שימוש באביזרי USB עם iOS 11.4.1 ואילך

ייתכן שתצטרכו לפתוח את הנעילה של מכשירי iPhone, ‏iPad או iPod touch המוגנים בקוד גישה כדי לחבר אותם ל-Mac, למחשב PC או לאביזר USB.

החל מ-iOS 11.4.1, אם אתם משתמשים באביזרי USB עם iPhone, ‏iPad או iPod touch, או אם אתם מחברים את המכשיר שלכם ל-Mac או למחשב PC, ייתכן שתצטרכו לפתוח את נעילת המכשיר כדי שהוא יזהה את האביזר ויוכל להשתמש בו. לאחר מכן, האביזר יישאר מחובר גם אם המכשיר יינעל בהמשך.

אם לא תפתחו תחילה את הנעילה של מכשיר ה-iOS המוגן בקוד גישה – או אם לא פתחתם את הנעילה וחיברתם אותו לאביזר USB בשעה האחרונה – מכשיר ה-iOS לא יתקשר עם האביזר או המחשב, ובמקרים מסוימים ייתכן שהוא לא ייטען. בנוסף, ייתכן שתוצג לכם התראה שבה תתבקשו לפתוח את נעילת המכשיר כדי להשתמש באביזרים.

אם אביזר ה-USB עדיין לא מזוהה אחרי שפתחתם את נעילת המכשיר, נתקו את המכשיר מהאביזר, פתחו את נעילת המכשיר ואז חברו מחדש את האביזר.

ה-iPhone, ה-iPad או ה-iPod touch נטענים כרגיל כאשר הם מחוברים למתאם מתח USB.

מתן אפשרות גישה לאביזרי USB

אתם יכולים לאפשר למכשיר ה-iOS שלכם לגשת לאביזרי USB תמיד, למשל אם אתם משתמשים בהתקן מסייע עם חיבור USB כדי להזין את קוד הגישה ב-iPhone הנעול. התקנים מסייעים רבים מפעילים באופן אוטומטי את ההגדרה לאפשר התקני USB בפעם הראשונה שמחברים אותם.

אם אינכם מתחברים לאביזרי USB באופן סדיר, ייתכן שתצטרכו להפעיל את ההגדרה הזו באופן ידני.

ב'הגדרות', עברו אל 'Face ID וקוד גישה' או אל 'Touch ID וקוד גישה' והפעילו את האפשרות 'אביזרי USB' במקטע 'אפשר גישה כאשר המכשיר נעול'.

כאשר ההגדרה 'אביזרי USB' מושבתת, כמו בתמונה שלמעלה, ייתכן שתצטרכו לפתוח את הנעילה של מכשיר ה-iOS כדי לחבר אביזרי USB.

מנהלים יכולים לשלוט בהגדרה 'אביזרי USB'‏ במכשירי iOS שבפיקוח באמצעות Apple Configurator או ניהול מכשירים ניידים.

 

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: