העברת חשבונות אל 'יישומים וספרים' ב-Apple School Manager וב-Apple Business Manager

לפני שאתם מעבירים חשבונות אל 'יישומים וספרים', הקפידו לעיין במידע זה.

מה חדש

בעזרת 'יישומים וספרים' ניתן להשתמש בתכונות הבאות ב-Apple School Manager וב-Apple Business Manager:

העברת רישיונות שלא הוקצו

שיתוף רישיונות

  • שתפו רישיונות בין קניינים עם גישה לאותו מיקום.

רכישה פשוטה יותר

  • תוכלו לגלוש ולרכוש תוכן ישירות במקטע 'יישומים וספרים' ב-Apple School Manager וב-Apple Business Manager. תוכלו להציג במקום אחד את כל הרישיונות שנרכשו עבור המיקומים שלכם או הועברו אליהם. נהלו את האשראי של תוכנית הרכישה למשתמשים רבים (VPP) ועדכנו את פרטי החיוב ב'הגדרות'.

הכנת הארגון למעבר אל 'יישומים וספרים'

השתמשו במידע שלהלן כדי להתכונן למעבר.

ודאו שפתרון 'ניהול המכשירים הניידים' (MDM) שלכם תומך ב'יישומים וספרים'

לפני המעבר, צרו קשר עם ספק פתרון ה-MDM כדי לוודא שקיימת תמיכה בתכונות החדשות של 'יישומים וספרים'.

הזמנת קנייני ה-VPP

אם יש קנייני VPP עם חשבונות קיימים שאינם ב-Apple School Manager או ב-Apple Business Manager, ‏הזמינו אותם להצטרף לארגון לפני המעבר אל 'יישומים וספרים'.

העבירו קניין אחד בלבד לכל מיקום

לחוויית מעבר מיטבית, העבירו לכל מיקום ייחודי רק קניין אחד. ניתן לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:

  • הגבלת גישה לחשבון ב-Apple School Manager או ב-Apple Business Manager למיקום המתאים לכל קניין.
  • הכוונת כל משתמש למיקום הספציפי שבו הוא אמור לבחור.

אם כל קניין יעבור למיקום ייחודי, כל הרישיונות – שהוקצו או לא הוקצו – יועברו אל 'יישומים וספרים'.

מה קורה אם רישיונות שהוקצו לא יועברו

בכל אחד מהתרחישים הבאים, רק רישיונות שלא הוקצו יעברו למיקום מסוים:

  • הרישיונות נרכשו או הועברו למיקום מסוים לפני שהקניין עבר למיקום החדש.
  • מישהו הוריד את אסימון המיקום לפני שהמשתמש הראשון עבר אליו.
  • Content Manager חדש נוצר במיקום לאחר שמשתמש אחר בחר להשתמש ב'יישומים וספרים'.
  • מספר קניינים עברו לאותו מיקום.

אם רישיונות שהוקצו לא יועברו, הם יישארו משויכים לאסימונים מדור קודם של הקניין, אשר יש לשמור על ההעלאה שלהם ל-MDM עם אסימון המיקום. לאחר ביטול הקצאה של יישום לאסימון מדור קודם, תוכלו להעביר את הרישיון למיקום ב'הגדרות' > 'יישומים וספרים' ב-Apple School Manager או ב-Apple Business Manager.

העברה ראשונית

כל הרישיונות שמועברים במהלך ההעברה הראשונית ישויכו לאסימון המיקום החדש שאליו הועברו. כל הרישיונות שהוקצו, שלא עוברים בזמן המעבר, יישארו משויכים לאסימון מדור קודם של הקניין. יש להעלות אל פתרון ה-MDM את כל האסימונים שיש להם רישיונות משויכים.

אסימונים מבוססי מיקום

ב'יישומים וספרים' נעשה שימוש באסימונים מבוססי מיקום. כל הרישיונות שנרכשו עבור מיקום מסוים או הועברו אליו, ישויכו לאסימון של אותו מיקום*. אסימונים מדור קודם מפורטל VPP הם אסימונים מבוססי חשבון. קניינים יכולים לגשת לאסימונים של כל המיקומים שלהם במקטע 'יישומים וספרים' בהגדרות של Apple School Manager או של Apple Business Manager. רק אדם אחד צריך להעלות אסימוני מיקום לפתרון ה-MDM. לאחר העברת כל הרישיונות למיקום, לא יהיה צורך באסימונים מדור קודם. 

העברת כל קנייני ה-VPP

כשתהיו מוכנים לעבור אל 'יישומים וספרים' ב-Apple School Manager או ב-Apple Business Manager, כל הקניינים צריכים לעבור באותו זמן. כל קניין צריך להעביר את חשבונו האישי. להעברה, לחצו על 'התחל' במקטע 'יישומים וספרים' ב-Apple School Manager או ב-Apple Business Manager ולאחר מכן בחרו את המיקום המתאים.

לאחר שתעבירו את כל הקניינים, תוכלו להשתמש בתכונות החדשות במלואן.

* לא ניתן להעביר רישיונות לספרים שהוקצו, והם נשארים משויכים למשתמש.

תאריך פרסום: