כיצד להגדיל או להקטין ב-Mac

השתמשו בתכונות נגישות אלה כדי לשנות את ההגדלה של המסך כולו או חלקו.

הגדרת הגדלה

כדי להגדיר את ההגדלה ב-Mac, בחרו בתפריט Apple  > 'הגדרות מערכת' (או 'העדפות מערכת'). לחצו על 'נגישות' ולאחר מכן לחצו על 'הגדלה'. לאחר מכן בחרו מבין תכונות ההגדלה הבאות בחלון ההגדרות:

השתמש בקיצורי מקלדת לשינוי ההגדלה

השתמש במחוות גלילה עם מקשי צירוף לשינוי ההגדלה

הפעל מלל ריחוף

הפעל שינוי הגדלה באמצעות Touch Bar


השתמש בקיצורי מקלדת לשינוי ההגדלה

לאחר בחירה באפשרות 'השתמש בקיצורי מקלדת לשינוי ההגדלה', אפשר להשתמש בצירופי מקשים אלו כדי לשנות את ההגדלה:

הגדלה

ציור קווים המציג את המקשים האלה

כדי להגדיל, לחצו בו-זמנית על שלושת המקשים האלה: Option, ‏ Command והסימן "שווה" (=).

הקטנה

ציור קווים המציג את המקשים האלה

כדי להקטין, לחצו בו-זמנית על שלושת המקשים האלה: Option, ‏Command והסימן "מינוס" (-).

שינוי הגדלה/הקטנה

ציור קווים המציג את המקשים האלה

כדי לעבור בין תצוגה רגילה לרמת ההגדלה/הקטנה האחרונה שבה השתמשתם, לחצו בו-זמנית על שלושת המקשים האלה: Option, ‏Command ו-8.


שימשו במחוות גלילה עם מקשי צירוף לשינוי ההגדלה

לאחר בחירה באפשרות 'השתמש במחוות גלילה עם מקשי צירוף לשינוי ההגדלה', תוכלו ללחוץ לחיצה ממושכת על מקש Control תוך כדי גלילה עם העכבר או משטח העקיבה כדי לשנות את ההגדלה. השתמשו בתפריט 'סגנון שינוי הגדלה' כדי לבחור מבין שלושה סגנונות לשינוי ההגדלה: מסך מלא, מסך מפוצל או תמונה בתוך תמונה.

ציור קווים המציג הדמיה של ההגדלה במסך מלא

שינוי הגדלה למסך מלא

ציור קווים המציג הדמיה של ההגדלה במסך מפוצל

שינוי הגדלה למסך מפוצל

ציור קווים המציג הדמיה של ההגדלה ב-'תמונה בתוך תמונה'

שינוי הגדלה לתמונה בתוך תמונה

 


הפעל מלל ריחוף

לאחר בחירה באפשרות 'הפעל מלל ריחוף', תוכלו ללחוץ לחיצה ממושכת על מקש Command ולהזיז את המצביע מעל פריט כדי להציג גרסה גדולה יותר וברזולוציה גבוהה של אותו פריט.

השתמשו בלחצן 'אפשרויות' בחלונית שינוי ההגדלה כדי להגדיר את הגודל, הגופן, המיקום והצבע של טקסט זה.

מידע נוסף על מלל ריחוף


הפעל שינוי הגדלה של Touch Bar

לאחר בחירה באפשרות 'הפעל שינוי הגדלה של Touch Bar', תוכלו לגעת נגיעה ממושכת ב-‏Touch Bar ב-MacBook Pro כדי להציג גרסה גדולה יותר של Touch Bar במסך.

מידע נוסף על שינוי ההגדלה ב-Touch Bar

 


מידע נוסף

Published Date: