אודות תוכן האבטחה של Xcode 11.5

מסמך זה מתאר את תוכן האבטחה של Xcode 11.5

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

Xcode 11.5

הופץ ב-20 במאי 2020

Git

זמין עבור: macOS Catalina 10.15.2 ואילך

השפעה: כתובת URL בעלת מבנה של Git שמכילה שורה חדשה עלולה לגרום להעברת מידע על אישורי כניסה למארח שגוי

תיאור: הבעיה טופלה על ידי איסור שימוש בתו של שורה חדשה בכל ערך שהועבר דרך הפרוטוקול של אישור הכניסה.

CVE-2020-11008: קרלו ארינאס

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: