שימוש ב-Bluetooth וב-Wi-Fi ב'מרכז הבקרה'

למדו כיצד לשלוט ב-Wi-Fi וב-Bluetooth מ'מרכז הבקרה' ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch.

אודות Wi-Fi ו-Bluetooth

כאשר אתם מעבירים את לחצן ה-Wi-Fi או ה-Bluetooth למצב כבוי ב'מרכז הבקרה', המכשיר מתנתק מיד מאביזרי ה-Wi-Fi וה-Bluetooth. גם ה-Wi-Fi וגם ה-Bluetooth יוסיפו להיות זמינים כדי שעדיין תוכלו להשתמש בתכונות אלה:

 • AirDrop
 • AirPlay
 • Apple Pencil
 • Apple Watch
 • תכונות של 'המשכיות', כגון Handoff ו-Instant Hotspot
 • Instant Hotspot
 • שירותי מיקום
 • ביטול נעילה באמצעות Apple Watch

התנתקות מרשתות Wi-Fi

פתחו את 'מרכז הבקרה' ב-iPhone או ב-iPod touch או ב-iPad והקישו על לחצן ה-Wi-Fi‏ סמל ה-Wi-Fi. הסמל מתעמעם והמכשיר מתנתק מכל רשת שאתם מחוברים אליה.

כל עוד ה-Wi-Fi מושבת, הצטרפות אוטומטית לכל רשתות ה-Wi-Fi בקרבת מקום מושבתת גם היא עד אשר:

 • תפעילו את Wi-Fi ב'מרכז הבקרה'.
 • תתחברו לרשת Wi-Fi תחת 'הגדרות' > Wi-Fi.
 • תלכו או תנהגו אל מיקום חדש. 
 • השעה תהיה 5:00 בבוקר לפי השעון המקומי.
 • תפעילו מחדש את המכשיר.

התנתקות מאביזרי Bluetoooth

פתחו את 'מרכז הבקרה' ב-iPhone או ב-iPod touch או ב-iPad והקישו על לחצן ה-Bluetooth‏ סמל Bluetooth. הסמל מתעמעם והמכשיר מתנתק מכל מכשיר שהוא מחובר אליו, מלבד Apple Watch, ‏Instant Hotspot, ‏Apple Pencil ותכונות של 'המשכיות', כגון Handoff.

אם Bluetooth כבוי, לא תוכלו לחבר את מכשיר ה-iOS או ה-iPadOS לאביזרי Bluetooth עד אשר:

 • תפעילו את Bluetooth ב'מרכז הבקרה'.
 • תתחברו לאביזר Bluetooth דרך 'הגדרות' > Bluetooth או על ידי הקשה על סמל AirPlay‏  או על  ובחירה באביזר Bluetooth.
 • השעה תהיה 5:00 בבוקר לפי השעון המקומי.
 • תפעילו מחדש את המכשיר.

כיבוי ה-Wi-Fi וה-Bluetooth

אם אתם רוצים להשבית לחלוטין את ה-Wi-Fi ואת ה-Bluetooth עבור כל הרשתות והמכשירים, בצעו את השלבים הבאים:

 • כדי לכבות את ה-Wi-Fi, עברו אל 'הגדרות' > Wi-Fi וכבו את ה-Wi-Fi.
 • כדי לכבות את ה-Bluetooth, עברו אל 'הגדרות' > Bluetooth וכבו את ה-Bluetooth.

כדי ליהנות מהחוויה הטובה ביותר במכשיר iOS או iPadOS, השתדלו להשאיר את ה-Wi-Fi וה-Bluetooth פועלים.

גם 'מצב טיסה' עשוי לכבות את ה-Wi-Fi וה-Bluetooth, אלא אם תפעילו אותם בזמן שאתם ב'מצב טיסה'. קבלו מידע נוסף על שימוש ב-Wi-Fi וב-Bluetooth ב'מצב טיסה'.

תאריך פרסום: