אם לא ניתן להוסיף קובץ מדיה למסמך שיתוף פעולה ב-Pages, ב-Numbers או ב-Keynote

אם מוצגת התראה שבה נאמר כי לא ניתן להוסיף למסמך שיתוף פעולה קובץ תמונה, סרט או שמע, יש להקטין את גודל הקובץ או את גודל המסמך כולו. 

הגודל של קובץ המדיה שאתם מנסים להוסיף עשוי להפוך את המסמך לגדול מדי לשיתוף פעולה. מגבלות הגודל עבור מסמכי שיתוף פעולה הן ‎2GB למסמך המיועד לשיתוף עם יישומי iWork ו-iCloud, ו-‎1GB למסמך המיועד לשיתוף עם Box.

הקטנת קובץ המדיה

ניתן להשתמש ביישומים הבאים ל-Mac להקטנת הנפח של קובצי תמונה, סרט או שמע:

לאחר הקטנת הגודל של קובץ המדיה, נסו להוסיף אותו למסמך שיתוף הפעולה. אם עדיין אינכם מצליחים להוסיף את קובץ המדיה, הקטינו את גודל המסמך כולו.


הקטנת הגודל של המסמך

ב-Mac, ניתן להקטין את גודל המסמך המלא של Pages,‏ Numbers או Keynote כדי לשתף בו פעולה עם אחרים. היישום מקטין באופן אוטומטי את גודל התמונות, חותך סרטים וקובצי שמע, או משנה את התבנית או האיכות של סרט.

  1. אם אתם הבעלים של המסמך ומשתפים אותו, הפסיקו את שיתוף המסמך, גיליון העבודה או המצגת.
  2. כשהמסמך פתוח, בחרו ב'קובץ' > 'הקטן גודל קובץ'.
  3. בחרו את ההתאמות שאתם רוצים לבצע. הגודל הנוכחי של המסמך ומידת ההקטנה שלו לפי ההתאמות שתבחרו מוצגים בראש החלון.
  4. הקטינו את הקובץ:
    • בחרו באפשרות 'הקטן קובץ זה' כדי להחיל את ההגדרות על המסמך המקורי.
    • בחרו באפשרות 'הקטן עותק' כדי להחיל את ההגדרות על עותק של המסמך ולשמר את המסמך המקורי. הזינו שם לעותק המסמך ובחרו היכן לשמור את העותק, ואחר כך לחצו על 'שמור'.
  5. הזמינו אחרים לשתף פעולה במסמך.


אם עדיין לא ניתן להוסיף קובץ מדיה למסמך שיתוף פעולה


אם במסמך שיתוף הפעולה יש קובץ מדיה פגום

אם במסמך שיתוף הפעולה יש קובץ מדיה פגום, הפסיקו את שיתוף המסמך, החליפו את הקובץ ואז הפעילו שוב את השיתוף. אם קובץ המדיה הפגום נמצא בתיקיה משותפת, גררו את המסמך אל מחוץ לתיקיה, החליפו את הקובץ, ואחר כך גררו את המסמך בחזרה לתיקיה המשותפת.

תאריך פרסום: