פתיחת מסמכי iWork ישנים יותר בגרסאות חדשות יותר של Pages,‏ Numbers ו-Keynote

למדו למה לצפות כשאתם משתמשים ב-iWork for Mac כדי לפתוח מסמכים שנוצרו בגרסאות קודמות של iWork, או כשאתם מייצאים מסמכים לתבנית iWork '09.

מאמר זה אוחסן בארכיון ואינו מתעדכן עוד על-ידי Apple.

iWork '09 אינו תואם ל-macOS Catalina 10.15 ואילך. כדי להמשיך להשתמש ביישומי iWork עם מערכת ההפעלה האחרונה, עדכנו לגרסאות האחרונות של Pages‏, Numbers ו-Keynote‏.

פתיחת מסמך iWork ישן יותר

בגרסאות נוכחיות של יישומי iWork for Mac ניתן לפתוח מסמכים שנוצרו בכל גרסה של iWork. כדי לפתוח מסמך iWork ישן יותר ב-Pages, ב-Numbers או ב-Keynote, לחצו פעמיים על המסמך או פתחו אותו מתוך האפליקציה:

 1. בחרו באפשרות 'קובץ' > 'פתח'. 
 2. בחרו את המסמך.
 3. לחצו על 'פתח'.

אם מופיע חלון 'אזהרות'

כשאתם פותחים מסמך iWork ישן יותר, עשוי להופיע חלון 'אזהרות'. בחלון זה מוצגת רשימה של תכונות במסמך הנתמכות בגרסה הקודמת של האפליקציה, אך אינן זמינות בגרסאות חדשות יותר של iWork for Mac.

האזהרה ב-Numbers 'יתכן שגיליון עבודה זה של Numbers יוצג באופן שונה'.

קראו על שינויים שמתרחשים במהלך שדרוג של מסמך iWork.


שמירת מסמך iWork ישן יותר

בפעם הראשונה שתשמרו או תערכו מסמך iWork ישן יותר, תצטרכו לאשר איך תרצו ש-iWork יטפל במסמך המעודכן:

ההתראה 'האם ברצונך לשדרג גיליון עבודה זה?' ב-Numbers

 • לחצו על 'שדרג' כדי להמיר את המסמך הקיים לפורמט החדש.
 • לחצו על 'ביטול' כדי לבטל את השמירה או העריכה, ולהשאיר את המסמך המקורי ללא שינוי.
 • לחצו על 'ערוך עותק' כדי להמיר עותק של המסמך לפורמט החדש, ולשמור את המקור בפורמט iWork הישן יותר.


חזרה למצב קודם של מסמך משודרג

אם כבר שדרגתם את המסמך לפורמט הקובץ החדש של iWork ואתם מעוניינים להחזיר את המסמך לגרסה התואמת ליישומי iWork קודמים, היעזרו באחת מהאפשרויות הבאות:

חזרה לגרסה קודמת

 • בחרו באפשרות 'קובץ' > 'חזור לגרסה'. פעולה זו תסיר את כל השינויים שביצעתם ותשחזר את גרסת המסמך שנשמרה בגרסה קודמת של iWork.

שמירת עותק בפורמט iWork '09

 • אם ערכתם את המסמך ואתם רוצים לשמר את העריכות, תוכלו לשמור את הקובץ כמסמך iWork '09. בחרו באפשרות 'קובץ' > 'ייצא אל'. לאחר מכן, בחרו את Pages '09‏, Numbers '09 או את Keynote '09 כפורמט של הקובץ. קראו על שינויים שמתרחשים במהלך ייצוא ל-iWork '09 לקבלת מידע על שינויים אפשריים במסמך.

שינויים שמתרחשים במהלך שדרוג מסמך iWork

כל היישומים:

 • אפשרות הסיבוב תוסר מטבלאות ותרשימים.
 • אפקטי מילוי טבלה יוסרו.
 • יבוטל הקיבוץ של חתיכות בתרשימי עוגה.
 • מטה-נתונים מודגשים יוסרו.

Pages‏:

 • מעקב אחר שינויים אינו נתמך בטבלאות, בכותרות עליונות, בכותרות תחתונות ובאובייקטים של פריסת מקטעים. שינויים מסומנים באזורים האלה יתקבלו כסופיים.
 • קישורים לקובצי Pages אחרים יוסרו.

Numbers‏:

 • קטגוריות טבלאות
  • אוספי שורות בטבלה עם קטגוריות נחשבים כעת ל'קבוצות'.
  • עמודה חדשה המכילה שמות קבוצות תתווסף לטבלה. העמודה תוצג רק אם הופעלו קטגוריות. הדבר לא ישפיע על כתובות עמודות בנוסחאות או בתרשימים.
  • שמות פונקציות בחישובים עבור כל קבוצה יופיעו כעת בשורות תווית נפרדות.

Keynote‏:

 • ההגדרה 'דרוש סיסמה ליציאה ממצגת' הוסרה. כדי להגדיר סיסמה חדשה, בחרו Keynote‏ > 'העדפות' > 'מצגת שקפים', ולאחר מכן בחרו 'דרוש סיסמה ליציאה ממצגת'. הזינו סיסמה כשתתבקשו לעשות זאת, ואחר כך לחצו על 'הגדר סיסמה'. סיסמה זו תחול על כל המצגות שמופעלות במחשב הזה.
 • שקופיות שהוסטו ליותר משש רמות יקודמו לרמה שש.
 • קישורים לקובצי Keynote אחרים יוסרו.
 • אפשרות הסיבוב תוסר ממצייני מיקום של אובייקטים.
 • מעברים שאינם זמינים ב-Keynote for Mac יומרו ל'פיזור'. 
 • המעבר 'גלגול' נקרא עכשיו 'היפוך אובייקט'.
 • 'הנפשות התכנסות' יומרו ל'פיזור'.
 • הנפשות יוסרו מפריסות שקפים וממקרא של תרשים.
 • הנפשות חכמות יומרו לגלריות תמונות.

שינויים שמתרחשים במהלך ייצוא ל-iWork '09

כל היישומים:

 • סגנונות של אותיות פתיח יוסרו. 
 • האפשרות של התאמה אוטומטית עבור תוויות של ערכי סדרות בתרשימים מושבתת. ייתכן שתוויות יחפפו. 
 • האפשרות של התאמה אוטומטית עבור קווי שגיאה בתרשימים מושבתת. ייתכן שקווי שגיאה יחפפו. 
 • תרשימים מציגים דגימה מייצגת של הנתונים במקום להציג את כל נקודות הנתונים.
 • צלליות מעוגלות והצללות מגע יומרו להיטלי הצללה.
 • הערות לגבי אובייקטים יוסרו.
 • אובייקטים מעוגנים יומרו לאובייקטים צפים או בתוך השורה.
 • נוסחאות שאינן זמינות ב-iWork '09 יוסרו. ערכי החישוב האחרונים ייוצאו.
 • תרשימים אינטראקטיביים יומרו לתרשימים רגילים.
 • תרשימי בועות יומרו לתרשימי פיזור.
 • תרשימי טבעת יומרו לתרשימי עוגה.
 • ציורים יומרו לקבוצות של קווים וצורות.
 • גלריות תמונות יוסרו. תמונה אחת מכל גלריה תיוצא.
 • טבלאות מימין לשמאל (כמו בעברית ובערבית) אינן נתמכות.
 • מלל אנכי (כגון סינית, יפנית וקוריאנית) אינו נתמך באופן מלא ב-iWork '09.
 • תגובות יוסרו מהערות משורשרות.
 • פינות מעוגלות בתרשימים יומרו לפינות חדות. 
 • משוואות שנוצרו ב-Pages‏, ב-Numbers וב-Keynote יומרו לתמונות במהלך הייצוא שלהן ל-iWork '09‏.
 • מילויי מלל במעבר הדרגתי יומרו לצבעים אחידים.
 • מילויי מלל של תמונות יומרו לצבעים אחידים.
 • קווי מתאר לא אחידים של מלל יומרו לקווי מתאר אחידים.
 • סרטוני אינטרנט מוטמעים יומרו לתמונות שמקשרות לסרטונים באופן מקוון.

Pages‏:

 • תוכן העניינים יומר לטקסט רגיל. הוא לא מתעדכן באופן אוטומטי ב-Pages '09‏.
 • מלל שנכתב מימין לשמאל (כמו בעברית ובערבית) אינו נתמך באופן מלא ב-Pages '09.
 • הערות יוסרו.
 • רקעים של עמודים יוסרו.
 • קישורים לעמודים יוסרו.
 • הכיתובים מטבלאות הממוקמות בתוך שורת הטקסט יוסרו.

Numbers‏:

 • אם מסמך מכיל מסנני OR בתוך עמודה ומסנני AND בין עמודות, כל כללי הסינון ייוצאו; מסנני AND יומרו ל-OR.
 • מסננים מבוססי משך זמן והדגשות מותנות יוסרו.
 • גיליונות מימין לשמאל (כמו בעברית ובערבית) אינם נתמכים.
 • קטגוריות טבלאות
  • קטגוריות שקובצו לפי יום בשבוע יקובצו לפי ערכים ייחודיים.
  • הפניות תרשים לסיכומים יוחלפו בערכים האחרונים שחושבו.
  • תרשימים שמתייחסים לטווח הכולל תאים בקבוצות מרובות ישתמשו בערכים האחרונים שחושבו במקום בהפניות.
  • נוסחאות שמתייחסות לטווח הכולל תאים בקבוצות מרובות יוחלפו בערכים האחרונים שחושבו.
  • נוסחאות שמתייחסות לסיכומים יוחלפו בערכים האחרונים שחושבו.
 • אובייקטים בתוך השורה יועברו לגיליונות.
 • קישורים לגיליונות יוסרו.
 • הכיתובים יוסרו מטבלאות ומתרשימים.
 • טבלאות ציר יומרו לטבלאות רגילות.

Keynote‏:

 • מעברים, אפקטים של הנפשות יציאה ואפקטים של הנפשות כניסה שאינם זמינים ב-Keynote '09 יומרו ל'פיזור'. 
 • המעבר 'היפוך אובייקט' ייקרא 'גלגול'.
 • הנפשות הדגשה יוסרו.
 • הערות בתאי טבלה יוסרו.
 • אובייקטים בתוך השורה אינם נתמכים והם יוסרו.
 • סרטים ושמע לא יפעלו במהלך המעבר משקף אחד לשני.
 • סרטון בשידור חי יוסר.
תאריך פרסום: