מניעת פתיחה מחדש של יישומים וחלונות

יישומים והחלונות שלהם עשויים להיפתח מחדש באופן אוטומטי כשתתחברו ל-Mac או תפתחו יישום. כך תוכלו לשלוט בהתנהגות זו.

שימוש בהגדרה שמוצגת בתיבת הדו-שיח של ההתנתקות או ההפעלה מחדש

כשתתנתקו מה-Mac או תפעילו אותו מחדש, בטלו את הבחירה באפשרות 'פתח שוב חלונות בעת התחברות מחדש' כשהיא תוצג.

לחלופין, הפעילו את ה-Mac במצב בטוח, ולאחר מכן הפעילו אותו מחדש כרגיל. פעולה זו לא תשנה את ההגדרה, אבל ה-Mac "ישכח" חלונות שהיו פתוחים בפעם האחרונה שהתנתקתם או הפעלתם אותו מחדש.

אם ביטלתם את הבחירה בהגדרה הזו ויישום ממשיך להיפתח באופן אוטומטי:


שימוש בהגדרה שמופיעה ב'העדפות כלליות'

כדי למנוע מיישומים לזכור את החלונות שהיו פתוחים בהם, בחרו בתפריט Apple ‏  > 'העדפות המערכת', לחצו על 'כללי' ולאחר מכן בחרו באפשרות 'סגור חלונות בעת סיום פעולה של יישום'.

לחלופין, לחצו לחיצה ממושכת על המקש Shift בזמן פתיחת יישום. פעולה זו לא משנה את ההגדרה, אבל היישום "ישכח" חלונות שהיו פתוחים בפעם האחרונה שיצאתם ממנו.

אם הפעולות האלה לא עובדות עבור יישום מסוים, ייתכן שיש לו הגדרה משלו לגבי פתיחה מחדש של חלונות. עיינו בהעדפות או בתיעוד של היישום, או פנו למפתח היישום.

תאריך פרסום: