אודות תוכן האבטחה של Windows Migration Assistant 2.2.0.0

מסמך זה מתאר את תוכן האבטחה של Windows Migration Assistant 2.2.0.0 (גרסה 1A11).

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

Windows Migration Assistant 2.2.0.0

הופץ ב-26 במאי 2020

תוכנית ההתקנה של Windows

זמין עבור: macOS Catalina

השפעה: הפעלת תוכנית ההתקנה של בתיקייה לא מהימנה עלולה להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: בעיה בטעינה דינמית של ספרייה טופלה באמצעות חיפוש נתיבים משופר.

CVE-2020-9858: סאבה פיצל ‏(‎@theevilbit) מ-Offensive Security

כדי לבדוק את גרסת Windows Migration Assistant שמותקנת במחשב ה-PC:

  1. ודאו שמחשב ה-PC מעודכן לגרסה האחרונה של Windows 10.
  2. פתחו את 'הגדרות'.
  3. בחרו באפשרות 'יישומים' > 'יישומים ותכונות' > Windows Migration Assistant > 'אפשרויות מתקדמות'. מספר הגרסה מצוין תחת 'מפרטים'.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: