שימוש במודול Radeon Pro W5500X MPX עם ה-Mac Pro

למדו על הגדרות התצוגה השונות שבהן תוכלו להשתמש עם מודול MPX ב-Mac Pro‏ (2019).

מודול Radeon Pro W5500X MPX מכיל יחידת עיבוד גרפי (GPU) מסוג AMD Radeon Pro W5500X עם זיכרון GDDR5 בנפח ‎8GB ושתי יציאות HDMI 2.0. כשאתם משתמשים במודול Radeon Pro W5500X MPX עם ה-Mac Pro, אתם יכולים גם להשתמש ביציאות Thunderbolt 3 שבחלק העליון* והאחורי של ה-Mac Pro כדי לחבר צגים נוספים.

אם אתם משתמשים ב-Boot Camp וכבר הגדרתם את Windows‏, התקינו מנהלי התקנים של AMD לפני התקנת המודול Radeon Pro W5500X MPX. 

חיבור צגים למודול Radeon Pro W5500X MPX יחיד

אם אתם מתקינים מודול יחיד מסוג Radeon Pro W5500X MPX, תוכלו לחבר עד שני צגי 4K ברזולוציה של ‎3840 x 2160 ב-60Hz ליציאות ה-HDMI שבמודול ה-MPX.

תוכלו גם לחבר עד שני צגים נוספים ליציאות ה-Thunderbolt 3 שב-Mac Pro בתצורות הבאות:

 • צג Apple Pro Display XDR אחד ברזולוציה של ‎6016 x 3384 ב-60Hz. 
 • צג 5K אחד ברזולוציה של ‎5120 x 2880 ב-60Hz.
 • שני צגי 4K ברזולוציה של ‎3840 x 2160 ב-60Hz.

חיבור צגים לשני מודולים של Radeon Pro W5500X MPX

אם אתם מתקינים שני מודולים של Radeon Pro W5500X MPX, תוכלו לחבר עד שני צגי 4K ברזולוציה של ‎3840 x 2160 ב-60Hz ליציאות ה-HDMI שבמודולי ה-MPX.

תוכלו גם לחבר עד ארבעה צגים נוספים ליציאות Thunderbolt 3 שב-Mac Pro בתצורות הבאות:

 • שני צגי Apple Pro Display XDR ברזולוציה של ‎6016 x 3384 ב-60Hz שמחוברים ליציאות Thunderbolt 3 שבחלק העליון* והאחורי של ה-Mac Pro.
 • שני צגי 5K ברזולוציה של ‎5120 x 2880 ב-60Hz.
 • ארבעה צגי 4K ברזולוציה של ‎3840x 2160 ב-60Hz.

שימוש במודול Radeon Pro W5500X MPX עם Microsoft Windows

אם אתם משתמשים ב- Boot Camp שכבר הוגדר ב-Mac, התקינו מנהלי התקנים של AMD לפני התקנת המודול Radeon Pro W5500X MPX:

 1. הפעילו את ה-Mac ב-Windows.
 2. עברו אל אתר האינטרנט של AMD, ואחר כך לחצו על Drivers & Support.
 3. בחרו במוצר שלכם מתוך הרשימה ולא מתוך התפריט: תחילה בחרו ב-Graphics, בחרו באפשרות Mac Graphics בעמודה הבאה, ואחר כך בחרו באפשרות Apple Boot Camp בעמודה הבאה.
 4. לחצו על Submit כדי להציג את רשימת מנהלי ההתקנים הזמינים.
 5. חפשו את גרסת מנהל ההתקן שתומכת בדגם ה-Mac שברשותכם ולאחר מכן לחצו כדי להוריד.
 6. חלצו את קובץ ה-ZIP שהורד, ואחר כך הפעילו את האפליקציה Setup בתיקיה שנוצרה על מנת להתקין את מנהלי ההתקנים.
 7. כבו את ה-Mac והתקינו את המודול Radeon Pro W5500X MPX.

אם לא התקנתם מנהלי התקנים של AMD ועל הצג מופיע מסך שחור, חברו את הצג דרך יציאת ה-HDMI ובצעו את השלבים לעיל. לאחר התקנת מנהלי ההתקנים של AMD, תוכלו לחבר את הצג דרך יציאת Thunderbolt 3.

תאריך פרסום: