אם הנתונים של 'אנשי קשר', 'לוחות שנה' או 'תזכורות' ב-iCloud אינם מסתנכרנים

למדו מה לעשות אם אתם זקוקים לעזרה. לדוגמה, השינויים שביצעתם במכשיר אחד אינם מופיעים בכל המכשירים שלכם.

דברים שצריך לבדוק תחילה

בדקו אם אתם עדיין זקוקים לעזרה לאחר כל אחד מהשלבים הבאים. 

 1. בדקו את מצב המערכת של 'אנשי קשר', 'לוחות שנה' ו'תזכורות' ב-iCloud.
 2. אם תזכורת כלשהי לא מופיעה בחלק מהמכשירים, ודאו שבכל מכשיר פועלת הגרסה העדכנית ביותר של מערכת ההפעלה הרלוונטית – iOS, ‏‏iPadOS או macOS. תזכורות משודרגות ותזכורות משותפות ב-iOS 13 ואילך או ב-macOS Catalina ואילך אינן תואמות לגרסאות קודמות של iOS או macOS. למידע נוסף
 3. ודאו שהגדרות התאריך והשעה ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch, ב-Mac או ב-PC שלכם נכונות.
 4. ודאו שאתם מחוברים ל-iCloud באמצעות אותו Apple ID בכל המכשירים. לאחר מכן, ודאו שהפעלתם את 'אנשי קשר', 'לוחות שנה' ו'תזכורות'* בהגדרות iCloud. 
 5. בדקו את החיבור לאינטרנט. פתחו את Safari ועברו אל www.apple.com. אם אינכם מצליחים לפתוח את הדף, למדו מה לעשות.
 6. ודאו שיש לכם גישה לאתרים מאובטחים. פתחו את Safari ועברו אל דף חשבון ה-Apple ID שלכם. אם האתר אינו נפתח, פנו לספק האינטרנט לקבלת עזרה.
 7. ודאו כי לא חרגתם ממגבלת האחסון שלכם ב-iCloud או ממגבלות האחסון של 'אנשי קשר', 'לוחות שנה' ו'תזכורות' ב-iCloud

*ב-PC עם Outlook 2016 ואילך, 'תזכורות' נקראות 'משימות'.

ביצוע השלבים עבור המכשיר שלכם

אם עדיין נדרשת עזרה, בצעו את השלבים המפורטים להלן עבור המכשיר שלכם.

iOS 13 ו-iPadOS ואילך

לאחר כל שלב, בדקו את אנשי הקשר, לוחות השנה או התזכורות. 

ריענון של אנשי הקשר ולוחות השנה

כדי לרענן את אנשי הקשר, פתחו את 'אנשי קשר' והחליקו מטה ברשימה. כדי לרענן את קבוצות אנשי הקשר שלכם, הקישו על 'קבוצות' בפינה הימנית העליונה ואז החליקו למטה ברשימה. 

כדי לרענן את לוחות השנה:

 1. פתחו את היישום 'לוח שנה'.
 2. הקישו על הכרטיסייה 'לוחות שנה'.
 3. החליקו מטה ברשימה כדי לרענן את האירועים.

בדיקת הגדרות היישום

 1. ודאו כי הפעלתם את 'אנשי קשר', 'לוחות שנה' ו'תזכורות' במכשיר. 
 2. אם אתם משתמשים בכמה קבוצות או חשבונות ביישום 'אנשי קשר' או 'לוחות שנה', ודאו כי 'אנשי קשר' ו'לוחות שנה' ב-iCloud מוגדרים כך שיופיעו:
  • פתחו את היישום 'אנשי קשר' והקישו על 'קבוצות' בפינה הימנית-עליונה. ודאו שהאפשרות 'כל iCloud' מסומנת.
  • פתחו את היישום 'לוח שנה' והקישו על הכרטיסייה 'לוחות שנה'. ודאו שהאפשרות 'כל לוחות השנה ב-iCloud' מסומנת. 
 3. שנו את תדירות העדכון של לוחות השנה:
  1. הקישו על 'הגדרות', ולאחר מכן על 'לוח שנה'.
  2. הקישו על 'סנכרון'.
  3. אם האפשרות 'כל האירועים' מסומנת, בחרו מסגרת זמן מסוימת במקומה, למשל 'אירועים חודש אחד לאחור'. אם מסומנת מסגרת זמן מסוימת, בחרו במקומה באפשרות 'כל האירועים'. 
  4. חזרו למסך ה'בית'. 
  5. המתינו כמה דקות, ולאחר מכן פתחו את היישום 'לוח שנה'. הקישו על הכרטיסייה 'לוחות שנה', והחליקו מטה כדי לרענן.

מכיוון שלוח השנה 'ימי הולדת' של iCloud מתעדכן פעם ביום, יתכן שלא תראו את השינויים בימי ההולדת ביישום 'לוחות שנה' עד למחרת.

הגדרת 'אנשי קשר', 'לוחות שנה' או 'תזכורות' ב-iCloud כברירת המחדל

אם אנשי הקשר, לוחות השנה והתזכורות שלכם נמצאים ב-iCloud, אזי iCloud מתעדכן אוטומטית בפרטיכם. אם המידע שלכם נמצא בחשבון של צד שלישי, כמו Google או Yahoo, באפשרותכם לשנות את חשבון ברירת המחדל ל-iCloud. שינוי חשבון ברירת המחדל ל-iCloud לא יעביר את המידע הקיים שלכם משירות צד שלישי ל-iCloud.

אנשי קשר

כדי לראות באיזה חשבון נמצאים אנשי הקשר שלכם:

 1. פתחו את היישום 'אנשי קשר' והקישו על 'קבוצות' בפינה הימנית-עליונה.
 2. בטלו את הבחירה באפשרות 'הכל' [חשבון] עבור כל חשבון צד שלישי, כדוגמת Gmail או Yahoo.
 3. ודאו שהאפשרות 'כל iCloud' מסומנת.
 4. הקישו על 'סיום' כדי לראות את רשימת אנשי הקשר. אם אינכם רואים את איש הקשר שאתם מחפשים, הוא מאוחסן בחשבון אחר.
 5. אם יש לכם עותק של אנשי הקשר משירות צד שלישי בתבנית vCard בגרסה 3.0 ואילך, תוכלו לייבא את אנשי הקשר ל-iCloud.

הגדירו את iCloud כחשבון ברירת המחדל עבור אנשי הקשר שלכם:

 1. הקישו על 'הגדרות', ולאחר מכן על 'אנשי קשר'.
 2. הקישו על 'חשבון ברירת מחדל'.
 3. בחרו iCloud.

'לוחות שנה' ו'תזכורות'

כדי לראות באיזה חשבון נמצאים לוחות השנה שלכם, פתחו את היישום 'לוח שנה' והקישו על הכרטיסייה 'לוחות שנה'. 

הגדירו את לוח השנה של iCloud כברירת המחדל:

 1. הקישו על 'הגדרות', ולאחר מכן על 'לוח שנה'.
 2. הקישו על 'לוח שנה המוגדר כברירת-המחדל'. 
 3. הקישו על לוח שנה ב-iCloud כדי להופכו לברירת המחדל.

הגדירו רשימת תזכורות של iCloud כרשימת ברירת המחדל:

 1. הקישו על 'הגדרות', ולאחר מכן על 'תזכורות'.
 2. הקישו על 'רשימת ברירת-המחדל'. 
 3. הקישו על רשימה ב-iCloud כדי להופכה לברירת המחדל.

אתחלו את היישום 'אנשי קשר', 'לוח שנה' או 'תזכורות'

 1. סגרו את היישום.
 2. חזרו למסך ה'בית'.
 3. המתינו דקה, ולאחר מכן פתחו שוב את היישום. 

כבו את היישום 'אנשי קשר', 'לוח שנה' או 'תזכורות' של iCloud והפעילו אותו שוב

 1. הקישו על 'הגדרות' > [שמכם] > iCloud. 
 2. החליקו כדי לכבות את 'אנשי קשר', 'לוחות שנה' ו'תזכורות'.*
 3. אם אתם רואים את לוחות השנה או התזכורות שלכם באתר ‏iCloud.com או באחד מהמכשירים שלכם, תוכלו לבחור 'מחק' מתוך 'ה[מכשיר] שלי'. אם לא, בחרו 'שמור ב[מכשיר] שלי'.
 4. המתינו כמה דקות, ולאחר מכן הפעילו שוב את היישום 'אנשי קשר, 'לוח שנה' או 'תזכורות'.

*תזכורות מקומיות יימחקו מהמכשיר, אך המידע שלכם לא יימחק מ-iCloud. לאחר שתפעילו שוב את 'תזכורות', התזכורות יסונכרנו שוב למכשיר שלכם.

אתחול מכשיר ה-iPhone, ‏ה-iPad או ה-iPod touch

כך מפעילים מחדש את ה-iPhone, ה-iPad או ה-iPod touch.

iOS 12

לאחר כל שלב, בדקו את אנשי הקשר, לוחות השנה או התזכורות. 

רענון אנשי הקשר, לוחות השנה והתזכורות

כדי לרענן את אנשי הקשר, פתחו את 'אנשי קשר' והחליקו מטה ברשימה. כדי לרענן את קבוצות אנשי הקשר שלכם, הקישו על 'קבוצות' בפינה הימנית העליונה ואז החליקו למטה ברשימה. 

כדי לרענן את לוחות השנה והתזכורות:

 1. פתחו את היישום 'לוח שנה'.
 2. הקישו על הכרטיסייה 'לוחות שנה'.
 3. החליקו מטה ברשימה כדי לרענן את האירועים והתזכורות.

בדיקת הגדרות היישום

 1. ודאו כי הפעלתם את 'אנשי קשר', 'לוחות שנה' ו'תזכורות' במכשיר.
 2. אם אתם משתמשים בכמה קבוצות או חשבונות ביישום 'אנשי קשר' או 'לוחות שנה', ודאו כי 'אנשי קשר' ו'לוחות שנה' ב-iCloud מוגדרים כך שיופיעו:
  • פתחו את היישום 'אנשי קשר' והקישו על 'קבוצות' בפינה הימנית-עליונה. ודאו שהאפשרות 'כל iCloud' מסומנת.
  • פתחו את היישום 'לוח שנה' והקישו על הכרטיסייה 'לוחות שנה'. ודאו שהאפשרות 'כל iCloud' מסומנת. 
 3. שנו את תדירות העדכון של לוחות השנה והתזכורות:
  1. הקישו על 'הגדרות' > 'לוח שנה', או הקישו על 'הגדרות' > 'תזכורות'.
  2. הקישו על 'סנכרון'.
  3. אם האפשרות 'כל התזכורות' מסומנת, בחרו מסגרת זמן מסוימת במקומה, למשל 'אירועים או תזכורות חודש אחד לאחור'. אם מסומנת מסגרת זמן מסוימת, בחרו במקומה באפשרות 'כל האירועים' או 'כל התזכורות'. 
  4. לחצו על הלחצן 'בית'. 
  5. המתינו כמה דקות. פתחו את היישום 'לוח שנה', הקישו על הכרטיסייה 'לוחות שנה' והחליקו מטה כדי לרענן.

מכיוון שלוח השנה 'ימי הולדת' של iCloud מתעדכן פעם ביום, יתכן שלא תראו את השינויים בימי ההולדת ביישום 'לוחות שנה' עד למחרת.

הגדרת 'אנשי קשר', 'לוחות שנה' או 'תזכורות' ב-iCloud כברירת המחדל

אם אנשי הקשר, לוחות השנה והתזכורות שלכם נמצאים ב-iCloud, אזי iCloud מתעדכן אוטומטית בפרטיכם. בדקו אם המידע שלכם נמצא ב-iCloud או בחשבון צד שלישי, למשל Google או Yahoo. לאחר מכן שנו את חשבון ברירת המחדל ל-iCloud.

אנשי קשר

בדקו באיזה חשבון נמצאים אנשי הקשר שלכם:

 1. פתחו את היישום 'אנשי קשר' והקישו על 'קבוצות' בפינה הימנית-עליונה.
 2. בטלו את הבחירה באפשרות 'הכל' [חשבון] עבור כל חשבון צד שלישי, כדוגמת Gmail או Yahoo.
 3. ודאו שהאפשרות 'כל iCloud' מסומנת.
 4. הקישו על 'סיום' כדי לראות את רשימת אנשי הקשר. אם אינכם רואים את איש הקשר שאתם מחפשים, הוא מאוחסן בחשבון אחר.
 5. ניתן לייבא את איש הקשר משירות צד שלישי ל-iCloud.

הגדירו את iCloud כחשבון ברירת המחדל עבור אנשי הקשר שלכם:

 1. הקישו על 'הגדרות' > 'אנשי קשר'.
 2. הקישו על 'חשבון ברירת מחדל'.
 3. בחרו iCloud.

'לוחות שנה' ו'תזכורות'

בדקו באיזה חשבון נמצאים לוחות השנה שלכם:

 1. פתחו את היישום 'לוח שנה'. 
 2. הקישו על אירוע כדי לפתוח אותו.
 3. הקישו על שם לוח השנה כדי לראות אם האירוע נמצא בלוח שנה של iCloud.

הגדירו את לוח השנה של iCloud כברירת המחדל:

 1. הקישו על 'הגדרות' > 'לוח שנה'.
 2. הקישו על 'לוח שנה המוגדר כברירת-המחדל'. 
 3. הקישו על לוח שנה ב-iCloud כדי להופכו לברירת המחדל.

בדקו באיזה חשבון נמצאות התזכורות שלכם:

 1. פתחו את היישום 'תזכורות'.
 2. הקישו על שם הרשימה בפינה הימנית-עליונה כדי להציג את כל הרשימות.
 3. בדקו אם הרשימה מאוחסנת במכשיר שלכם או ב-iCloud. פתחו רשימה והקישו על 'עריכה'. אם אתם רואים 'שיתוף', הרשימה שלכם נמצאת ב-iCloud.

כשאתם יוצרים תזכורת, תוכלו לבחור לאחסן אותה ב-iCloud או במכשיר iOS שלכם.

אתחלו את היישום 'אנשי קשר', 'לוח שנה' או 'תזכורות'

 1. הקליקו פעמיים על הלחצן 'בית' כדי להציג את היישומים הפתוחים.
 2. חפשו את היישום, והחליקו מעלה כדי לסגור אותו.
 3. לחצו על הלחצן 'בית' כדי לחזור למסך ה'בית'.
 4. המתינו דקה, ולאחר מכן פתחו שוב את היישום.

כבו את היישום 'אנשי קשר', 'לוח שנה' או 'תזכורות' של iCloud והפעילו אותו שוב

 1. הקישו על 'הגדרות' > [שמכם] > iCloud. 
 2. החליקו כדי לכבות את 'אנשי קשר', 'לוחות שנה' ו'תזכורות'.*
 3. אם אתם רואים את לוחות השנה או התזכורות שלכם באתר ‏iCloud.com או באחד מהמכשירים שלכם, תוכלו לבחור 'מחק' מתוך 'ה[מכשיר] שלי'. אם לא, בחרו 'שמור ב[מכשיר] שלי'.
 4. המתינו כמה דקות, ולאחר מכן הפעילו שוב את היישום 'אנשי קשר, 'לוח שנה' או 'תזכורות'.

*תזכורות מקומיות יימחקו מהמכשיר, אך המידע שלכם לא יימחק מ-iCloud. לאחר שתפעילו שוב את 'תזכורות', התזכורות יסונכרנו שוב למכשיר שלכם.

אתחול מכשיר ה-iPhone, ‏ה-iPad או ה-iPod touch

אתחלו את המכשיר. כך מפעילים מחדש את ה-iPhone, ה-iPad או ה-iPod touch.

סנכרון מאולץ של נתוני 'לוח שנה' ב-Apple Watch

כדי לבצע סנכרון מאולץ של נתוני 'לוח שנה' ב-Apple Watch:

 1. פתחו את היישום Watch במכשיר ה-iPhone והקישו על הכרטיסייה 'השעון שלי'.
 2. הקישו על 'כללי', ולאחר מכן על 'איפוס'.
 3. הקישו על 'אפס נתוני סנכרון'.

אם בן משפחה הגדיר את ה-Apple Watch שלכם עבורכם, לא תוכלו לאלץ סנכרון של נתוני 'לוח שנה'. 

macOS

לאחר כל שלב, בדקו את אנשי הקשר, לוחות השנה או התזכורות.

רענון של לוחות השנה והתזכורות

באפשרותכם לרענן את לוחות השנה שלכם דרך היישום 'לוחות שנה':

 1. פתחו את היישום 'לוח שנה'.
 2. בחרו 'הצג'.
 3. רעננו את 'לוחות שנה'.

מכיוון שלוח השנה 'ימי הולדת' של iCloud מתעדכן פעם בשעה, ייתכן שלא תראו את השינויים בימי ההולדת ביישום 'אנשי קשר' או 'לוחות שנה' במשך שעה.

כדי לרענן את התזכורות שלכם, סגרו את היישום 'תזכורות' ופתחו אותו שוב. 

בדיקת חשבון ברירת המחדל של 'לוח שנה', 'תזכורות' ו'אנשי קשר'

אם אתם מאחסנים ועורכים את האירועים שלכם ב-iCloud ולא במקום אחר, כמו 'ב-Mac שלי', ‏Exchange או Google, אזי iCloud מעדכן באופן אוטומטי את לוחות השנה. אם אתם משתמשים בחשבונות מרובים ב-Mac כדוגמת iCloud, ‏Gmail ו-Yahoo, ודאו ש-iCloud מוגדר כחשבון ברירת המחדל של 'לוח שנה':

 1. פתחו את היישום 'לוח שנה'.
 2. בחרו 'לוח שנה' > 'העדפות'.
 3. בכרטיסיה 'כללי', ודאו שאחד מלוחות השנה ב-iCloud מוגדר כברירת המחדל.

אם אתם מאחסנים ועורכים את אנשי הקשר שלכם ב-iCloud ולא במקום אחר, כמו 'ב-Mac שלי', ‏Exchange או Google, אזי iCloud מעדכן באופן אוטומטי את אנשי הקשר. אם אתם משתמשים בכמה חשבונות ב-Mac כדוגמת iCloud, ‏Gmail ו-Yahoo, ודאו ש-iCloud מוגדר כחשבון ברירת המחדל של 'אנשי קשר':

 1. פתחו את היישום 'אנשי קשר'.
 2. בחרו ב'אנשי קשר' > 'חשבונות'.
 3. לחצו על הכרטיסיה iCloud וודאו שהתחברתם עם ה-Apple ID שלכם. 

כל עוד הפעלתם את 'תזכורות' ב'העדפות המערכת', תוכלו לראות את התזכורות של iCloud ב-Mac שלכם. 

כבו את 'לוח שנה' ב-iCloud ואת 'תזכורות' ב-iCloud והפעילו אותם שוב

 1. רעננו את היישומים 'לוח שנה' ו'תזכורות'.
 2. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', לחצו על Apple ID ואחר כך לחצו על iCloud. אם אתם משתמשים ב-macOS Mojave או בגרסה קודמת, בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על iCloud.
 3. בטלו את הבחירה ב'לוחות שנה' וב'תזכורות'.* 
 4. סגרו את 'העדפות המערכת' והמתינו כדקה.
 5. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', לחצו על Apple ID ואחר כך לחצו על iCloud. אם אתם משתמשים ב-macOS Mojave או בגרסה קודמת, בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על iCloud. 
 6. בחרו ב'לוחות שנה' ו'תזכורות'.
 7. פתחו את 'לוח שנה' ו'תזכורות'.

*תזכורות מקומיות יימחקו מהמכשיר, אך המידע שלכם לא יימחק מ-iCloud. לאחר שתפעילו שוב את 'תזכורות', התזכורות יסונכרנו שוב למכשיר שלכם.

הפעילו מחדש את המחשב

לאחר אתחול המחשב, בדקו אם הבעיה תוקנה. 

iCloud.com

אם אינכם רואים את כל העדכונים או אם ישנה בעיה אחרת, פעלו על פי ההוראות המופיעות ב-‏iCloud.com:

 1. עדכנו את הדפדפן ונקו את זיכרון המטמון.
 2. אם אינכם רואים את העדכונים ממכשירים אחרים, פתחו יישום אחר ב-‏iCloud.com, למשל Mail. לאחר מכן חזרו ליישום 'אנשי קשר', 'לוח שנה' או 'תזכורות'.
 3. צאו מ-‏iCloud.com, ולאחר מכן היכנסו שוב.
 4. נקו את היסטוריית הדפדפן. בחרו 'היסטוריה' > 'נקה היסטוריה'.

מכיוון שלוח השנה 'ימי הולדת' של iCloud מתעדכן פעם ביום, ייתכן שלא תראו את השינויים בימי ההולדת ביישום 'לוחות שנה' עד למחרת.

אם אתם מקבלים בקשת ספאם ב'לוח שנה' ב-iCloud

אם אתם מקבלים בקשת לוח שנה שלדעתכם עשויה להיות הודעת ספאם או זבל, הודיעו לנו על כך. היכנסו ל-‏iCloud.com עם Apple ID שלכם ועברו ליישום 'לוח שנה'. פתחו את האירוע שברצונכם לסמן כ'זבל', לחצו על 'דווח כזבל', ולאחר מכן לחצו על 'אשר'. אנו נמחק את האירוע באופן אוטומטי מ'לוח שנה' בכל המכשירים שלכם אליהם נכנסתם עם אותו Apple ID.

ניתן גם לעבור להזמנה מה-iPhone, מה-iPad, מה-iPod touch או מה-Mac ולבחור 'דווח כזבל' > 'מחק ודווח כזבל'.

Microsoft Windows

לאחר כל שלב, בדקו את אנשי הקשר, לוחות השנה או התזכורות.

'תזכורות' נקראות 'משימות' ב- iCloud for Windows.

רענון Outlook

הקליקו על 'רענן' סמל 'רענן' ב-Outlook.

כבו את 'אנשי קשר' 'לוח שנה' ו'משימות' ב-iCloud והפעילו אותם שוב

 1. פתחו את iCloud for Windows.
 2. בטלו את הבחירה ב-'דואר', 'אנשי קשר' ו'משימות', ולאחר מכן לחצו על 'החל'.
 3. המתינו כמה שניות, בחרו ב-'דואר', 'אנשי קשר' ו'משימות', ולאחר מכן לחצו על 'החל'.
 4. פתחו את Outlook.

ודאו ש'תוסף Outlook ב-iCloud' פועל

ב-Outlook 2010 ובגרסאות מאוחרות יותר:

 1. הקליקו על התפריט 'קובץ'.
 2. לחצו על 'אפשרויות' בחלונית הימנית.
 3. הקליקו על 'תוספים' בחלונית הימנית של החלון 'אפשרויות Outlook'.
 4. חפשו ברשימה תוספים במקטע 'תוספים לאפליקציה פעילה'.
 5. בחרו את 'תוסף Outlook ב-iCloud'.

למדו כיצד לנהל תוספים עם Microsoft Outlook.

בדקו את חשבון ברירת המחדל שלכם ב-Outlook

ב-Outlook 2010 ובגרסאות מאוחרות יותר:

 1. הקליקו על התפריט 'קובץ'.
 2. בחרו ב'מידע' > 'הגדרות חשבון' > 'קבצי נתונים'. 
 3. אם iCloud הוא חשבון ברירת המחדל בעמודת 'הערות', בחרו חשבון שונה והקליקו על 'הגדר כברירת מחדל'.

הפעילו מחדש את המחשב

לאחר אתחול המחשב, בדקו אם הבעיה תוקנה.

אם אתם עדיין זקוקים לעזרה

אם אתם עדיין זקוקים לעזרה, פנו לתמיכה של Apple. ניתן גם לבצע את ההוראות האלה כדי לפתור אנשי קשר או לוחות שנה כפולים.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: