אם בזמן הפעלת ה-Mac מוצג הסמל של Apple או סרגל התקדמות

ה-Mac מציג סמל של Apple כאשר הוא מוצא את כונן ההפעלה המובנה או החיצוני. בהמשך תהליך ההפעלה, אמור להופיע סרגל התקדמות – עם הסמל של Apple או בלעדיו. המסך הזה עשוי להופיע לסירוגין עם מסך ריק כמה פעמים.

הסמל של Apple עם סרגל התקדמות

אם אתם מתקינים עדכון או שדרוג ל-macOS

כשאתם מעדכנים או משדרגים את macOS, ייתכן שהסמל של Apple או סרגל ההתקדמות יוצגו זמן ארוך בהרבה מהרגיל. בהמשך תהליך ההתקנה, סרגל ההתקדמות עשוי לנוע באיטיות ולעצור לפרקי זמן ארוכים. Apple ממליצה להתחיל בהתקנה בשעות הערב – כך, לרשות תהליך ההתקנה יעמוד לילה שלם, אם יהיה צורך.

אם ה-Mac תקוע במסך זה או ממשיך לבצע הפעלה מחדש שוב ושוב

אם תהליך ההפעלה אף פעם לא מתקדם מעבר לסמל של Apple או לסרגל ההתקדמות:

  1. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה ב-Mac למשך עד 10 שניות, עד שה-Mac יכבה.
    לכל Mac יש כפתור הפעלה. במחשבים ניידים עם Touch ID, לחצו לחיצה ממושכת על ה-Touch ID.
  2. הפעילו שוב את ה-Mac. 
  3. אם הבעיה נמשכת, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה עד שה-Mac יכבה. לאחר מכן, נתקו מה-Mac את כל האביזרים הלא חיוניים, כולל מדפסות, כוננים ורכזות USB. ייתכן שיש בעיה באחד או יותר מההתקנים הללו או בכבלים שלהם. 
  4. הפעילו שוב את ה-Mac.
  5. אם הבעיה נמשכת, לחצו שוב לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה עד שה-Mac יכבה. 
  6. תקנו את כונן ההפעלה כפי שמוסבר במאמר כיצד לתקן כונן של Mac בעזרת 'כלי העזר לכוננים'.
  7. אם הבעיה נמשכת, התקינו מחדש את macOS מ-macOS Recovery.

אם אתם זקוקים לעזרה, פנו לתמיכה של Apple.

תאריך פרסום: