אודות תוכני האבטחה של iOS 12.3

מסמך זה מתאר את תוכני האבטחה של iOS 12.3.

אודות עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת וגרסאות או רכיבי Patch יהיו זמינים. גרסאות עדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

iOS 12.3

הופץ ב-13 במאי 2019

AppleFileConduit

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: אפליקציה עלולה להצליח להפעיל קוד שרירותי עם הרשאות מערכת

תיאור: בעיית השחתת זיכרון טופלה באמצעות טיפול משופר בזיכרון.

CVE-2019-8593: ‏דני ליסיאנסקי ‏(‎@DanyL931)

Bluetooth

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: עקב תצורה שגויה בפרוטוקולי הקישור של Bluetooth בגרסת Bluetooth Low Energy ‏(BLE) של FIDO Security Keys, ייתכן שתוקף שנמצא בקרבה פיזית יוכל לקלוט תעבורת Bluetooth במהלך הקישור

תיאור: הבעיה טופלה על-ידי השבתת אביזרים בעלי חיבורי Bluetooth לא מאובטחים. לקוחות המשתמשים בגרסת Bluetooth Low Energy ‏(BLE) של Titan Security Key של Google צריכים לעיין בהודעות לחודש יוני של Android ובעצות של Google ולנקוט צעדים הולמים.

CVE-2019-2102: מאט ביבר ואריק פטרסון מ-Microsoft Corp.

הרשומה נוספה ב-17 בספטמבר 2019

אנשי קשר

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: יישום זדוני עלול להצליח לקרוא זיכרון מוגבל

תיאור: בעיית אימות קלט טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2019-8598: עומר גל מ-Checkpoint Research

CoreAudio

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: עיבוד קובץ סרט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: קריאה מחוץ לתחום טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2019-8585: ‏riusksk מ-VulWar Corp יחד עם Zero Day Initiative של Trend Micro

CoreAudio

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: עיבוד קובץ שמע בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: בעיית השחתת זיכרון טופלה באמצעות טיפול משופר בשגיאות.

CVE-2019-8592: ‏riusksk מ-VulWar Corp יחד עם Zero Day Initiative של Trend Micro

הערך נוסף ב-1 באוגוסט 2019

CoreText

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: עיבוד של גופן בעל מבנה זדוני עלול לגרום לחשיפה של זיכרון התהליך

תיאור: קריאה מחוץ לטווח טופלה באמצעות בדיקת טווח משופרת.

CVE-2019-8582: ‏riusksk מ-VulWar Corp יחד עם Zero Day Initiative של Trend Micro

הרשומה נוספה ב-25 ביולי 2019

דמויות כונן

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: יישום עלול להצליח לקרוא זיכרון מוגבל

תיאור: בעיית אימות טופלה באמצעות סניטציה משופרת של קלט.

CVE-2019-8560: ניקיטה פופישב מ-Bauman Moscow State Technological University

הערך עודכן ב-30 במאי 2019

ליבה

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: יישום עלול להצליח לקרוא זיכרון מוגבל

תיאור: בעיית אימות טופלה באמצעות סניטציה משופרת של קלט.

CVE-2019-8633: ז'ואו ליאנג מ-Qihoo 360 Vulcan Team

הרשומה נוספה ב-17 בספטמבר 2019

ליבה

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: משתמש מקומי עלול להצליח לגרום לסיום בלתי צפוי של המערכת או לקריאת זיכרון ליבה

תיאור: קריאה מחוץ לטווח טופלה באמצעות בדיקת טווח משופרת.

CVE-2019-8576: ‏ברנדון אזאד מ-Google Project Zero, ‏ג'ונו ג'אנג והנול צ'וי מ-LINE Security Team

הערך עודכן ב-30 במאי 2019

ליבה

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: ייתכן שאפליקציה תוכל לגרום לסיום בלתי צפוי של המערכת או לכתוב זיכרון ליבה

תיאור: בעיית בלבול בסוגים טופלה באמצעות טיפול משופר בזיכרון.

CVE-2019-8591: נד ויליאמסון יחד עם Google Project Zero

מסך נעילה

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: אדם עם גישה פיזית למכשיר iOS עלול לראות את כתובת הדוא"ל שמשמשת עבור iTunes

תיאור: בעיית לוגיקה טופלה באמצעות הגבלות משופרות.

CVE-2019-8599: ג'רמי פניה-לופס (מוכר גם כ-Radio) מאוניברסיטת צפון פלורידה

דואר

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: עיבוד הודעה בעלת מבנה זדוני עלול להוביל למניעת שירות

תיאור: בעיית אימות קלט טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2019-8626: נטאשנקה מ-Google Project Zero

Mail Message Framework

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: תוקף מרוחק עלול להצליח להפעיל קוד שרירותי

תיאור: בעיית שימוש לאחר שחרור טופלה באמצעות שיפור ניהול הזיכרון.

CVE-2019-8613: נטאשנקה מ-Google Project Zero

הודעות

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: ייתכן שתוקף מרוחק יוכל לגרום לדחיית שירות במערכת

תיאור: בעיית אימות קלט טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2019-8573: נטאשנקה מ-Google Project Zero

הרשומה נוספה ב-3 ביולי 2019

הודעות

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: עיבוד הודעה בעלת מבנה זדוני עלול להוביל למניעת שירות

תיאור: בעיית אימות קלט טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2019-8664: נטאשנקה מ-Google Project Zero

הרשומה נוספה ב-3 ביולי 2019

הודעות

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: ייתכן שמשתמשים שהוסרו משיחת iMessage עדיין יהיו מסוגלים לשנות מצב

תיאור: בעיה לוגית טופלה באמצעות ניהול מצבים משופר.

CVE-2019-8631: ג'יימי בישופ מ-Dynastic

הערך נוסף ב-1 באוגוסט 2019

התקנה במכשירים ניידים

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: ייתכן שמשתמש מקומי יוכל לשנות חלקים מוגנים במערכת הקבצים

תיאור: בטיפול בקישורי symlink הייתה בעיית אימות. בעיה זו טופלה באמצעות אימות משופר של קישורים סימבוליים.

CVE-2019-8568: ‏דני ליסיאנסקי ‏(‎@DanyL931)

MobileLockdown

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: ייתכן שאפליקציה זדונית תצליח לקבל הרשאות בסיס

תיאור: בעיית אימות קלט טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2019-8637: ‏דני ליסיאנסקי ‏(‎@DanyL931)

Photos Storage

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: תהליך בשלב 'ארגז החול' עלול להצליח לעקוף את ההגבלות של 'ארגז החול'

תיאור: בעיית גישה טופלה באמצעות הגבלות 'ארגז חול' נוספות.

CVE-2019-8617: חוקר אנונימי

SQLite

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: יישום עלול לקבל הרשאות ברמה גבוהה יותר

תיאור: בעיית אימות קלט טופלה באמצעות טיפול משופר בזיכרון.

CVE-2019-8577: ‏עומר גל מ-Checkpoint Research

SQLite

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: שאילתת SQL בעלת מבנה זדוני עלולה להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: בעיה של השחתת זיכרון טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2019-8600: ‏עומר גל מ-Checkpoint Research

SQLite

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: יישום זדוני עלול להצליח לקרוא זיכרון מוגבל

תיאור: בעיית אימות קלט טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2019-8598: עומר גל מ-Checkpoint Research

SQLite

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: יישום זדוני עלול להצליח להשיג הרשאות ברמה גבוהה יותר

תיאור: בעיית השחתת זיכרון טופלה על-ידי הסרת הקוד הפגיע.

CVE-2019-8602: עומר גל מ-Checkpoint Research

שורת מצב

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: מסך הנעילה עלול להציג סמל נעול אחרי פתיחת נעילה

תיאור: הבעיה טופלה באמצעות טיפול משופר בממשק המשתמש.

CVE-2019-8630: ג'ון מ. מורלן

StreamingZip

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: ייתכן שמשתמש מקומי יוכל לשנות חלקים מוגנים במערכת הקבצים

תיאור: בטיפול בקישורי symlink הייתה בעיית אימות. בעיה זו טופלה באמצעות אימות משופר של קישורים סימבוליים.

CVE-2019-8568: ‏דני ליסיאנסקי ‏(‎@DanyL931)

sysdiagnose

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: אפליקציה עלולה להצליח להפעיל קוד שרירותי עם הרשאות מערכת

תיאור: הבעיה טופלה באמצעות שיפור הלוגיקה של ההרשאות.

CVE-2019-8574: דייטון פידהירני ‏(‎@_watbulb) מ-Seekintoo ‏(‎@seekintoo)

הרשומה עודכנה ב-3 בפברואר 2020

WebKit

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: עיבוד של תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול לגרום לחשיפה של זיכרון התהליך

תיאור: קריאה מחוץ לתחום טופלה באמצעות אימות קלט משופר.

CVE-2019-8607:‏ ג'ונו ג'נג והנול צ'וי מ-LINE Security Team

WebKit

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: מספר בעיות של השחתת זיכרון טופלו באמצעות טיפול טוב יותר בזיכרון.

CVE-2019-6237: ‏ג. גשב יחד עם Zero Day Initiative של Trend Micro, ליו לונג מ-Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2019-8571: ‏01 יחד עם Zero Day Initiative של Trend Micro

CVE-2019-8583: ‏sakura מ-Tencent Xuanwu Lab, ‏jessica ‏(‎@babyjess1ca_‎) מ-Tencent Keen Lab ו-dwfault ב-ADLab of Venustech

CVE-2019-8584: ג. גשב מ-MWR Labs יחד עם Zero Day Initiative של Trend Micro

CVE-2019-8586: חוקר אנונימי

CVE-2019-8587: ג. גשב יחד עם Zero Day Initiative של Trend Micro

CVE-2019-8594:‏ סויונג לי וסואל סון מ-KAIST Web Security & Privacy Lab והיונגסאוק האן וסנג קיל צ'ה מ-KAIST SoftSec Lab

CVE-2019-8595:‏ ג. גשב מ-MWR Labs יחד עם Zero Day Initiative של Trend Micro

CVE-2019-8596:‏ וון שו מ-SSLab ב-Georgia Tech

CVE-2019-8597:‏ 01 יחד עם Zero Day Initiative של Trend Micro

CVE-2019-8601:‏ Fluoroacetate יחד עם Zero Day Initiative של Trend Micro

CVE-2019-8608:‏ ג. גשב יחד עם Zero Day Initiative של Trend Micro

CVE-2019-8609:‏ וון שו מ-SSLab, ‏Georgia Tech

CVE-2019-8610:‏ אנונימי יחד עם Zero Day Initiative של Trend Micro

CVE-2019-8611:‏ סמואל גרוס מ-Google Project Zero

CVE-2019-8615:‏ ג. גשב מ-MWR Labs יחד עם Zero Day Initiative של Trend Micro

CVE-2019-8619:‏ וון שו מ-SSLab ב-Georgia Tech והנקינג ז'או מ-Chaitin Security Research Lab

CVE-2019-8622:‏ סמואל גרוס מ-Google Project Zero

CVE-2019-8623:‏ סמואל גרוס מ-Google Project Zero

CVE-2019-8628:‏ וון שו מ-SSLab ב-Georgia Tech והנקינג ז'או מ-Chaitin Security Research Lab

Wi-Fi

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: תוקף במיקום מורשה ברשת עלול להצליח לשנות מצב של מנהל התקן

תיאור: בעיה לוגית טופלה באמצעות ניהול מצבים משופר.

CVE-2019-8612: ‏מילאן סטוט מ-Secure Mobile Networking Lab מהאוניברסיטה הטכנית של דרמשטאדט

הערך נוסף ב-30 במאי 2019

Wi-Fi

זמין עבור: iPhone 5s ואילך, iPad Air ואילך ו-iPod touch דור שישי

השפעה: מכשיר עלול להיות במעקב פאסיבי לפי כתובת ה-MAC האלחוטית שלו

תיאור: בעיית פרטיות משתמש טופלה על ידי הסרת כתובת ה-MAC המשודרת.

CVE-2019-8620: דייוויד קרייטשמן ומילאן סטוט מ-Secure Mobile Networking Lab באוניברסיטה הטכנית של דרמשטאדט

תודות נוספות

Clang

אנחנו מבקשים להודות לברנדון אזאד (Brandon Azad) מ-Google Project Zero על הסיוע.

CoreAudio

אנחנו מבקשים להודות ל-riusksk מ-VulWar Corp יחד עם Zero Day Initiative של Trend Micro על הסיוע.

הרשומה נוספה ב-25 ביולי 2019

CoreFoundation

אנחנו מבקשים להודות ל-m4bln, שיאנגקיאן ז'אנג, הוימינג ליו מ-Xuanwu Lab של Tencent, ל-Vozzie ול-Rami על הסיוע.

הערך עודכן ב-30 במאי 2019

ליבה

אנחנו מבקשים להודות לדניס קופירין, ברנדון אזאד מ-Google Project Zero על הסיוע.

הערך עודכן ב-30 במאי 2019

MediaLibrary

אנחנו מבקשים להודות לאנחל רמירס ולמין (ספארק) ג'נג ולשיאולונג באי מ-Alibaba Inc.‎ על הסיוע.

התקנה במכשירים ניידים

ברצוננו להודות לייגיט קאן יילמז (Yiğit Can YILMAZ)‏ (‎@yilmazcanyigit) על העזרה.

Safari

אנחנו מבקשים להודות לבן גילד (‎@benguild) על הסיוע.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: