על 'טעינת סוללה ממוטבת' ב-iPhone

עם iOS 13, ה-iPhone לומד מהרגלי הטעינה היומיים כדי לשפר את אורך חיי הסוללה.

אורך חיי סוללה קשור לגיל הכימי שלה, שהוא לא רק משך הזמן שעבר מאז שהסוללה הורכבה.  הגיל הכימי של סוללה נקבע לפי שילוב מורכב של כמה גורמים, בהם היסטוריית הטמפרטורה ודפוס טעינה. כל הסוללות הנטענות הן רכיבים מתכלים, שמאבדים מיעילותם עם ההתיישנות הכימית שלהם. ככל שסוללות ליתיום-יון מתיישנות מבחינה כימית, סך הטעינה שהן יכולות לשמור פוחת, וכתוצאה מכך פוחתים חיי הסוללה וביצועי השיא. קבלו מידע נוסף על סוללה וביצועים ב-iPhone ‏ואיך למקסם את ביצועי הסוללה ואת אורך החיים שלה.

iOS 13 משתמשת ב'טעינת סוללה ממוטבת' להאטת קצב ההתיישנות של הסוללה, על ידי הפחתת הזמן שבו ה-iPhone מצוי במצב של טעינה מלאה. ה-iPhone משתמש בלמידה חישובית במכשיר כדי להבין את שגרת הטעינה היומית שלכם, וכך הוא יכול להמתין עד שתצטרכו להשתמש ב-iPhone כדי לסיים לטעון את המכשיר מעבר ל-80%.* טעינה באופן זה מפחיתה את התבלות הסוללה ומשפרת את אורך חייה. 'טעינת סוללה ממוטבת' פועלת רק כאשר ה-iPhone צופה שהוא יחובר למטען לזמן ממושך.

 

'טעינת סוללה ממוטבת' פועלת כברירת מחדל מהרגע שבו הגדרתם את ה-iPhone, או לאחר שעדכנתם ל-iOS 13. אם אתם שמים לב שלעיתים קרובות ה-iPhone טעון באופן חלקי בלבד - לדוגמה, אם אתם לא טוענים את ה-iPhone במשך הלילה - ניתן לעבור אל 'הגדרות' > 'סוללה' > 'בריאות הסוללה' ולכבות את 'טעינת סוללה ממוטבת'.

 

כאשר 'טעינת סוללה ממוטבת' פועלת, מופיעה התראה במסך הנעילה כשה-iPhone טעון במלואו. אם אתם צריכים שה-iPhone ייטען במלואו מוקדם יותר, געו נגיעה ממושכת בהתראה והקישו על 'טעינה כעת'.

* מידע לגבי שגרת הטעינה נשמר ב-iPhone בלבד. המידע לא כלול בגיבויים ולא ישותף עם Apple.

תאריך פרסום: