההודעה 'תוכן לא זמין' באפליקציה 'קבצים'. 
 • אפליקציות VPN של צד שלישי מצליחות להתחבר מחדש אחרי מעבר רשת.

 

iOS 14

iOS 14 כוללת תכונות חדשות כגון VPN לכל חשבון, שיפורים בכניסה יחידה ושיפורים נוספים בניהול מכשירים. 

ניהול מכשירים

 • שאילתת MDM בנושא אפליקציות מותקנות מצמצמת את ההשפעה על טעינת המכשיר על ידי בחירה במערך פריטים מסוים להחזרה. 
 • iOS 14 מציגה תכונת פרטיות חדשה ב-Wi-Fi. כאשר iPhone מתחבר לרשת Wi-Fi, הוא מזדהה באמצעות כתובת MAC אקראית. ההתנהגות של חלוקת כתובות MAC אקראיות מייצרת כתובת MAC חדשה רק פעם אחת לכל רשת Wi-Fi שאליה מצטרף מכשיר. כתובת אקראית חדשה תיווצר רק עבור רשת מוכרת לאחר ביצוע הפעולות 'אפס הגדרות רשת', 'מחק את כל התוכן וההגדרות' או 'אפס את כל ההגדרות'. עבור רשתות שמוגדרות על ידי מטען הגדרות Wi-Fi, ניתן להשבית זאת באמצעות האפשרות DisableAssociationMACRandomization.
 • מטען ההגדרות של 'מדריך ההתקנה' מאפשר יצירה של רשימת פריטי התקנה שעליהם אפשר לדלג לאחר הרשמה אוטומטית ועדכונים עתידיים. 
 • כעת ניתן לזהות אפליקציות מנוהלות באופן נפרד כאפליקציות שהמשתמש לא יכול להסיר. 
 • גופנים שהותקנו באמצעות פרופיל תצורה יהיו גלויים רק לאפליקציות שמטמיעות את ממשקי ה-API לגופנים שהושקו ב-iOS 13. 
 • מכשירים מחזירים כעת ערכי DeviceCapacity נכונים עבור שאילתת MDM מסוג DeviceInformation.
 • קטעי Web Clip שהותקנו על ידי MDM ייפתחו באפליקציה שצוינה, בלי לבקש אישור מהמשתמש. 
 • התקנה מחדש של מטען Exchange ActiveSync במכשיר לא תגרום לבקשת אימות.
 • מכשיר יכול להתעדכן בהצלחה ל-iOS 14 באמצעות MDM ב'מצב יישום בודד'. 
 • Apple Configurator יכול כעת לשנות את פריסת מסך הבית עבור מכשירי iOS. 
 • עבור חשבון שהוגדר באמצעות מטען Exchange ActiveSync, לא תהיה התייחסות לשרת שמוחזר דרך AutoDiscover אם בפרופיל מצוין שרת עם מפתח שם מארח של Exchange. 
 • תוכלו להעלות קובץ ממקור מנוהל למתחם מנוהל ב-Safari. 
 • פקודת MDM מסוג ListAvailableUpdates תקפה רק במכשירים בפיקוח. 

דואר

 • חשבונות Exchange ב-iOS 14 שהוגדרו לשימוש ב-OAuth עם שירותי Microsoft מבוססי-ענן (כגון Office365 או outlook.com), ישודרגו באופן אוטומטי כדי להשתמש בפלטפורמת הזהות OAuth2 (v2.0) של Microsoft.
 • הודעות דוא"ל של הזמנות בלוח השנה של Exchange שמכילות פתקים כבר לא יגרמו להצגת ההודעה 'הורד רק חלק מההודעה'. 
 • החשבון השולח לא יתעדכן אוטומטית מחשבון מנוהל לחשבון לא-מנוהל בעת כתיבת הודעת דוא"ל חדשה. 
 • תיקון של בעיה ב'דואר' שגרמה לכך שהודעות חדשות לא הופיעו בתיבת הדואר הנכנס.
 • 'דואר' לא תציג עוד בקשות חוזרות לאחר שינוי סיסמת החשבון. 

תיקון באגים ושיפורים נוספים

 • אם מטען IKEv2 VPN של MDM משמיט ערך כלשהו בפרמטרים של Dynamic SA, ברירות המחדל של iOS 14 יוגדרו כך:  
  • NEVPNIKEv2EncryptionAlgorithmAES256
  • NEVPNIKEv2IntegrityAlgorithmSHA256
  • NEVPNIKEv2DiffieHellmanGroup14
 • ערכת CryptoTokenKit כוללת כעת תמיכה באסימונים עקביים. אסימונים עקביים מאפשרים להרחבות צד שלישי להשתמש בפריטים קריפטוגרפיים בכרטיס חכם או במודול אבטחת חומרה (HSM) המחובר לרשת. 
 • Safari מציג אזהרה כאשר הוא מתחבר לאתרים שמשתמשים ב-TLS v1.0 או ב-v1.1. 
 • טיפול בבעיה שעלולה הייתה לגרום למכשיר להפסיק להגיב בניסיון לבצע הפעלת שיקוף AirPlay עם Apple TV.
 • תיקון של בעיה שמנעה מחיבורי VPN להתחבר מחדש.
 • פתרון לבעיה שעלולה הייתה לגרום לאפליקציה 'אנשי קשר' להיסגר באופן בלתי צפוי אם מוגדר יותר מחשבון מקור אחד.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: