פתיחת מסמכי iWork ישנים יותר בגרסאות חדשות יותר של Pages,‏ Numbers ו-Keynote

למדו למה לצפות כשאתם משתמשים ב-iWork עבור Mac כדי לפתוח מסמכים שנוצרו בגרסאות קודמות של iWork, או כשאתם מייצאים מסמכים לתבנית iWork '09.

iWork '09 אינו תואם ל-macOS Catalina 10.15 ואילך. כדי להמשיך ולהשתמש באפליקציות iWork עם מערכת ההפעלה החדשה, יש לעדכן לגרסאות החדשות של Pages,‏ Numbers ו-Keynote.

פתיחת מסמך iWork ישן יותר

בגרסאות נוכחיות של אפליקציות iWork עבור Mac ניתן לפתוח מסמכים שנוצרו בכל גרסה של iWork. כדי לפתוח מסמך iWork ישן יותר ב-Pages, ב-Numbers או ב-Keynote, לחצו פעמיים על המסמך או פתחו אותו מתוך האפליקציה:

 1. בחרו באפשרות 'קובץ' > 'פתח'. 
 2. בחרו את המסמך.
 3. לחצו על 'פתח'.

אם מופיע חלון 'אזהרות'

כשאתם פותחים מסמך iWork ישן יותר, עשוי להופיע חלון 'אזהרות'. בחלון זה מוצגת רשימה של תכונות במסמך הנתמכות בגרסה הקודמת של האפליקציה, אך אינן זמינות בגרסאות חדשות יותר של iWork עבור Mac.

אזהרות שדרוג

קראו על שינויים שמתרחשים במהלך שדרוג של מסמך iWork.


שמירת מסמך iWork ישן יותר

בפעם הראשונה שתשמרו או תערכו מסמך iWork ישן יותר, יהיה עליכם לאשר את האופן שבו תרצו ש-iWork יטפל במסמך המעודכן:

 • לחצו על 'שדרג' כדי להמיר את המסמך הקיים לתבנית החדשה.
 • לחצו על 'ביטול' כדי לבטל את השמירה או העריכה, ולהשאיר את המסמך המקורי ללא שינוי.
 • לחצו על 'ערוך עותק' כדי להמיר עותק של המסמך לתבנית החדשה ולשמר את המקור בתבנית iWork הישנה יותר.


חזרה למצב קודם של מסמך משודרג

אם כבר שדרגתם את המסמך לתבנית הקובץ החדשה של iWork ואתם מעוניינים להחזיר את המסמך לגרסה התואמת לאפליקציות iWork קודמות, היעזרו באחת מהאפשרויות הבאות:

חזרה לגרסה קודמת

 • בחרו באפשרות 'קובץ' > 'חזור לגירסה'. פעולה זו תסיר את כל השינויים שביצעתם ותשחזר את גרסת המסמך שנשמרה בגרסה קודמת של iWork.

שמירת עותק בתבנית iWork '09

 • אם ערכתם את המסמך ואתם רוצים לשמר את העריכות, תוכלו לשמור את המסמך בתור מסמך של iWork '09. בחרו באפשרות 'קובץ' > 'ייצא אל'. אחר כך, בחרו ב-Pages '09, ב-Numbers '09 או ב-Keynote '09 כתבנית הקובץ. קראו על שינויים שמתרחשים במהלך ייצוא ל-iWork '09 לקבלת מידע על שינויים אפשריים במסמך.

שינויים שמתרחשים במהלך שדרוג מסמך iWork

כל האפליקציות:

 • אפשרות הסיבוב תוסר מטבלאות ותרשימים.
 • אפקטי מילוי טבלה יוסרו.
 • יבוטל הקיבוץ של חתיכות בתרשימי עוגה.
 • מטה-נתונים מודגשים יוסרו.

Pages‏:

 • מעקב אחר שינויים אינו נתמך בטבלאות, בכותרות עליונות, בכותרות תחתונות ובאובייקטים ראשיים. שינויים מסומנים באזורים האלה יתקבלו כסופיים.
 • קישורים לקובצי Pages אחרים יוסרו.

Numbers‏:

 • קטגוריות טבלאות
  • אוספי שורות בטבלה עם קטגוריות נחשבים כעת ל'קבוצות'.
  • עמודה חדשה המכילה שמות קבוצות תתווסף לטבלה. העמודה תוצג רק אם הופעלו קטגוריות. הדבר לא ישפיע על כתובות עמודות בנוסחאות או בתרשימים.
  • שמות פונקציות בחישובים עבור כל קבוצה יופיעו כעת בשורות תווית נפרדות.

Keynote‏:

 • ההגדרה 'דרוש סיסמה ליציאה ממצגת' הוסרה. כדי להגדיר סיסמה חדשה, בחרו באפשרות 'Keynote‏' > 'העדפות' > 'מצגת', ואחר כך בחרו באפשרות 'דרוש סיסמה כדי לצאת ממצגות שקפים'. הזינו סיסמה כשתתבקשו לעשות זאת, ואחר כך לחצו על 'הגדר סיסמה'. סיסמה זו תוחל על כל המצגות שמופעלות במחשב הזה.
 • שקופיות שהוסטו ליותר משש רמות יקודמו לרמה שש.
 • קישורים לקובצי Keynote אחרים יוסרו.
 • אפשרות הסיבוב תוסר ממצייני מיקום של אובייקטים.
 • מעברים שאינם זמינים ב-Keynote עבור Mac יומרו ל'פיזור'. 
 • המעבר 'גלגול' נקרא עכשיו 'היפוך אובייקט'.
 • 'הנפשות התכנסות' יומרו ל'פיזור'.
 • הנפשות יוסרו מתבנית בסיס של שקף וממקרא של תרשים.
 • הנפשות חכמות יומרו לגלריות תמונות.

שינויים שמתרחשים במהלך ייצוא ל-iWork '09

כל האפליקציות:

 • צלליות מעוגלות והצללות מגע יומרו להיטלי הצללה.
 • הערות לגבי אובייקטים יוסרו.
 • אובייקטים מעוגנים יומרו לאובייקטים צפים או בתוך השורה.
 • נוסחאות שאינן זמינות ב-iWork '09 יוסרו. ערכי החישוב האחרונים ייוצאו.
 • תרשימים אינטראקטיביים יומרו לתרשימים רגילים.
 • תרשימי בועות יומרו לתרשימי פיזור.
 • תרשימי טבעת יומרו לתרשימי עוגה.
 • ציורים יומרו לקבוצות של קווים וצורות.
 • גלריות תמונות יוסרו. תמונה אחת מכל גלריה תיוצא.
 • טבלאות מימין לשמאל (כמו בעברית ובערבית) אינן נתמכות.
 • טקסט אנכי (כמו בסינית, ביפנית ובקוריאנית) אינו נתמך באופן מלא ב-iWork '09.
 • תגובות יוסרו מהערות משורשרות.
 • פינות מעוגלות בתרשימים יומרו לפינות חדות. 
 • משוואות שחוברו ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote יומרו לתמונות במהלך הייצוא ל-iWork '09.
 • מילויי מלל במעבר הדרגתי יומרו לצבעים אחידים.
 • מילויי מלל של תמונות יומרו לצבעים אחידים.
 • קווי מתאר לא אחידים של מלל יומרו לקווי מתאר אחידים.

Pages‏:

 • תוכן העניינים יומר לטקסט רגיל. הוא אינו מתעדכן באופן אוטומטי ב-Pages '09.
 • אין תמיכה מלאה במלל מימין לשמאל (כמו בעברית ובערבית) ב-Pages '09.
 • הערות יוסרו.
 • רקעים של עמודים יוסרו.
 • קישורים לעמודים יוסרו.

Numbers‏:

 • אם מסמך מכיל מסנני OR בתוך עמודה ומסנני AND בין עמודות, כל כללי הסינון ייוצאו; מסנני AND יומרו ל-OR.
 • מסננים מבוססי משך זמן והדגשות מותנות יוסרו.
 • גיליונות מימין לשמאל (כמו בעברית ובערבית) אינם נתמכים.
 • קטגוריות טבלאות
  • קטגוריות שקובצו לפי יום בשבוע יקובצו לפי ערכים ייחודיים.
  • הפניות תרשים לסיכומים יוחלפו בערכים האחרונים שחושבו.
  • תרשימים שמתייחסים לטווח הכולל תאים בקבוצות מרובות ישתמשו בערכים האחרונים שחושבו במקום בהפניות.
  • נוסחאות שמתייחסות לטווח הכולל תאים בקבוצות מרובות יוחלפו בערכים האחרונים שחושבו.
  • נוסחאות שמתייחסות לסיכומים יוחלפו בערכים האחרונים שחושבו.
 • אובייקטים בתוך השורה יועברו לגיליונות.
 • קישורים לגיליונות יוסרו.

Keynote‏:

 • מעברים, אפקטים של הנפשות כניסה ואפקטים של הנפשות יציאה שאינם זמינים ב-Keynote '09 יומרו ל'פיזור'. 
 • המעבר 'היפוך אובייקט' ייקרא 'גלגול'.
 • אנימציות הדגשה יוסרו.
 • הערות בתאי טבלה יוסרו.
 • אובייקטים בתוך השורה אינם נתמכים והם יוסרו.
תאריך פרסום: