אם כשאתם מפעילים את ה-Mac מוצג עיגול עם קו לאורכו

עיגול עם קו לאורכו מציין שכונן ההפעלה שלכם מכיל מערכת הפעלה של Mac, אך זו אינה macOS שה-Mac שלכם יכול להשתמש בה. 


סמל איסור, שנראה כמו עיגול עם קו או לוכסן לאורכו, מציין שכונן ההפעלה מכיל מערכת הפעלה של Mac, אך הגרסה או ה-Build של macOS הן לא כאלה שה-Mac יכול להשתמש בהם. 

  1. לחצו לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה ב-Mac למשך עד 10 שניות, עד שה-Mac יכבה.
  2. הפעילו את ה-Mac, ומיד לחצו לחיצה ממושכת על המקשים Command‏ (⌘) ו-R כדי לבצע הפעלה מ-macOS Recovery
  3. במהלך macOS Recovery,‏ השתמשו ב'כלי העזר לכוננים' כדי לתקן את כונן ההפעלה.
  4. אם 'כלי העזר לכוננים' לא מצא שגיאות או תיקן את כל השגיאות, התקינו מחדש את macOS.
  5. אם אתם עדיין זקוקים לעזרה, פנו אל התמיכה של Apple.
תאריך פרסום: