כיצד להשתמש במקשי הפונקציות ב-MacBook Pro עם Touch Bar

כדי לגשת למקשי הפונקציות (F1–F12) ב-Touch Bar של ה-MacBook Pro, החזיקו את מקש הפונקציות (fn) בחלקה התחתון השמאלי של המקלדת.

ה-Touch Bar של MacBook Pro ישתנה ויציג את מקשי הפונקציות לבחירתכם, וישוב למצבו הקודם כשתשחררו את מקש הפונקציות.

עבור חלק מהאפליקציות, ניתן לקבוע שמקשי הפונקציות יוצגו באופן קבוע ב-Touch Bar:

 1. ב'העדפות המערכת', בחרו 'מקלדת'.
 2. הקליקו על 'קיצורים'.
 3. מסרגל הצד השמאלי, בחרו 'מקשי פונקציות'.
 4. הקליקו על סמל ה-'+', ואז נווטו לאפליקציה ובחרו אותה.

מעכשיו, כשתפתחו את האפליקציה הזו או תעברו אליה, מקשי הפונקציות יוצגו באופן קבוע ב-Touch Bar.

ניתן גם להשתמש במקלדת במסך כדי לגשת למקשי הפונקציות:

 1. מ'העדפות המערכת', בחרו 'מקלדת'.
 2. סמנו את האפשרות Show Keyboard, Emoji and symbol viewers in menu bar.
 3. בחרו את סמל המציג בשורת התפריטים, ובחרו 'הצג את מציג המקלדת'.

תופיע מקלדת במסך עם מקשי פונקציות שעליהם ניתן להקליק.


שימוש במקשי פונקציות ב-Windows

כאשר משתמשים ב-Boot Camp כדי להפעיל Windows ב-MacBook Pro, מקשי הפונקציות פועלים באופן זהה לפעולתם ב-macOS. החזיקו את המקש Function במקלדת, ומקשי הפונקציות יוצגו.

ניתן גם להשתמש במקלדת במסך של Windows כדי לגשת למקשי הפונקציות:

 1. מתפריט Windows, בחרו את פריט התפריט Windows Ease of Access.
 2. הקליקו על On-Screen Keyboard.
 3. הקישו על המקש fn. מקשי הפונקציות יוצגו במקלדת במסך.

ניתן גם לקבוע שמקשי הפונקציות יוצגו באופן קבוע ב-Touch Bar במהלך השימוש ב-Windows, ללא הצורך בהחזקת המקש Function:

 1. ב-Windows System Tray, הקליקו על החץ מעלה כדי להציג סמלים נוספים.
 2. הקליקו על הסמל האפור כהה בצורת יהלום של Boot Camp.
 3. בחרו את 'לוח הבקרה' של Boot Camp מהתפריט המוצג.
 4. הקליקו על 'כן' כדי לאפשר את הפעלת 'לוח הבקרה'.
 5. הקישו על המקש tab במקלדת.
 6. בחרו 'השתמש/י בכל מקשי ה-F1,‏ F2 וכדומה כמקשי פונקציה רגילים' כדי שמקשי הפונקציות יוצגו ב-Touch Bar באופן קבוע. בטלו את הבחירה של תיבת הסימון כדי לחזור להתנהגות הרגילה של מקשי הפונקציות.
תאריך פרסום: