מה חדש ב'משימות לימוד'

למדו על בסיס הבית החדש למורים ולתלמידים.

'משימות לימוד' היא אפליקציה רבת-עוצמה ב-iPad המסייעת למורים ולתלמידים להשתמש בעוצמה של iPad בצורה יעילה יותר. המורים יכולים להפיץ מטלות ולאסוף אותן בקלות, להשגיח על ההתקדמות של תלמיד באפליקציות חינוכיות, ולשתף פעולה אחד-על-אחד עם התלמידים מכל מקום בזמן אמת. גם לתלמידים יהיה קל להשתמש בה. מטלות יופיעו באופן אוטומטי במכשירי ה-iPad שלהם, כשהן מסודרות לפי מועד סיום וכיתה. בנוסף, 'משימות לימוד' מסייעת למורים לעקוב אחר המצב של כל התלמידים בכיתה כדי שיוכלו להתאים את ההוראה לצרכים של כל תלמיד ותלמיד.

חלק מחומרי הלימוד השימושיים ביותר נמצאים בתוך אפליקציות. עם 'משימות לימוד', המורים יכולים לעיין באפליקציות נתמכות כדי לאתר תוכן שמתאים לתוכנית הלימודים שלהם, ואחר כך לשתף פעילויות ספציפיות באפליקציות עם התלמידים. בהקשה אחת, הם יוכלו לעבור ישירות לפעילות הנכונה.

האפליקציה 'משימות לימוד' זמינה ב-App Store ומחייבת הגדרה של חשבונות בית ספר וכיתות ב-Apple School Manager על-ידי מנהל ה-IT של בית הספר. גלו כיצד להגדיר 'משימות לימוד', וקבלו מידע נוסף על הדרישות בעזרה של 'משימות לימוד'.

'משימות לימוד' דורשת iPadOS 14. לקבלת הגרסה האחרונה של 'משימות לימוד', בדקו את הכרטיסיה 'עדכונים' ב-App Store ב-iPad, או בקשו אותה ממנהל ה-IT.

מה חדש ב'משימות לימוד 2.2'

 • הצגת הזמן שהוקדש למשימות שכוללות קבצים או קישורים שנפתחו ב'משימות לימוד'
 • שיתוף משימות עם מורים אחרים על ידי יצוא לתבנית הקובץ Common Cartridge
 • שימוש בניווט בסרגל הצד המעודכן כדי לגשת בקלות לכיתות, משימות ותלמידים
 • אפשרות לערוך, ליצור עותק ולשתף בקלות ועוד על ידי לחיצה ארוכה על כרטיס משימה

מה חדש ב'משימות לימוד 2.1.2'

עדכון זה כולל שיפורים בשימושיות וביציבות.

מה חדש ב'משימות לימוד 2.1.1'

 • כברירת מחדל, קובצי PDF ותמונות שמוקצים ב'עבודות' נפתחים כעת ב'משימות לימוד'

מה חדש ב'משימות לימוד 2.1'

 • יבוא תוכן ממערכות לניהול למידה באמצעות תבנית הקובץ Common Cartridge
 • משיכה לרענון נתונים בכרטיסיה 'עבודות'
 • הצגת תאריכים ושעות הגשה לתלמידים עבור פעילויות מסוג 'עבודה' (מחייב iPadOS 14)
 • מרכז מצב חדש בתחתית הניווט השמאלי בכרטיסיה 'עבודות'

מה חדש ב'משימות לימוד 2.0.1'

 • טעינה מהירה יותר של כיתות ו'עבודות'
 • חוויית גלילה עקבית יותר באפליקציה כולה
 • יציבות משופרת בעת ההתחברות, בניווט כיתות ו'עבודות' ובשימוש ב-Split View

מה חדש ב'משימות לימוד 2'

עיצוב חדש לחלוטין

 • מעבר פשוט בין התצוגות 'עבודות' ו'תלמידים' עם ניווט חדש המבוסס על כרטיסיות
 • סרגל צד חדש מעניק לכם גישה מיידית לכיתות, לפריטים אחרונים, למועדפים ולטיוטות ול'עבודות' שאוחסנו בארכיון, כל זאת בהקשה אחת בלבד
 • אפשרויות יעילות להוספת תוכן כמו פעילויות באפליקציות, תמונות, סרטונים, קישורים ומסמכים במהלך יצירת 'עבודה'
 • בדיקה אילו אפליקציות מאפשרות מעקב אחר התקדמות התלמידים, ותצוגות מקדימות של פעילויות עשירות בעת הוספת פעילויות באפליקציות ל'עבודות'

תכונות חדשות

 • אפשרויות חדשות ב'עבודות', כולל נעילת 'עבודות', סימון כ'נצפה', בקשת שינויים והחזרת קבצים
 • תובנות לגבי ההתקדמות הכללית של הכיתה וההתקדמות האישית של התלמידים, כולל שיעורי ההשלמה, הזמן שהוקדש, וכן פעילויות שלא הושלמו ופעילויות שהוקצו מחדש
 • עדכונים למורים כשמגיע מועד ההגשה של 'עבודות' או כשהן מוכנות לבדיקה
 • עדכונים לתלמידים כאשר 'עבודות' חדשות מוקצות או שמועד ההגשה שלהן חל למחרת, כאשר יש סיכום שבועי של 'עבודות' שמועד ההגשה שלהן חלף, וכן כאשר מורה מבקש לנסות שוב
 • ספריית מורים שבה מאורגנים מועדפים, טיוטות ועותקים של 'עבודות' משיעורים שאוחסנו בארכיון 
 • ארכיון 'עבודות' חדש מאחסן 'עבודות' משיעורים לאחר שהסתיימו, באופן שמאפשר לעשות שימוש חוזר בקלות בפעילויות
 • חיפוש בתוך אפליקציות וב-Spotlight עבור כיתות, 'עבודות' ותלמידים

מה חדש ב'משימות לימוד 1.3.1'

עדכון זה כולל תיקוני באגים קלים.

מה חדש ב'משימות לימוד 1.3'

 • כעת אתם יכולים ליצור, לערוך ולמחוק שיעורים ב'משימות לימוד'. מחייב iPadOS
 • כעת אתם יכולים ליצור כינויים לשיעורים ב'משימות לימוד'.
 • עדכון זה כולל שיפורים בשימושיות, בביצועים וביציבות.

מה חדש ב'משימות לימוד 1.2.1'

עדכון זה כולל תיקוני באגים קלים.

מה חדש ב'משימות לימוד 1.2'

 • כעת המורים יכולים ליצור פעילויות בעזרת סריקה של מסמכי נייר פיזיים. מחייב iOS 12מידע נוסף
 • כעת תלמידים יכולים להגיש עבודה ב'משימות לימוד' בעזרת סריקה של מסמכי נייר פיזיים. מחייב iOS 12מידע נוסף
 • כעת אפליקציות עם דיווח על התקדמות יכולות להגדיר באופן אוטומטי ב'משימות לימוד' פעילות באפליקציה כפעילות במצב 'סיום', כאשר תלמיד משלים את הפעילות. מחייב iOS 12.2 ואילך. אם מופעלים עדכונים ב'משימות לימוד', תוצג לתלמידים הודעה ב'משימות לימוד' כאשר פעילות באפליקציה מוגדרת באופן אוטומטי כפעילות במצב 'סיום'.
 • עבור אפליקציות עם דיווח על התקדמות שמשתמשות בהרחבה חדשה של 'משימות לימוד', כעת המורים יכולים לאתר ולהקצות את כל הפעילויות המשויכות לאפליקציה בלי להפעיל אותה.

מה חדש ב'משימות לימוד 1.1.1'

עדכון זה כולל שיפורי יציבות קלים.

מה חדש ב'משימות לימוד 1.1'

 • כעת זמינים משאבי עזרה לתלמידים.
 • כעת המורים יכולים לחפש פעילויות בתוך אפליקציות שעובדות עם 'משימות לימוד'.
 • עדכון זה כולל שיפורים בשימושיות, בביצועים וביציבות.

מה חדש ב'משימות לימוד 1.0.2'

עדכון זה כולל שיפורי יציבות קלים.

מה חדש ב'משימות לימוד 1.0.1'

עדכון זה כולל שיפורי יציבות קלים.

תכונות של 'משימות לימוד 1.0'

שיתוף כל דבר עם 'עבודות'

 • השתמשו ב'עבודות' כדי לשתף בקלות עם התלמידים מטלת שיעורי בית, תזכורת ללימוד או הודעה לכיתה.
 • הוסיפו קובצי PDF, מסמכים, קישורי אינטרנט, תמונות, סרטונים או אפילו קישורים לפעילויות באפליקציה.
 • עבור אפליקציות שפועלות עם 'משימות לימוד', הנחו את התלמידים ישירות אל פעילות ספציפית בתוך אפליקציה.
 • ספקו לתלמידים דרך פשוטה שבה יוכלו להגיש פרויקט סופי או להדגים את הבנתם בנושא כלשהו.

שמירה על מיקוד וסדר בקרב התלמידים

 • כשאתם מקצים פעילות באפליקציה, הנחו את התלמידים למקום ספציפי.
 • התלמידים רואים מה מיועד לביצוע בשבוע זה בכל השיעורים שלהם.
 • ב-Pages, ב-Keynote וב-Numbers, התלמידים יכולים להגיש שיעורי בית ישירות מתוך האפליקציה.

שיתוף פעולה ומתן משוב בזמן אמת

 • שתפו פעולה בקלות עם תלמידים יחידים או עם הכיתה כולה בהקשות מעטות.
 • הוסיפו הערות לעבודה של התלמידים כדי לספק משוב בזמן שהם מבצעים מטלה.
 • השתמשו בתכונות החדשות 'ציור' ו'סימון חכם' ב-iWork כדי להוסיף משוב ישירות למסמכים של התלמידים.
 • השתמשו ב-Apple Pencil או באצבע כדי להוסיף סימונים לקובצי PDF, לתמונות ועוד.

סקירת ההתקדמות של תלמידים

 • בדקו אילו תלמידים סיימו את המטלות לשבוע זה ואילו טרם סיימו.
 • בדקו את ביצועי התלמידים במטלות שלהם ב'משימות לימוד', כולל עבודת התלמיד, ציוני בחנים, נקודות שנצברו והזמן שהוקדש.
 • התלמידים יכולים להגיש שיעורי בית ל'משימות לימוד' מתוך כל אפליקציה.

התאמה אישית של הנחיות

 • קבלו מבט כולל על תלמיד, כולל עבודות שהוגשו והתקדמות באפליקציות – הכול במקום אחד.
 • התאימו 'עבודות' לתלמיד יחיד או לקבוצה של תלמידים לפי הצרכים של כל אחד ואחת.
 • היעזרו בהתקדמות של התלמידים כדי לזהות את אלה הזקוקים לאתגר נוסף או לתמיכה נוספת.

פרטיות

ל-Apple יש מחויבות עמוקה לפרטיות המורים והתלמידים. בתי הספר נדרשים להצטרף לתכונת ההתקדמות של התלמידים ב'משימות לימוד' באמצעות Apple School Manager. התקדמות התלמידים מתועדת אך ורק עבור פעילויות שהוקצו על-ידי המורים ואשר הושלמו במהלך השימוש ב-'Apple ID מנוהל' המסופק על-ידי בית הספר. כל הנתונים של התקדמות התלמידים מוצפנים בזמן העברה ובמנוחה. אם בית ספר אינו מצטרף, המורים והתלמידים עדיין יכולים להשתמש ב'משימות לימוד', אך ללא תכונה זו.

על מנת לשפר את המוצר 'משימות לימוד' ובמקביל לסייע לבית הספר שלכם להבין כיצד תלמידים ומורים משתמשים ב'משימות לימוד', Apple אוספת נתונים אנונימיים על הפעילות שלכם ב'משימות לימוד', שהיא עשויה לשתף גם עם בית הספר. נתונים אלו לא ישמשו לאף מטרה אחרת והם אינם כוללים מידע המאפשר זיהוי אישי.

קבלו מידע נוסף על פרטיות ואבטחה עבור מוצרי Apple בחינוך.

 

מידע נוסף

באוסטרליה ובניו זילנד, שם האפליקציה 'משימות לימוד' הוא Classwork‏.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: