אם ה-Apple TV לא מתחבר לרשת Wi-Fi

אם אתם לא מצליחים להתחבר לרשת Wi-Fi או להפעיל סרטים, שירים או תוכן אחר ב-Apple TV, למדו מה אפשר לעשות.

בצעו את השלבים הבאים אם ה‑Apple TV לא מתחבר לרשת Wi-Fi. אחרי כל שלב, נסו שוב להתחבר לרשת Wi-Fi. 

אם ה-Apple TV מתחבר לרשת Wi-Fi אך אינכם מצליחים להזרים סרטים או תוכניות טלוויזיה ולצפות בהם באפליקציה Apple TV‏, למדו מה אפשר לעשות.

חיבור לרשת Wi-Fi

אם ל-Apple TV יש יציאת Ethernet, ודאו שה-Apple TV אינו מחובר לכבל Ethernet. אם אתם משתמשים בכבל Ethernet, לא תראו את האפשרות להתחבר ל-Wi-Fi. 

עברו אל 'הגדרות'> בחרו רשת, ואז בחרו רשת Wi-Fi להצטרפות. אם תתבקשו, הזינו את הסיסמה ל-Wi-Fi. אם אינכם יודעים את הסיסמה, למדו מה לעשות.

אם אתם רוצים להתחבר לרשת כפויה

Apple TV תומך ברשתות כפויות, שהן רשתות שמחייבות התחברות נוספת או משנית. כדי להתחבר לאחת מהרשתות האלה, עדכנו את Apple TV לתוכנה העדכנית ביותר. לאחר מכן השתמשו בשלבים הקודמים כדי להתחבר ל-Wi-Fi. במהלך ההגדרה, תוצג ב-Apple TV הנחיה להמשיך את התהליך ב-iPhone או ב-iPad. בחרו באפשרות 'להמשיך ב-iPhone או ב-iPad' ולאחר מכן פעלו בהתאם להוראות המופיעות במסך של המכשיר כדי להשלים את תהליך ההגדרה.

אם יש בעיה בהתחברות לרשת, או אם מוצגת הודעת שגיאה לגבי הזנת סיסמה

בתפריט Apple TV, עברו אל 'הגדרות' > 'רשת' > Wi-Fi. בחרו את רשת ה-Wi-Fi הנוכחית ולחצו על 'שכח רשת זו'. לחצו על Menu או על הכפתור Back ב-Apple TV Remote. לאחר מכן בחרו שוב ב'רשת' ואז בחרו את רשת ה-Wi-Fi שלכם כדי להתחבר אליה.

אם תרצו לעבור מחיבור Ethernet לרשת Wi-Fi

נתקו את כבל ה-Ethernet מה-Apple TV. ייתכן שתצטרכו להמתין כמה דקות עד שתוצג ב-Apple TV הודעה האומרת שאתם יכולים להצטרף לרשת Wi-Fi. 

ייתכן ש-Apple TV יצליח להצטרף לרשתות מסוימות במוסדות חינוך או בעסקים אשר נעשה בהן שימוש בפרופיל. בקשו ממנהל הרשת מידע נוסף.

בדקו שהכול פעיל, מחובר ובטווח

ודאו כי נתב האינטרנט מחובר למודם וששניהם מופעלים. אם הנתב והמודם משולבים יחד, ודאו שהמכשיר מופעל. 

במידת האפשר, רצוי למקם את ה-Apple TV ואת נתב ה-Wi-Fi באותו חדר, אך לא להציב את ה-Apple TV ישירות על הנתב או במרחק של פחות מ-30 ס"מ ממנו. נסו להימנע מהפרעות פיזיות בנתיב של האות האלחוטי, במיוחד משטחי מתכת. אם ל-Apple TV יש יציאת Ethernet, חברו את ה-Apple TV ישירות למודם באמצעות כבל Ethernet לקבלת החוויה הטובה ביותר.

 

הפעלה מחדש של ה-Apple TV, הנתב והמודם

אחרי שתפעילו מחדש כל אחד מהמכשירים, בדקו אם אתם עדיין זקוקים לעזרה.

בתפריט Apple TV, עברו אל 'הגדרות' > 'מערכת' ובחרו 'הפעל מחדש'.

נתקו מהחשמל את הנתב ואת מודם הכבלים או ה-DSL. לאחר מכן חברו אותם מחדש.

  

שימוש בכבל Ethernet וחיפוש עדכוני תוכנה

אם ל-Apple TV יש יציאת Ethernet, נסו לחבר את Apple TV ישירות לנתב או למודם הכבלים או ה-DSL באמצעות כבל Ethernet. Apple TV מתחבר לאינטרנט דרך רשת Wi-Fi או באמצעות Ethernet. כשאתם משתמשים בכבל Ethernet, ה-Apple TV משתמש באופן אוטומטי בחיבור זה במקום ברשת ה-Wi-Fi. 

הצטרפו לרשת ובדקו אם יש עדכוני תוכנה. עברו אל 'הגדרות' > 'מערכת' > 'עדכוני תוכנה'. אם יש עדכון, התקינו אותו. לאחר מכן, נתקו את כבל ה-Ethernet ונסו שוב להתחבר לרשת ה-Wi-Fi.

 

Published Date: