חברו בקר משחק אלחוטי של PlayStation למכשיר Apple

חברו בקר משחק אלחוטי של PlayStation ל-iPhone, ל-iPad, ל-Apple TV או ל-Mac.

בקרי PlayStation נתמכים

  • PlayStation DualShock 4 Wireless Controller
  • PlayStation 5 DualSense Wireless Controller
  • PlayStation 5 DualSense Edge Wireless Controller

קישור וחיבור הבקר

  1. ודאו שהבקר כבוי.
  2. לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן PS והלחצן 'יצירה' (או 'שיתוף') בו-זמנית עד שפס התאורה יתחיל להבהב. הבקר נמצא כעת במצב קישור, מה שמאפשר לגילוי על ידי מכשיר Apple.
  3. פתחו את הגדרות Bluetooth במכשיר Apple, ולאחר מכן בחרו את השלט מרשימת ההתקנים שבקרבת מקום.
  4. אם הבקר מבצע קישור אך אינו מתחבר, לחצו על כפתור ה-PS בבקר.

מידע נוסף

למידע נוסף על חיבור בקרי משחק אלחוטיים, כולל כיצד להתאים אישית את הלחצנים והמאפיינים של הבקר, ומה לעשות אם הבקר אינו מתחבר או אינו פועל כראוי.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: