סמלי מצב וסימנים ב-Apple Watch

למדו על הסמלים ועל הלחצנים שמופיעים בחלק העליון של ה-Apple Watch ובמרכז הבקרה.

Apple Watch שבו מוצג סמל טעינה בחלק העליון של המסך

   

ה-Apple Watch בטעינה.

Apple Watch שבו מוצג סמל המציין סוללה חלשה בחלק העליון של המסך

הסוללה חלשה. למדו כיצד לטעון את ה-Apple Watch.

Apple Watch שבו מוצג סמל מצב טיסה בחלק העליון של המסך

  

מצב טיסה מופעל. תכונות אלחוטיות לא יפעלו במצב זה עד לכיבוי ההגדרה, אך עדיין תוכלו להשתמש בתכונות אחרות.

Apple Watch שבו מוצג הסמל המציין 'נא לא להפריע' בחלק העליון של המסך

   

האפשרות 'נא לא להפריע' מופעלת. שיחות והתראות לא ישמיעו צלצול או יאירו את המסך עד אשר תשביתו הגדרה זו. שעונים מעוררים עדיין יושמעו. אם הגדרתם עוד 'ריכוז' ב-iPhone – למשל 'ריכוז' המיועד לשעות העבודה שלכם – הסמל מופיע כאן כשה'ריכוז' פעיל.

Apple Watch שבו מוצג הסמל 'מצב קולנוע' בחלק העליון של המסך

'מצב קולנוע' מופעל. 'מצב שקט' מופעל אף הוא, והמסך יישאר חשוך עד שתקישו עליו, תלחצו על כפתור או תסובבו את ה-Digital Crown. מצב זה משאיר את המסך חשוך גם כשאתם משתמשים בתכונה 'תמיד פעיל'. כדי להשבית את 'מצב קולנוע', פתחו את 'מרכז הבקרה' והקישו על הסמל.

Apple Watch שבו מוצג סמל ה-Wi-Fi בחלק העליון של המסך

כאשר ה-Apple Watch מתחבר לרשת Wi-Fi במקום ל-iPhone, סמל ה-Wi-Fi‏  מופיע ב'מרכז הבקרה'.

Apple Watch שבו מוצגים פסים המציינים את עוצמת הקליטה הסלולרית בחלק העליון של המסך

ה-Apple Watch עם GPS + Cellular מחובר לרשת סלולרית. מספר הפסים מציין את עוצמת האות. 

Apple Watch שבו מוצג הסמל המציין מצב מנותק בחלק העליון של המסך

ה-Apple Watch אינו מחובר ל-iPhone. קרבו את המכשירים זה לזה או השביתו את 'מצב טיסה'.

Apple Watch שבחלק העליון של המסך שלו מוצג הסמל המציין כי החיבור לרשת הסלולרית מנותק

ה-Apple Watch עם GPS + Cellular איבד את החיבור לרשת הסלולרית.

 

Apple Watch שבו מוצג הסמל 'נעילת מים' בחלק העליון של המסך

'נעילת מים' מופעלת, והמסך לא יגיב להקשות.כדי לכבות את 'נעילת מים' יש ללחוץ לחיצה ממושכת על ה-Digital Crown. למדו על עמידות ה-Apple Watch במים.

Apple Watch שבחלק העליון של המסך שלו מוצג סמל הנקודה האדומה המציין כי יש עדכון

סמל הנקודה האדומה ב-Apple Watch

סמל הנקודה האדומה מציין שקיבלתם עדכון. החליקו מטה על פני השעון כדי לקרוא אותו. קבלו מידע נוסף על עדכונים ב-Apple Watch.

Apple Watch שבחלק העליון של המסך שלו מוצג סמל החץ הכחול המציין מיקום

אפליקציה ב-Apple Watch השתמשה בשירותי המיקום לאחרונה. הקישו על החץ הכחול כדי לגלות איזו אפליקציה ביקשה את מיקומכם.

Apple Watch שבו מוצג סמל המנעול הכחול בחלק העליון של המסך

ה-Apple Watch נעול. הקישו כדי להזין את קוד הגישה ולפתוח את הנעילה.

Apple Watch שבו מוצג הסמל 'מצב שינה' בחלק העליון של המסך

ה-Apple Watch נמצא במצב שינה. כדי לצאת מ'מצב שינה', לחצו לחיצה ממושכת על ה-Digital Crown. כדי לכבות את 'מצב שינה', החליקו מעלה אל 'מרכז הבקרה' והקישו על סמל השינה. אם הגדרתם עוד 'ריכוז' ב-iPhone – למשל 'ריכוז' המיועד לשעות העבודה שלכם – הסמל מופיע כאן כשה'ריכוז' פעיל.

סמלים של אפליקציות פעילות

בחלק העליון של פני השעון, ה-Apple Watch מציג סמלים המציינים מתי אפליקציות מסוימות פעילות, כמו למשל 'ווקי-טוקי' או 'טלפון'. תוכלו להקיש על הסמל כדי לחזור לאפליקציה.

 

Apple Watch שבו מוצג הסמל 'אימון' בחלק העליון של המסך

סמל זה מופיע כשמשתמשים ב'אימון'. אם הסמל 'אימון'  עדיין מופיע אחרי שסיימתם את האימון, הפעילו מחדש את השעון.

Apple Watch שבו מוצג הסמל 'ווקי-טוקי' בחלק העליון של המסך

הקישו כדי לפתוח את 'ווקי-טוקי', שבה תוכלו ליצור קשר עם החברים שלכם באופן מיידי. 

 

Apple Watch שבו מוצג הסמל 'מתנגן כעת' בחלק העליון של המסך

ב-watchOS 8 ובגרסאות קודמות, הסמל 'מתנגן כעת'  מופיע בחלק העליון של המסך כשאתם מאזינים לשמע ב-Apple Watch. ב-watchOS 9 ואילך, סמל זה לא מופיע, אך האפליקציה שמפעילה שמע מופיעה בחלק העליון של ה-Dock.

 

Apple Watch שבו מוצג סמל הניווט בחלק העליון של המסך

סמל זה מופיע כשאתם מנווטים באמצעות אפליקציה של צד שלישי. אם סמל הניווט  עדיין מופיע אחרי שסיימתם את הניווט, הפעילו מחדש את השעון.

Apple Watch שבו מוצג סמל המיקרופון בחלק העליון של המסך

סמל המיקרופון  מציין שהמיקרופון של ה-Apple Watch מאזין כעת. הוא מופיע כשאתם מדברים אל Siri, מקליטים תזכורת קולית או משתמשים בכל אפליקציה שמפעילה את המיקרופון, כגון 'שטיפת ידיים' או 'ווקי-טוקי'.

Apple Watch שבו מוצג הסמל 'מצב סוללה חלשה' בחלק העליון של המסך

עיגול צהוב  מציין כי ה-Apple Watch נמצא ב'מצב סוללה חלשה'.

תאריך פרסום: