מדידה וכיול ה-Pro Display XDR של Apple

למדו כיצד למדוד את הכיול של הצג.

כל Pro Display XDR עובר במפעל תהליך חדשני של כיול צג במסגרת פס הייצור, כדי להבטיח את הדיוק של טווח הצבעים הרחב P3 ושל נוריות ה-LED לתאורה האחורית.

Pro Display XDR עובר כיול באמצעות ציוד ברמה מעבדתית, בצורה שהיא עקבית ותואמת להנחיות המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה (National Institute of Standards and Technology‏ - NIST) בארה"ב. הצג מתחמם בתוך תא סגור, והמדידות מתבצעות בהיארעות רגילה למרכז הצג. בנוסף, תהליך הכיול במפעל מאפשר לאלגוריתמים מובנים מתוחכמים להפיק באופן מדויק מגוון מרחבי צבעים המשמשים זרימות עבודה של מדיה כיום, כולל sRGB,‏ BT.601,‏ BT.709 ואפילו P3-ST.2084‏ (HDR).

מדידת Pro Display XDR

אתם יכולים להשתמש בקבוצה של תבניות בדיקה לסרטי QuickTime מ-Apple על מנת להעריך את הכיול של Pro Display XDR. אמצעי התייחסות אלה, מסוג SDR ו-HDR בעלי התיוג המתאים, מאפשרים לכם להשתמש בספקטרורדיומטר הפנימי כדי למדוד ולאמת את צבעי היסוד/הצבעים המשניים ואת הבהיקות, כולל פונקציית התמסורת האלקטרו-אופטית (EOTF). לפני מדידת הכיול של הצג, ודאו שה-Mac משתמש ב-macOS Catalina 10.15.3 ואילך.

הורדת תבניות בדיקה

 1. עברו אל הדף AVFoundation Developer.
 2. במקטע Related Resources, לחצו על Color Test Patterns כדי להוריד את קובצי הבדיקה. 
 3. לחצו פעמיים על הקובץ QuickTime-Test-Pattern.zip כדי לבטל את דחיסת קובץ הארכיון.

מדידת הצג

 1. ישרו את מכשיר הספקטרורדיומטר של צד שלישי עם מרכז הצג. לקבלת תוצאות מיטביות, הקפידו על כך שהחדר יהיה חשוך במהלך היישור, כדי למנוע השפעה של אור תועה או בוהק על המדידות.
 2. פתחו את התיקיה QuickTime Test Pattern Movies ובחרו את קבוצת התבניות שאתם מעוניינים לבדוק. כל תיקיה מכילה רצף של קובצי סרטים למדידת צבעים או בהיקות ב-HDR,‏ BT.709 ו-BT.601.
 3. פתחו כל קובץ ב-QuickTime Player ומדדו כל קובץ סרט של תבנית בדיקה בתיקיה. ודאו שמצב ההתייחסות שנמצא בשימוש כעת תואם לתבנית הבדיקה שנבחרה. לדוגמה, כשאתם משתמשים בתבניות המבוססות על HDR10, השתמשו ב-HDR Video‏ (P3–ST 2084).
 4. השוו את ערכי הצבע (בצורה כרומטית) והבהיקות שמדדתם לאלה שמופיעים בקובץ Reference Values.txt בתיקיה של תבנית הבדיקה. בהתאם לסיבולת או לכיול של הספקטרורדיומטר, עשויים להיות כמה שינויים בקריאות לעומת ערכי ההתייחסות.

אם המדידות שלכם שונות מערכי ההתייחסות

אם המדידות שלכם שונות מערכי ההתייחסות, ייתכן שהשלבים הבאים יעזרו.

בדיקת ההגדרה של הספקטרורדיומטר

 • שלטו בסביבה כדי להפחית למינימום את תאורת הסביבה.
 • ודאו שהצג התחמם במשך 30 דקות לפחות ושהוא יציב מבחינת החום.
 • הניחו את מכשיר המדידה כך שיהיה אנכי לצג ובאותו מישור של ציר ה-x כדי להפחית למינימום את הקיטוב.
 • בדקו את הגדרת החשיפה של מכשיר המדידה. אם קיים במכשיר מצב חשיפה אוטומטית, הפעילו אותו – הוא ממטב את הקריאות ברמות בהיקות שונות. אם לא קיים במכשיר מצב חשיפה אוטומטית, ודאו שהחשיפה מוגדרת כראוי כדי למנוע העמסת יתר על החיישן.
 • בדקו אם קיימת במכשיר המדידה הגדרת זמן אינטגרציה. השתמשו בזמן אינטגרציה ארוך יותר מתי שניתן, לקבלת תוצאה מדויקת יותר.

בדיקת הכיול של הספקטרורדיומטר

בדקו את הגדרות היצרן כדי לקבוע את מידת הסיבולת של הספקטרורדיומטר. שינויים מובחנים עשויים להתקבל כתוצאה מכל אחד מהמצבים הבאים:

 • כיולי מכשיר שונים המשתמשים במקרי היארעות שונים של Illuminant A.
 • אי-ודאות הטבועה בכל Illuminant A נפרד.
 • תכנון שונה של חומרת המכשיר וכן ניתוב אופטי שונה, המביאים לשגיאות טבועות שונות.

כיול מחדש בשדה

תמיכה עבור ביצוע כיול מחדש בשדה של Pro Display XDR ויצירת מצבי התייחסות מיוחדים, כולל התאמת צבעי יסוד, נקודה לבנה, בהיקות וגמא, תהיה זמינה באחת הגרסאות הבאות של macOS Catalina.

מידע נוסף

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: