אודות תוכן האבטחה של Swift 5.1.1 עבור Ubuntu

מסמך זה מתאר את תוכן האבטחה של Swift 5.1.1 עבור Ubuntu.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

Swift 5.1.1 עבור Ubuntu

יצא ב-11 באוקטובר 2019

יסוד

זמין עבור: Ubuntu 14.04,‏ 16.04 ו-18.04

השפעה: ניהול שגוי של תיאורי קבצים ב-URLSession עשוי להוביל למסירת מידע לא מכוונת

תיאור: הבעיה טופלה באמצעות עדכון לוגיקת עדכוני מתארים שגויה של קובץ URLSession כך שתתאים ל-Swift 5.0.

CVE-2019-8790:‏ Apple

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: