הורדת iCloud for Windows

עם iCloud for Windows, תוכלו לגשת לתמונות, לסרטונים, לדואר, ללוח השנה, לקבצים ולמידע חשוב אחר במחשב PC עם Windows.

למדו על כל התכונות השונות שניתן להשתמש בהן עם iCloud for Windows. תכונות מסוימות דורשות את הגירסה העדכנית ביותר של Windows 10 ואילך.

iCloud for Windows אינו תומך במזהי Apple ID מנוהלים.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: