אם ה-Apple TV לא מתחבר לרשת Wi-Fi

אם אתם לא מצליחים להתחבר לרשת Wi-Fi או להפעיל סרטים, שירים או תוכן אחר ב-Apple TV, למדו מה צריך לעשות.

בצעו את השלבים הבאים אם ה- Apple TV לא מתחבר לרשת ה-Wi-Fi. אם ה-Apple TV מתחבר לרשת ה-Wi-Fi אך אינכם מצליחים להזרים סרטים או תוכניות טלוויזיה ולצפות בהם באפליקציית Apple TV, למדו מה לעשות.

בדיקה שהכל פועל, מחובר ונמצא בטווח

ודאו שנתב האינטרנט מחובר למודם וששניהם מופעלים. אם הנתב והמודם משולבים יחד, ודאו שהמכשיר מופעל. 

ה-Apple TV צריך להיות בטווח של הנתב. אם ה-Apple TV רחוק מדי, הוא לא יקלוט אות. כדי למנוע בעיות בקליטת האות, אל תציבו את ה-Apple TV ישירות על נתב ה-Wi-Fi או בטווח של 30 ס"מ ממנו.

 

חיבור לרשת Wi-Fi

ב-Apple TV 4K או ב-Apple TV HD, עברו אל 'הגדרות' > 'רשת'. ב-Apple TV (דור שלישי), עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' >‏ 'רשת'. בחרו שם של רשת Wi-Fi תואמת שאליה תרצו להתחבר. אם תתבקשו, הזינו את הסיסמה ל-Wi-Fi. אם אתם לא יודעים את הסיסמה, קבלו עזרה.

Apple TV לא יכול להתחבר לרשתות שבויות, שהן רשתות שמחייבות התחברות נוספת או משנית. רשתות שבויות יכולות לכלול רשתות בחינם או בתשלום במקומות כגון עסקים, מוסדות לימודים, מעונות סטודנטים, דירות, בתי מלון וחנויות.

 

הפעלה מחדש של ה-Apple TV, הנתב והמודם

אחרי שתפעילו מחדש כל אחד מהמכשירים, בדקו אם אתם עדיין זקוקים לעזרה. ב-Apple TV 4K או ב-Apple TV HD, עברו אל 'הגדרות' > 'מערכת' ובחרו באפשרות 'הפעל מחדש'. ב-Apple TV (דור שלישי), עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' ובחרו באפשרות 'הפעל מחדש'.

נתקו מהחשמל את הנתב ואת מודם הכבלים או ה-DSL. לאחר מכן חברו אותם מחדש.

 

שימוש בכבל Ethernet וחיפוש עדכוני תוכנה

נסו לחבר את ה-Apple TV ישירות לנתב או למודם כבלים או DSL באמצעות כבל Ethernet. לאחר מכן, התחברו לרשת שלכם ובדקו אם יש עדכוני תוכנה.

ב-Apple TV 4K או ב-Apple TV HD, עברו אל 'הגדרות' > 'מערכת' > 'עדכוני תוכנה'.

ב-Apple TV (דור שלישי), עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' >‏ 'עדכן את התוכנה'. אם יש עדכון, התקינו אותו. לאחר מכן, נתקו את כבל ה-Ethernet ונסו להתחבר שוב לרשת ה-Wi-Fi.

 

עדיין לא מצליחים להתחבר?

  • ודאו שאין הפרעה אלחוטית באזור.
  • אם אתם מחוברים לרשת Wi-Fi אך אינכם מצליחים לעבוד באופן מקוון, נסו להשתמש ברשת ה-Wi-Fi עם מכשיר אחר. אם אינכם מצליחים לעבוד באופן מקוון גם באמצעות המכשיר האחר, ייתכן שיש תקלה בשירות. פנו לחברת הכבלים או לספק האינטרנט לקבלת עזרה.
  • נסו להתחבר לרשת Wi-Fi במיקום אחר. אם ה-Apple TV מתחבר, עליכם לקבל עזרה לגבי רשת ה-Wi-Fi המקורית שלכם. אם ה-Apple TV לא מצליח להתחבר לאף רשת Wi-Fi, פנו לתמיכה של Apple.
  • ודאו שנתב ה-Wi-Fi מעודכן עם גרסת הקושחה האחרונה. אם אתם משתמשים בתחנת בסיס של AirPort, למדו איך לעשות זאת. לקבלת עזרה בעדכון נתב שאינו מתוצרת Apple, פנו אל היצרן. כמו כן, ודאו שהנתב עובד עם ה-Apple TV שלכם.

מידע נוסף

  • Apple TV מתחבר לאינטרנט דרך רשת Wi-Fi או Ethernet. כשאתם משתמשים בכבל Ethernet, ה-Apple TV משתמש באופן אוטומטי בחיבור זה במקום ברשת ה-Wi-Fi. 
  • ייתכן ש-Apple TV יצליח להצטרף לרשתות חינוך או עסקים מסוימות המשתמשות בפרופיל. בקשו ממנהל הרשת מידע נוסף.
תאריך פרסום: