שימוש באביזרי USB עם iOS 11.4.1 ואילך

ייתכן שתצטרכו לפתוח את הנעילה של מכשירי iPhone, ‏iPad או iPod touch המוגנים בסיסמה כדי לחבר אותם ל-Mac, למחשב PC או לאביזר USB.

החל מ-iOS 11.4.1, אם אתם משתמשים באביזרי USB עם iPhone, ‏iPad או iPod touch, או אם אתם מחברים את המכשיר שלכם ל-Mac או למחשב PC, ייתכן שתצטרכו לפתוח את נעילת המכשיר כדי שהוא יזהה את האביזר ויוכל להשתמש בו. לאחר מכן, האביזר יישאר מחובר גם אם המכשיר יינעל בהמשך.

אם לא תפתחו תחילה את הנעילה של מכשיר ה-iOS המוגן בסיסמה – או אם לא פתחתם את הנעילה וחיברתם אותו לאביזר USB בשעה האחרונה – מכשיר ה-iOS לא יתקשר עם האביזר או המחשב, ובמקרים מסוימים ייתכן שהוא לא ייטען. ייתכן שתוצג לכם התראה שתבקש מכם לפתוח את נעילת המכשיר כדי להשתמש באביזרים.

אם אביזר ה-USB עדיין לא מזוהה אחרי שפתחתם את נעילת המכשיר, נתקו את המכשיר מהאביזר, פתחו את נעילת המכשיר ואז חברו מחדש את האביזר.

ה-iPhone, ה-iPad וה-iPod touch שלכם נטענים כרגיל כאשר הם מחוברים למתאם מתח USB.

אפשור גישה לאביזרי USB

אתם יכולים לאפשר למכשיר ה-iOS שלכם לגשת לאביזרי USB תמיד, למשל אם אתם משתמשים במכשיר מסייע מסוג USB כדי להזין את קוד הגישה שלכם ב-iPhone נעול. מכשירים מסייעים רבים מפעילים באופן אוטומטי את ההגדרה שמאפשרת מכשירי USB בפעם הראשונה שמחברים אותם.

אם אתם לא רוצים להתחבר לאביזרי USB באופן קבוע, ייתכן שתצטרכו להפעיל את ההגדרה הזו באופן ידני.

ב'הגדרות', עברו אל 'Face ID וקוד גישה' או אל 'Touch ID וקוד גישה' והפעילו את האפשרות 'אביזרי USB' במקטע 'אפשר גישה כאשר המכשיר נעול'.

כאשר ההגדרה 'אביזרי USB' מושבתת, כמו בתמונה שלמעלה, ייתכן שתצטרכו לפתוח את הנעילה של מכשיר ה-iOS כדי לחבר אביזרי USB.

מנהלי מערכת יכולים לשלוט בהגדרה 'אביזרי USB' במכשירי iOS בפיקוח באמצעות Apple Configurator או ניהול מכשירים ניידים.

 

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: