שינוי התמונה במכתבה (רקע) ב-Mac

ה-Mac מכיל צילומים ותמונות אחרות שבהם תוכלו להשתמש כתמונות במכתבה, כדי להעניק ל-Mac מראה מיוחד. ואתם יכולים גם להשתמש בתמונות משלכם.

שינוי התמונה במכתבה מתוך 'העדפות המערכת'

  1. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת'.
  2. הקליקו על 'מכתבה ושומר מסך'.
  3. מהחלונית 'מכתבה', בחרו תיקיית תמונות בצד ימין, ואחר כך הקליקו על תמונה בצד שמאל כדי לשנות את תמונת המכתבה.

ב-macOS Mojave ואילך, תוכלו לבחור גם מתוך תמונות 'מכתבה דינמית', המשתנות באופן אוטומטי לאורך היום בהתאם לשעה ביום במקום שבו אתם נמצאים. 

הוספת תיקיה עם תמונות משלכם

כדי להוסיף תיקיה עם תמונות משלכם, הקליקו על לחצן ההוספה (+) שמתחת לרשימת התיקיות, ואחר כך בחרו את התיקיה שמכילה את התמונות שלכם.

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בחרו תמונות שמאוחסנות בכונן ההפעלה. ייתכן שתמונות המאוחסנות בכונן אחר לא ייטענו בצורה אמינה לאחר הפעלה מחדש של ה-Mac, והדבר תלוי במהירות שבה הכונן האחר יהפוך זמין לאחר ההפעלה. 


שינוי התמונה במכתבה מתוך 'תמונות'

  1. פתחו את האפליקציה 'תמונות'.
  2. אם אתם משתמשים בצגים מרובים, גררו את החלון 'תמונות' מעל המכתבה שאתם רוצים לשנות.
  3. הקליקו תוך כדי הקשה על מקש Control (או הקליקו הקלקה ימנית) על התמונה שבה אתם רוצים להשתמש.
  4. בחרו ב'שתף' מתוך תפריט הקיצור, ואחר כך בחרו באפשרות 'הגדר תמונת מכתבה' מתוך תפריט המשנה.


שינוי התמונה במכתבה מתוך Finder

  1. בחלון Finder או במכתבה, אתרו את קובץ התמונה שבו תרצו להשתמש.
  2. הקליקו על הקובץ תוך כדי הקשה על מקש Control (או הקליקו הקלקה ימנית), ואחר כך בחרו באפשרות 'הגדר תמונת מכתבה' מתפריט הקיצור. אם אתם משתמשים בצגים מרובים, פעולה זו תביא לשינוי הרקע בצג הראשי בלבד.

אם אינכם רואים את האפשרות 'הגדר תמונת מכתבה' בתפריט הקיצור, אתם אמורים לראות במקום זאת תפריט משנה בשם 'שירותים'. בחרו באפשרות 'הגדר תמונת מכתבה' משם.


מידע נוסף

תאריך פרסום: