קבלת עזרה בנושא רשתות Wi-Fi ב-Apple TV

אם אתם לא מצליחים להתחבר ל-Wi-Fi או להפעיל סרטים, שירים או תוכן אחר ב-Apple TV, למדו מה צריך לעשות.

לאחר כל שלב, בדקו אם אתם עדיין זקוקים לעזרה.

בודקים שהכל פועל, מחובר ונמצא בטווח

ודאו שנתב האינטרנט מחובר למודם וששניהם מופעלים. אם הנתב והמודם משולבים יחד, ודאו שהמכשיר מופעל. 

ה-Apple TV צריך להיות בטווח של הנתב. אם הוא רחוק מדי, ה-Apple TV ל יקלוט את האות. כדי למנוע בעיות בקליטת האות, אל תציבו את ה-Apple TV ישירות על נתב ה-Wi-Fi או בטווח של 30 ס"מ ממנו.

 

מתחברים לרשת Wi-Fi

ב-Apple TV 4K או ב-Apple TV HD, עברו אל 'הגדרות' > 'רשת'. ב-Apple TV (דור שני או שלישי), עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' >‏ 'רשת'. בחרו בשם של רשת Wi-Fi תואמת שאליה תרצו להתחבר. אם מוצגת בקשה, הזינו את הסיסמה ל-Wi-Fi. אם אתם לא יודעים את הסיסמה, קבלו עזרה.

Apple TV לא יכול להתחבר לרשתות כפויות, שהן רשתות שמחייבות התחברות נוספת או משנית. רשתות כפויות יכולות לכלול רשתות בחינם או בתשלום במקומות כגון עסקים, מוסדות לימודים, מעונות, דירות, בתי מלון וחנויות.

 

מפעילים מחדש את ה-Apple TV, הנתב והמודם

אחרי שתפעילו מחדש כל אחד מהמכשירים, בדקו אם נדרשת עדיין עזרה. ב-Apple TV 4K או Apple TV HD, עברו אל 'הגדרות' > 'מערכת' ובחרו באפשרות 'הפעל מחדש'. ב-Apple TV (דור שני או שלישי), עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' ובחרו באפשרות 'הפעל מחדש'.

נתקו מהחשמל את הנתב ואת מודם הכבלים או ה-DSL. לאחר מכן חברו אותם מחדש.

 

משתמשים בכבל Ethernet ובודקים אם יש עדכוני תוכנה

נסו לחבר את ה-Apple TV ישירות לנתב או למודם כבלים או DSL באמצעות כבל Ethernet. לאחר מכן, התחברו לרשת שלכם ובדקו אם יש עדכוני תוכנה.

ב-Apple TV 4K או Apple TV HD, עברו אל 'הגדרות' > 'מערכת' > 'עדכוני תוכנה'.

ב-Apple TV (דור שני או שלישי), עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' >‏ 'עדכן את התוכנה'. אם יש עדכון, התקינו אותו. לאחר מכן, נתקו את כבל ה-Ethernet ונסו להתחבר שוב לרשת ה-Wi-Fi.

 

עדיין לא מצליחים להתחבר?

  • ודאו שאין הפרעה אלחוטית באזור.
  • אם אתם מחוברים ל-Wi-Fi אך אינכם מצליחים לעבוד באופן מקוון, נסו להשתמש ברשת ה-Wi-Fi במכשיר אחר. אם אינכם מצליחים לעבוד באופן מקוון גם באמצעות המכשיר האחר, ייתכן שיש תקלה זמנית בשירות. פנו לחברת הכבלים או לספק האינטרנט לקבלת עזרה.
  • נסו להתחבר לרשת Wi-Fi במיקום אחר. אם ה-Apple TV מתחבר, עליכם לקבל עזרה לגבי רשת ה-Wi-Fi המקורית שלכם. אם ה-Apple TV לא מצליח להתחבר לאף רשת Wi-Fi, פנו לתמיכה של Apple.
  • ודאו שנתב ה-Wi-Fi מעודכן עם גרסת הקושחה האחרונה. אם אתם משתמשים בתחנת בסיס של AirPort, למדו איך לעשות זאת. לקבלת עזרה בעדכון נתב שאינו מתוצרת Apple, פנו אל היצרן. כמו כן, ודאו שהנתב עובד עם ה-Apple TV שלכם.

מידע נוסף

  • Apple TV מתחבר לאינטרנט דרך Wi-Fi או Ethernet. כשמשתמשים בכבל Ethernet, ה-Apple TV משתמש באופן אוטומטי בחיבור זה במקום ברשת ה-Wi-Fi. 
  • ייתכן שה-Apple TV יצליח להתחבר לרשתות מסוימות בעסקי או במוסדות לימודים שמשתמשות בפרופיל. בקשו ממנהל הרשת מידע נוסף.
תאריך פרסום: