שדרוג מתוכניות הפריסה של Apple

שדרגו כעת ל-Apple School Manager או ל-Apple Business Manager כדי להמשיך להשתמש בתוכנית רישום המכשירים ובתוכנית הרכישה למשתמשים רבים. תוכנית הרכישה למשתמשים רבים לא תהיה זמינה החל מ-14 בינואר 2021.

שדרוג ל-Apple School Manager

אם הארגון החינוכי שלכם משתמש כרגע בתוכניות פריסה של Apple, כגון תוכנית רישום המכשירים או תוכנית הרכישה למשתמשים רבים, תוכלו לשדרג ל-‏Apple School Manager

Apple School Manager הוא שירות שמאפשר לכם לקנות תוכן, להגדיר רישום מכשירים אוטומטי בפתרון לניהול מכשירים ניידים (MDM) וליצור חשבונות עבור התלמידים והצוות. Apple School Manager נגיש באינטרנט ומיועד למנהלי טכנולוגיות, למנהלי IT, לצוות ולמורים.

כדי לשדרג ל-Apple School Manager*, התחברו אל school.apple.com באמצעות חשבון הסוכן שלכם בתוכניות הפריסה של Apple ובצעו את ההוראות המוצגות על המסך.

שדרוג ל-Apple Business Manager

אם הארגון העסקי שלכם משתמש כרגע בתוכנית רישום המכשירים, תוכלו לשדרג ל-Apple Business Manager. אם הארגון שלכם משתמש רק בתוכנית הרכישה למשתמשים רבים (VPP), תוכלו להירשם ב-Apple Business Manager ולאחר מכן להזמין רוכשים קיימים ב-VPP לחשבון החדש שלכם ב-Apple Business Manager.

Apple Business Manager מאפשר לכם לקנות תוכן ולהגדיר רישום מכשירים אוטומטי בפתרון לניהול מכשירים ניידים (MDM). Apple Business Manager נגיש באינטרנט ומיועד למנהלי טכנולוגיות ולמנהלי IT.

כדי לשדרג ל-Apple Business Manager*, התחברו אל business.apple.com באמצעות חשבון הסוכן שלכם בתוכניות הפריסה של Apple ובצעו את ההוראות. 

כדי להשתמש ב-Apple Configurator לצורך פריסת אפליקציות עם רוכש VPP קיים, עליכם להשתמש ב-Apple Configurator גרסה 2.12.1 או גרסה קודמת. 

מידע נוסף

כדי לשדרג ל-Apple School Manager או ל-Apple Business Manager, נדרש Mac עם Safari גרסה 8 ואילך או מחשב PC עם Microsoft Edge גרסה 25.10 ואילך.

תאריך פרסום: