אודות תוכן האבטחה של אפליקציית Shazam ל-iOS גרסה 12.11.0

מסמך זה מתאר את תוכן האבטחה של אפליקציית Shazam ל-iOS גרסה 12.11.0.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

אפליקציית Shazam ל-iOS גרסה 12.11.0

הושק ב-26 במארס 2019

Shazam

זמין עבור: iOS 10 ואילך

השפעה: עיבוד כתובת URL בעלת מבנה זדוני עלול להוביל לניתוב מחדש פתוח

תיאור: בעיה הייתה קיימת בטיפול בניתוח ערכת כתובות URL. בעיה זו טופלה באמצעות אימות URL משופר.

CVE-2019-8791: אשלי קינג

Shazam

זמין עבור: iOS 10 ואילך

השפעה: עיבוד כתובת URL בעלת מבנה זדוני עלול להוביל לביצוע קוד javascript שרירותי

תיאור: בעיית החדרה טופלה באמצעות אימות משופר.

CVE-2019-8792: אשלי קינג

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: