על 'טעינת סוללה ממוטבת' ב-iPhone

עם iOS 13 ואילך, ה-iPhone לומד מהרגלי הטעינה היומיים כדי לשפר את אורך חיי הסוללה.

אורך חיי סוללה קשור לגיל הכימי שלה, שהוא לא רק משך הזמן שעבר מאז שהסוללה הורכבה.  הגיל הכימי של סוללה נקבע לפי שילוב מורכב של כמה גורמים, בהם היסטוריית הטמפרטורה ודפוס טעינה. כל הסוללות הנטענות הן רכיבים מתכלים, שמאבדים מיעילותם עם ההתיישנות הכימית שלהם. ככל שסוללות ליתיום-יון מתיישנות מבחינה כימית, סך הטעינה שהן יכולות לשמור פוחת, וכתוצאה מכך פוחתים חיי הסוללה וביצועי השיא. קבלו מידע נוסף על סוללה וביצועים ב-iPhone ‏ואיך למקסם את ביצועי הסוללה ואת אורך החיים שלה.

עם iOS 13 ואילך, 'טעינת סוללה ממוטבת' מיועדת להפחתת בלאי הסוללה ושיפור אורך חייה באמצעות הפחתת הזמן שבו ה-iPhone טעון במלואו. כאשר התכונה מופעלת, ה-iPhone ישהה את הטעינה מעבר ל-80% במצבים מסוימים. ה-iPhone משתמש בלמידה חישובית במכשיר כדי ללמוד את שגרת הטעינה היומית שלכם, כך ש'טעינת סוללה ממוטבת' תופעל רק כשה-iPhone צופה שיחובר למטען לפרק זמן ממושך. מטרת האלגוריתם היא להבטיח שה-iPhone יישאר טעון במלואו כאשר אינו מחובר.

 

'טעינת סוללה ממוטבת' פועלת כברירת מחדל מהרגע שבו הגדרתם את ה-iPhone או לאחר שעדכנתם ל-iOS 13 ואילך. כדי לכבות את התכונה, עברו אל 'הגדרות' > 'סוללה' > 'בריאות הסוללה' > 'טעינת סוללה ממוטבת'.

 

כאשר 'טעינת סוללה ממוטבת' פועלת, מופיע עדכון במסך הנעילה כשה-iPhone טעון במלואו. אם אתם צריכים שה-iPhone ייטען במלואו מוקדם יותר, געו נגיעה ממושכת בעדכון והקישו על 'טעינה כעת'.

אם 'טעינת סוללה ממוטבת' לא פועלת

טעינה ממוטבת מיועדת לפעול רק במיקומים שבהם אתם נמצאים למשך הזמן הרב ביותר, כמו הבית ומקום העבודה. התכונה לא מופעלת כשהרגלי השימוש שלכם משתנים, למשל כשאתם מטיילים. עקב כך, יש להפעיל חלק מהגדרות המיקום כדי ש'טעינת סוללה ממוטבת' תפעל. נתוני המיקום שמשמשים עבור התכונה הזו אינם נשלחים ל-Apple.

זו רשימת ההגדרות שיש להפעיל:

  • 'הגדרות' > 'פרטית' > 'שירותי מיקום' > 'שירותי מיקום'.
  • 'הגדרות' > 'פרטיות' > 'שירותי מיקום' > 'שירותי מערכת' > 'התאמה אישית של המערכת'.
  • 'הגדרות' > 'פרטיות' > 'שירותי מיקום' > 'שירותי מערכת' > 'מקומות חשובים' > 'מקומות חשובים'.
תאריך פרסום: