קישור אביזר Bluetooth של צד שלישי ל-iPhone, ל-iPad או ל-iPod touch

קשרו את ה-iPhone, ה-iPad או ה-iPod touch לאביזרי ה-Bluetooth כדי שתוכלו להזרים מוסיקה וסרטונים, לבצע שיחות טלפון ועוד.

בהתאם לאפליקציות בהן אתם משתמשים, יתכן שתוצג ההתראה הפעל Bluetooth לפני שתוכלו לקשר אביזר באמצעות Bluetooth. עברו אל 'הגדרות' > 'פרטיות' והקישו על Bluetooth. לאחר מכן הפעילו את Bluetooth עבור האפליקציות שאתם רוצים להשתמש בהן.

קישור מכשיר אל אביזר Bluetooth

  1. במכשיר עברו אל 'הגדרות' > Bluetooth והפעילו את Bluetooth. הישארו במסך זה עד להשלמת השלבים לקישור האביזר.
  2. העבירו את האביזר למצב 'גלוי' והמתינו להופעתו במכשיר. אם אינכם רואים את האביזר, או אם אינכם בטוחים כיצד להגדיר אותו כגלוי, עיינו בהוראות המצורפות לאביזר או פנו ליצרן.
  3. כדי לקשר, הקישו על שם האביזר כשהוא מופיע על המסך. יתכן שתתבקשו להזין את קוד ה-PIN או קוד סודי. אם אינכם בטוחים מהו קוד ה-PIN או הקוד הסודי שלכם, עיינו בתיעוד האביזר.

לאחר קישור האביזר, ניתן להשתמש בו עם המכשיר שלכם. כדי לקשר כמה אביזרי Bluetooth, חזרו על שלבים אלה. ניתן גם לקבל מידע נוסף על החלפת מקורות שמע במכשיר.

 

ביטול הקישור של אביזר Bluetooth

כדי לבטל את הקישור של אביזר Bluetooth, הקישו על 'הגדרות' > Bluetooth וחפשו את המכשיר שיש לבטל את הקישור שלו, הקישו על לחצן ה'פרטים' ולאחר מכן על 'שכח התקן זה'. פעולה זו תסיר את האביזר מהרשימה של המכשירים הזמינים באמצעות Bluetooth.

כדי להוסיף שוב את אביזר ה-Bluetooth למכשיר, העבירו אותו שוב למצב 'גלוי' וחזרו על השלבים המפורטים לעיל כדי לקשרו.

אם אינכם מצליחים לקשר אביזר Bluetooth

אם עדיין אינכם מצליחים לקשר את אביזר ה-Bluetooth למכשירכם, למדו מה לעשות.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: