כיצד למחוק אפליקציות ב-iPhone, iPad ו-iPod touch

למדו כיצד למחוק אפליקציות מצד שלישי שהתקנתם ב-iPhone, iPad ו-iPod touch.

מחיקת אפליקציה

  1. געו נגיעה ממושכת באפליקציה.
  2. הקישו על 'מחק את היישום'.
  3. הקישו על 'מחק'.

כשמוחקים אפליקציה, אם נרשמתם למינויים כלשהם מתוך האפליקציה, הם אינם מבוטלים באופן אוטומטי. בעת מחיקת האפליקציה, ייתכן שתראו את האפשרות 'ביטול מינויים'. למדו כיצד לנהל את המינויים שלכם.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופקים ללא המלצות או חסות. Apple לא תישא באחריות לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מייצגת את מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. הסיכונים כרוכים בעצם השימוש באינטרנט. צור קשר עם הספק לקבלת מידע נוסף. שמות של חברות ומוצרים אחרים עשויים להוות סימנים מסחריים של בעליהם, בהתאמה.

תאריך פרסום: