אם חסרים שירים בספריית המוסיקה אחרי שהפעלתם את 'סנכרן את הספריה'

אם תירשמו ל-Apple Music או ל-iTunes Match, תוכלו לגשת לספריית המוסיקה שלכם בכל המכשירים. אם חסרים שירים בספריית המוסיקה אחרי שהפעלתם את 'סנכרן את הספריה', ראו מה ניתן לעשות.

תחילה בודקים את הגורמים הבאים

בדקו את ההגדרות והחיבור לרשת בכל המכשירים שלכם:

Apple Music אינו שירות גיבוי. הקפידו לגבות את ספריית המוסיקה שלכם לפני שתבצעו שינויים.

אם אינכם מצליחים למצוא או לנגן שיר

אם אינכם מצליחים למצוא או לנגן שיר, בדקו אם הוספתם אותו מ-Apple Music. אם הוא הגיע ממקור אחר, ייתכן שהשיר ממתין להעלאה. נסו לבצע את השלבים הבאים:

  1. הפעילו את מחשב ה-Mac או ה-PC וחברו אותו לאינטרנט.
  2. פתחו את האפליקציה Music או את 'iTunes עבור Windows'.
  3. השאירו את האפליקציה Music או את 'iTunes עבור Windows' פתוחים כדי שניתן יהיה להשלים את ההעלאה של ספריית המוסיקה שלכם.

אם מופיע סמל של פריט פסול הסמל 'פסול'  לצד שיר, מחקו את השיר ולאחר מכן הוסיפו אותו שוב לספריה שלכם. אם הסמל של פריט פסול ממשיך להופיע לצד שיר, לא ניתן להעלות שיר זה.

אם שיר מופיע באפור, ייתכן שהשיר ממתין להעלאה, אינו זמין עוד או לא הופץ עדיין בקטלוג של Apple Music.

אם שיר חסר

ודאו שהאפשרות 'סנכרן את הספריה' מופעלת בכל המכשירים שלכם, ושכל המכשירים מחוברים לאותו Apple ID.

אם שיר שהוספתם מהקטלוג של Apple Music עדיין חסר, ייתכן שהשיר הוסר מ-Apple Music או שהוא זמין תחת שם קובץ אחר. נסו לחפש את השיר ב-Apple Music ולאחר מכן להוסיף אותו לספריה שלכם.

מכבים את האפשרות 'סנכרן את הספריה' ולאחר מכן מפעילים אותה מחדש

ייתכן שניתן לפתור את הבעיה על ידי כיבוי האפשרות 'סנכרן את הספריה' בכל המכשירים שלכם, ולאחר מכן הפעלתה מחדש. למדו כיצד.

עדיין זקוקים לעזרה?

אם אתם עדיין זקוקים לעזרה בנושא 'סנכרן את הספריה', פנו אל התמיכה של Apple.

מידע נוסף

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: