אם מוצגת ב-Mac הודעה שלפיה התקני USB מושבתים

כוננים, מצלמות, מקלדות, רכזות והתקנים אחרים שמתחברים ליציאות ב-Mac יכולים לבקש כמות מתח מוגבלת.

אם ה-Mac אינו מזהה התקן חיצוני מסוים ומופיעה הודעה שלפיה ההתקן זקוק למתח נוסף, לא ניתן להשלים את הפעולה, או שהתקני USB מושבתים, נסו את השלבים הבאים:

  • נתקו את ההתקן החיצוני מה-Mac וחברו אותו שוב.
  • חברו את ההתקן החיצוני ליציאה אחרת ב-Mac.
  • אם ההתקן החיצוני מחובר לרכזת Thunderbolt או USB, חברו אותו ישירות ל-Mac. 
  • אם רכזת ה-Thunderbolt או ה-USB מופעלת בהפעלה עצמית, ודאו שהיא מחוברת למתאם AC. 

אם אתם עדיין זקוקים לעזרה, פנו אל התמיכה של Apple.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: