הגדרת המסמך ב-Pages

עברו בין סוגי מסמכים, שנו גודל שוליים, השתמשו בעמודים צמודים ועוד מה-iPhone, מה-iPad, מה-iPod touch, מה-Mac או באופן מקוון ב-iCloud.com.

MacBook Pro ו-iPad Pro עם מסמך Pages זהה פתוח

הגדרה ב-Pages ב-iPhone או ב-iPad

כדי להגדיר את המסמך שלכם ב-iPhone או ב-iPad, פתחו את המסמך וודאו שאתם בתצוגת עריכה.

מעבר בין עיבוד תמלילים ופריסת עמוד

במסמכי עיבוד תמלילים, המלל זורם מעמוד אחד לבא אחריו, ולכן הם אידיאליים למסמכים כגון דוחות ומכתבים. במסמכי פריסת עמוד, ניתן לארגן אובייקטים כמו תיבות מלל וגרפיקה בכל דרך שרוצים, ולכן הם אידיאליים לידיעונים ולעלונים. אתם יכולים לעבור בין שני סוגי המסמכים הללו:

 1. כשהמסמך פתוח, הקישו על הלחצן 'עוד' , ואחר כך הקישו על 'הגדרת המסמך'.
 2. עברו לסוג מסמך אחר:
  • כדי לעבור ממסמך עיבוד תמלילים למסמך פריסת עמוד, הקישו על 'מסמך', ואז השביתו את האפשרות 'גוף המסמך'. 
  • כדי לעבור מפריסת עמוד לעיבוד תמלילים, הפעילו את האפשרות 'גוף המסמך'.

שינוי גודל שוליים, כיוון עמוד וגודל עמוד

 1. כשהמסמך פתוח, הקישו על הלחצן 'עוד' , ואחר כך הקישו על 'הגדרת המסמך'. 
 2. במסמך עיבוד תמלילים, הקישו על 'מסמך'. אם אתם נמצאים במסמך פריסת עמוד, דלגו לשלב הבא.
 3. כדי לשנות את כיוון העמוד, הקישו על 'לאורך' או על 'לרוחב'.
 4. כדי לשנות את גודל הנייר, הקישו על אפשרות תחת 'גודל הנייר'. אם אתם רוצים להדפיס את המסמך על נייר מדפסת בגודל ‎8.5" x 11"‎, בחרו באפשרות Letter. אם אתם מעוניינים בגודל מותאם אישית, הקישו על 'גודל מותאם אישית', הזינו את הממדים ואחר כך הקישו על 'סיום'.
 5. כדי לשנות את גודל השוליים במסמך עיבוד תמלילים, הקישו על הלחצן 'עוד אפשרויות' , ולאחר מכן גררו את החיצים סביב תיבת המלל. יש לכם אפשרות לשנות את השוליים בכל צידי העמוד.
 6. כשתסיימו, הקישו על 'סיום'.

ב'הגדרת המסמך', תוכלו גם להפעיל את האפשרות של מלל אנכי במסמך וכן תוכלו לשנות את רקע המסמך.

שימוש בעמודים צמודים

אתם יכולים להגדיר את המסמך כפריסה של שני עמודים. במסמכים עם פריסה של שני עמודים יכול להיות הבדל בין כותרות עליונות, כותרות תחתונות ואובייקטים ראשיים בעמוד הימני ובעמוד השמאלי. השתמשו בעמודים צמודים עבור פריסות לספרים מודפסים או עבור מסמכים דו-צדדיים שבכוונתכם להדפיס.

 1. כשהמסמך פתוח, הקישו על הלחצן 'עוד' , ואחר כך הקישו על 'הגדרת המסמך'.
 2. במסמך עיבוד תמלילים, הקישו על 'מסמך' ואחר כך הפעילו את האפשרות 'עמודים צמודים'. במסמך פריסת עמוד, הפעילו את האפשרות 'עמודים צמודים'.
 3. אתם יכולים להגדיר כותרות עליונות וכותרות תחתונות שונות עבור העמודים הצמודים הימני והשמאלי:
  • במסמך לעיבוד תמלילים, הקישו על הלחצן 'עוד' , הקישו על 'הגדרת המסמך' ואחר כך הקישו על 'מקטע'. הפעילו את האפשרות 'עמודים שמאל וימין שונים'.
  • במסמך פריסת עמוד, הקישו על הלחצן 'עוד' , הקישו על 'הגדרת המסמך', ואחר כך הפעילו את האפשרות 'עמודים שמאל וימין שונים', הממוקמת מתחת ללחצן 'עמודים צמודים'.

ניתן להציג עמודים צמודים כפריסה של שני עמודים או כעמוד יחיד:

 • ב-iPhone, הקישו על הלחצן 'עוד'  והפעילו או השביתו את האפשרות 'תצוגת שני עמודים'.
 • ב-iPad, הקישו על הלחצן 'אפשרויות תצוגה' , ואחר כך הפעילו או השביתו את האפשרות 'שני עמודים'.

עבודה עם כותרת עליונות וכותרות תחתונות

אתם יכולים להוסיף או להסיר כותרות עליונות וכותרות תחתונות, להציג או להסתיר אותן, להוסיף להן תוכן ועוד.


הגדרה ב-Pages עבור Mac

Pages עבור Mac הוא מעבד תמלילים רב-עוצמה שמספק לכם את כל מה שצריך כדי ליצור מסמכים ולערוך אותם ב-Mac.

מעבר בין עיבוד תמלילים ופריסת עמוד

במסמכי עיבוד תמלילים, המלל זורם מעמוד אחד לבא אחריו, ולכן הם אידיאליים למסמכים כגון דוחות ומכתבים. במסמכי פריסת עמוד, ניתן להוסיף אובייקטים, כגון תיבות מלל וגרפיקה, שאותם ניתן לארגן בכל דרך שרוצים, ולכן הם מושלמים לידיעונים ולעלונים.

אתם יכולים לעבור בין שני סוגי המסמכים הללו:

 • כדי להמיר מסמך עיבוד תמלילים למסמך פריסת עמוד, פתחו את המסמך, ואחר כך בחרו באפשרות 'קובץ' > 'המר לעימוד'.
 • כדי להמיר מסמך פריסת עמוד למסמך עיבוד תמלילים, פתחו את המסמך, ואחר כך בחרו באפשרות 'קובץ' > 'המר לעיבוד תמלילים'.

שינוי גודל נייר, כיוון הדפסה ושוליים

 1. לחצו על הלחצן 'מסמך'  בסרגל הכלים, ואחר כך הקישו על 'מסמך'.
 2. כדי לשנות את גודל הנייר, לחצו על החלון הקופץ 'גודל הנייר' תחת 'גודל מדפסת ונייר', ואחר כך בחרו באחת האפשרויות. אם אתם רוצים להדפיס את המסמך על נייר מדפסת בגודל ‎8.5" x 11"‎, בחרו באפשרות Letter (ארה"ב). אתם יכולים גם להגדיר גודל נייר מותאם אישית.
 3. כדי לשנות את כיוון העמוד, לחצו על הכיוון תחת 'כיוון העמוד'.
 4. כדי לשנות את השוליים במסמך עיבוד תמלילים, במקטע 'שולי המסמך', לחצו על החיצים או הזינו ערכים בשדות לצד 'למעלה', 'למטה', 'שמאל' ו'ימין'. בתבנית 'ריק', כל השוליים מוגדרים באופן אוטומטי לאינץ' אחד. אם אתם משתמשים בתבנית אחרת, גודלי השוליים משתנים.* 

* אם יפנית, סינית או קוריאנית היא השפה הראשית במכשיר, או אם היא נוספה כשפה מועדפת, אתם יכולים גם להפעיל טקסט אנכי עבור המסמך.

שימוש בעמודים צמודים

אתם יכולים להגדיר את המסמך כפריסה של שני עמודים. במסמכים עם פריסה של שני עמודים יכול להיות הבדל בין כותרות עליונות, כותרות תחתונות ואובייקטים ראשיים בעמוד הימני ובעמוד השמאלי. השתמשו בעמודים צמודים עבור פריסות לספרים מודפסים או עבור מסמכים דו-צדדיים שבכוונתכם להדפיס.

מסמך Pages ריק פתוח עם אפשרות 'עמודים צמודים' מסומנת

 1. במסמך עיבוד תמלילים, לחצו על הלחצן 'מסמך' , ואחר כך לחצו על 'מסמך'. במסמך פריסת עמוד, לחצו על הלחצן 'מסמך' .
 2. בחרו באפשרות 'עמודים צמודים'.
 3. אם אתם מעוניינים בכותרות תחתונות שונות עבור העמוד הימני והשמאלי:
  • במסמך עיבוד תמלילים, לחצו על הלחצן 'מסמך' , לחצו על 'מקטע', ואחר כך בחרו באפשרות 'עמודים ימין ושמאל שונים'.
  • במסמך פריסת עמוד, לחצו על הלחצן 'מסמך' , ואחר כך בחרו באפשרות 'עמודים ימין ושמאל שונים'.

ניתן להציג עמודים צמודים כפריסה של שני עמודים או כעמוד יחיד. לחצו על 'הגדל/הקטן', ואחר כך בחרו באפשרות 'שני עמודים' או באפשרות 'עמוד אחד'. אם אתם מציגים את המסמך בפריסה של שני עמודים, בחרו באפשרות 'התאם פריסה' כדי להתאים למסך את הפריסה של שני עמודים באופן אנכי.

עבודה עם כותרת עליונות וכותרות תחתונות

אתם יכולים להוסיף או להסיר כותרות עליונות וכותרות תחתונות, להציג או להסתיר אותן, להוסיף להן תוכן ועוד. למדו כיצד לעבוד עם כותרות עליונות וכותרות תחתונות ב-Mac.

הוספת מספרי עמודים

אם אתם רוצים שמספרי העמודים יופיעו באותו מיקום בכל עמוד, מקמו אותם בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה. אתם יכולים להוסיף מספרי עמודים או ספירות עמודים לכותרת העליונה או לכותרת התחתונה של המסמך - לחצו בתוך תיבת המלל האפורה, ואחר כך לחצו על 'הכנס' > 'מספר עמוד'.

לאחר שהוספתם מספרי עמודים, תוכלו לשנות את המספר הראשון ואת סגנון המספור:

 1. במסמך עיבוד תמלילים, לחצו על הלחצן 'מסמך' , ואחר כך לחצו על 'מקטע'. במסמך פריסת עמוד, לחצו על אזור ריק בעמוד, ואחר כך לחצו על הלחצן 'עיצוב'  כדי להציג את הסוקר של 'פריסת עמוד'.
 2. תחת 'מספור עמודים', לחצו על התפריט הקופץ 'עיצוב' כדי לבחור בין מספרים, ספרות רומיות, אותיות רישיות ואותיות קטנות. 
 3. אתם יכולים גם לבחור אם אתם מעוניינים שהמספור ימשיך מהמקטע הקודם, או שיתחיל במספר מסוים.
 4. כדי להוסיף ספירת עמודים למסמך, לחצו בתוך תיבת המלל של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה, ואחר כך בחרו ב'הכנס' > 'ספירת עמודים'.

הוספת תאריכים ושעות

ניתן להוסיף את התאריך לכל חלק במסמך - לחצו על המלל ואחר כך בחרו ב'הכנס' > 'תאריך ושעה'.

Pages מזהה אוטומטית את סגנון התאריך מהעדפות המערכת של ה-Mac. קבלו מידע נוסף על עדכון הסגנון של התאריך והשעה.


הגדרה ב-Pages עבור iCloud

האפליקציה Pages עבור iCloud מאפשרת לכם ליצור ולערוך מסמכים באופן מקוון. ב-Pages עבור iCloud יש אותן אפשרויות של הגדרת מסמך כמו ב-Pages עבור Mac. עם זאת, הוספת מספרי עמודים והפעלת האפשרות 'עמודים צמודים' ב-Pages עבור iCloud הן שונות מעט.

הוספת מספרי עמודים

ניתן להוסיף מספרי עמודים בכל מקום במסך על-ידי לחיצה בתוך הכותרת העליונה, בגוף המלל או בתיבת מלל, ואחר כך לחיצה על הלחצן 'הוספה' .

חלון של דפדפן Safari ב-iCloud.com עם מסמך ריק פתוח ותפריט 'הוספה' עם האפשרות 'מספר עמוד' מודגשת

 • כדי להוסיף את מספר העמוד הנוכחי, בחרו באפשרות 'מספר עמוד'.
 • כדי להוסיף את מספר העמודים הכולל, בחרו באפשרות 'ספירת עמודים'.
 • כדי לעצב את המסמך כך ששתי האפשרויות יוצגו, בחרו באפשרות 'מספר עמוד', הקלידו את המילה "מתוך" בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה, ואחר כך הוסיפו את האפשרות 'ספירת עמודים'.

שימוש בעמודים צמודים ב-Pages עבור iCloud

ניתן להפעיל את האפשרות לעמודים צמודים ב-Pages עבור iCloud על מנת להגדיר את המסמך כפריסה של שני עמודים, אך אי אפשר להציג את העמודים זה לצד זה. כדי להפעיל את האפשרות של עמודים צמודים, לחצו על הלחצן 'המסמך' , ואחר כך בחרו באפשרות 'עמודים צמודים'.

 


מידע נוסף

תאריך פרסום: