אם אינכם מצליחים להוסיף כרטיס ל-Apple Wallet לצורך שימוש עם Apple Pay

למדו מה צריך לעשות אם אינכם מצליחים להוסיף כרטיס ליישום 'ארנק' לצורך שימוש עם Apple Pay.

  1. ודאו שאתם יכולים להשתמש ב-Apple Pay:
  2. בדקו אם יש השבתות בשירות או בעיות חיבור.
  3. אם אתם רואים את הודעות השגיאה הבאות בעת הוספת הכרטיס ל-Apple Wallet, פנו לבנק או לחברה שהנפיקה את הכרטיס: 
    • לא ניתן היה להוסיף את הכרטיס 
    • כרטיס שאינו תקין 
    • הגבלת כמות המכשירים לכרטיס 

אם אתם זקוקים לעזרה בהוספת כרטיס, למדו כיצד להגדיר את Apple Pay. בכל הנוגע לבעיות בחיבור החשבון שלכם ביישום 'ארנק' או בצפייה בפרטי החשבון, למדו כיצד לחבר את החשבון ליישום 'ארנק'.

Apple אינה הגורם שמאשר או דוחה שימוש בכרטיסים עבור Apple Pay. אם הכרטיס שלכם נדחה, פנו לבנק או לחברה המנפיקה.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: