אודות תוכני האבטחה של Safari 13.0.1

מסמך זה מתאר את תוכני האבטחה של Safari 13.0.1.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

Safari 13.0.1

הושק ב-24 בספטמבר 2019

Safari

זמין עבור: macOS Mojave 10.14.6, ‏macOS High Sierra 10.13.6

השפעה: ביקור באתר זדוני עלול להוביל לזיוף זהות בממשק המשתמש

תיאור: בעיה של חוסר עקביות בממשק המשתמש טופלה באמצעות ניהול מצב משופר

CVE-2019-8654: ג'ונו אים (@junorouse) מ-Theori

עובדי שירות

זמין עבור: macOS Mojave 10.14.6, ‏macOS High Sierra 10.13.6

השפעה: אנשי שירות עלולים להדליף היסטוריית גלישה פרטית

תיאור: הבעיה טופלה באמצעות טיפול משופר במשך הטיפול בידי אנשי שירות.

CVE-2019-8725: ‏מייקל ת'וויט מ-Connect Medi

WebKit

זמין עבור: macOS Mojave 10.14.6, ‏macOS High Sierra 10.13.6

השפעה: תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להפר את מדיניות השימוש ב'ארגז חול' של iframe

תיאור: בעיה זו טופלה באמצעות אכיפה משופרת של השימוש ב'ארגז חול' של iframe.

CVE-2019-8771: אליה שטיין מ-Confiant

הערך נוסף ב-8 באוקטובר 2019

WebKit

זמין עבור: macOS Mojave 10.14.6, ‏macOS High Sierra 10.13.6

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: מספר בעיות של השחתת זיכרון טופלו באמצעות טיפול טוב יותר בזיכרון.

CVE-2019-8763:‏ סרגיי גלזונוב מ-Google Project Zero

הערך נוסף ב-8 באוקטובר 2019

תודות נוספות

Safari

אנחנו מבקשים להודות ל‏ייגיט ג'ן ילמז ‏(@yilmazcanyigit) מ-TurkishKit על הסיוע.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופקים ללא המלצות או חסות. Apple לא תישא באחריות לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מייצגת את מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. הסיכונים כרוכים בעצם השימוש באינטרנט. צור קשר עם הספק לקבלת מידע נוסף. שמות של חברות ומוצרים אחרים עשויים להוות סימנים מסחריים של בעליהם, בהתאמה.

תאריך פרסום: