אודות תוכני האבטחה של Safari 13.0.1

מסמך זה מתאר את תוכני האבטחה של Safari 13.0.1.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

Safari 13.0.1

הופץ ב-24 בספטמבר 2019

Safari

זמין עבור: macOS Mojave 10.14.6, ‏macOS High Sierra 10.13.6

השפעה: ביקור באתר זדוני עלול להוביל לזיוף זהות בממשק המשתמש

תיאור: בעיה של חוסר עקביות בממשק המשתמש טופלה באמצעות ניהול מצב משופר.

CVE-2019-8654: ג'ונו אים (@junorouse) מ-Theori

עובדי שירות

זמין עבור: macOS Mojave 10.14.6, ‏macOS High Sierra 10.13.6

השפעה: אנשי שירות עלולים להדליף היסטוריית גלישה פרטית

תיאור: הבעיה טופלה באמצעות טיפול משופר במשך הטיפול בידי אנשי שירות.

CVE-2019-8725: ‏מייקל ת'וויט מ-Connect Medi

WebKit

זמין עבור: macOS Mojave 10.14.6, ‏macOS High Sierra 10.13.6

השפעה: תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להפר את מדיניות השימוש ב'ארגז חול' של iframe

תיאור: בעיה זו טופלה באמצעות אכיפה משופרת של השימוש ב'ארגז חול' של iframe.

CVE-2019-8771: אליה שטיין מ-Confiant

הערך נוסף ב-8 באוקטובר 2019

WebKit

זמין עבור: macOS Mojave 10.14.6, ‏macOS High Sierra 10.13.6

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: מספר בעיות של השחתת זיכרון טופלו באמצעות טיפול טוב יותר בזיכרון.

CVE-2019-8710: התגלה על-ידי OSS-Fuzz

CVE-2019-8743: ג'ונ-קי מ-Codesafe Team of Legendsec ב-Qi'anxin Group

CVE-2019-8751: דונגג'ו ג'או בעבודה עם ADLab של Venustech

CVE-2019-8752: דונגג'ו ג'או בעבודה עם ADLab של Venustech

CVE-2019-8763:‏ סרגיי גלזונוב מ-Google Project Zero

CVE-2019-8765: סמואל גרוס מ-Google Project Zero

CVE-2019-8766: התגלה על-ידי OSS-Fuzz

CVE-2019-8773: התגלה על-ידי OSS-Fuzz

הערך נוסף ב-8 באוקטובר 2019, עודכן ב-29 באוקטובר 2019

WebKit

זמין עבור: macOS Mojave 10.14.6, ‏macOS High Sierra 10.13.6

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנטי בעל מבנה זדוני עלול לגרום ל-Scripting אוניברסלי בין אתרים

תיאור: בעיה לוגית טופלה באמצעות ניהול מצב משופר.

CVE-2019-8764:‏ סרגיי גלזונוב מ-Google Project Zero

הערך נוסף ב-29 באוקטובר 2019

WebKit

זמין עבור: macOS Mojave 10.14.6, ‏macOS High Sierra 10.13.6

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנטי בעל מבנה זדוני עלול לגרום ל-Scripting אוניברסלי בין אתרים

תיאור: בעיית אימות טופלה באמצעות לוגיקה משופרת.

CVE-2019-8762:‏ סרגיי גלזונוב מ-Google Project Zero

הערך נוסף ב-18 בנובמבר 2019

WebKit

זמין עבור: macOS Mojave 10.14.6, ‏macOS High Sierra 10.13.6

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: בעיית השחתת זיכרון טופלה באמצעות שיפור האימות.

CVE-2020-9932: דונגג'ו ג'או בעבודה עם ADLab של Venustech

הערך נוסף ב-28 ביולי 2020

תודות נוספות

Safari

אנו רוצים להודות לייט קאן יילמז (‎@yilmazcanyigit) ולג'יאנג זנג (‎@Wester) מ-OPPO ZIWU Cyber Security Lab על הסיוע.

הערך עודכן ב-28 ביולי 2020

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: