אם אינכם מצליחים לחבר אביזר Bluetooth ל-iPhone או ל-iPad

במאמר זה מוסבר מה לעשות אם אתם לא מצליחים לקשר או לחבר אביזר Bluetooth למכשיר iOS או iPadOS.

נסו תחילה את השלבים הבאים

כדי לקבל עזרה בקישור אביזר Bluetooth, כגון מקלדת אלחוטית, למכשיר ה-iOS או ה-iPadOS:

 1. ודאו שאביזר ה-Bluetooth ומכשיר ה-iOS או ה-iPadOS קרובים זה לזה.

 2. כבו את אביזר ה-Bluetooth והפעילו אותו שוב.

 3. ודאו שאביזר ה-Bluetooth פועל וטעון במלואו, או מחובר לחשמל. אם האביזר משתמש בסוללות, בדקו אם צריך להחליף אותן.

 4. אם יש יישום שאתם משתמשים בו עם אביזר ה-Bluetooth, עברו ל'הגדרות' > 'פרטיות ואבטחה' > Bluetooth במכשיר ה-iOS או ה-iPadOS וודאו ש-Bluetooth הופעל עבור היישום.

אם אתם עדיין לא מצליחים לקשר או לחבר את אביזר ה-Bluetooth

 • אם חיברתם בעבר את אביזר ה-Bluetooth למכשיר iOS או iPadOS:

  1. בטלו את הקישור של האביזר.

  2. החזירו אותו למצב גילוי.

  3. נסו לקשר ולחבר אותו שוב.

 • אם אתם מצליחים לקשר את האביזר למכשירים מסוימים, אך לא למכשיר ה-iOS או ה-iPadOS שלכם:

  1. בטלו את הקישור של האביזר למכשירים האחרים.

  2. נסו לקשר אותו שוב למכשיר ה-iOS או ה-iPadOS.

 • כדי לברר אם האביזר תואם למכשיר ה-iOS או ה-iPadOS, פנו ליצרן שלו.

 • אם אחת מהבעיות האלה עדיין נמשכת, פנו לתמיכה של Apple:

  • אתם לא מצליחים להפעיל חיבור Bluetooth או שההגדרה מופיעה במעומעם.

  • אתם לא מצליחים לחבר למכשיר אף אביזר Bluetooth.

  • יצרן האביזר אישר שהאביזר שלכם עובד באופן תקין.

מידע נוסף

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: