אם הנתונים של 'אנשי קשר', 'לוחות שנה' או 'תזכורות' ב-iCloud אינם מסתנכרנים

 מאמר זה מסביר מה לעשות במקרה ש'אנשי קשר', 'לוחות שנה' או 'תזכורות' ב-iCloud אינם מופיעים בכל המכשירים שבהם אתם משתמשים עם iCloud.

דברים שצריך לבדוק תחילה

 1. בדקו את מצב המערכת של 'אנשי קשר', 'לוחות שנה' או 'תזכורות' ב-iCloud כדי לאתר הפסקות שירות או בעיות בחיבור.
 2. אם לא מוצגת תזכורת בחלק מהמכשירים, ודאו שב-iPhone או ב-iPad שלכם מותקנת הגרסה האחרונה של iOS או iPadOS, או שב-Mac שלכם מותקנת הגרסה האחרונה של macOS.
 3. ודאו שאתם מחוברים ל-iCloud עם אותו Apple ID בכל המכשירים. לאחר מכן, ודאו שהפעלתם את 'אנשי קשר', 'לוחות שנה' ו'תזכורות' בהגדרות iCloud.
 4. ודאו שהגדרות התאריך והשעה במכשיר נכונות עבור המיקום הנוכחי שלכם. 

ביצוע השלבים עבור המכשיר שלכם

אם עדיין נדרשת עזרה, בצעו את השלבים המפורטים להלן עבור המכשיר שלכם.

iOS ו-iPadOS

לאחר כל שלב, בדקו את אנשי הקשר, לוחות השנה או התזכורות. 

הפעלה מחדש של 'אנשי קשר', 'לוח שנה' או האפליקציה 'תזכורות'

 1. סגרו את האפליקציה.
 2. חזרו אל 'מסך הבית'.
 3. המתינו כדקה, ולאחר מכן פתחו שוב את האפליקציה.

רענון של אנשי הקשר ולוחות השנה

כדי לרענן את אנשי הקשר, פתחו את האפליקציה 'אנשי קשר' והחליקו מטה ברשימה. כדי לרענן את קבוצות אנשי הקשר שלכם, הקישו על 'רשימות' בפינה הימנית העליונה, ואחר כך החליקו מטה ברשימה. 

כדי לרענן את לוחות השנה:

 1. פתחו את האפליקציה 'לוח שנה'.
 2. הקישו על הכרטיסייה 'לוחות שנה'.
 3. החליקו מטה ברשימה כדי לרענן את האירועים.

בדיקת הגדרות האפליקציה

אם אתם משתמשים בכמה קבוצות או חשבונות באפליקציות 'אנשי קשר' או 'לוחות שנה', ודאו כי 'אנשי קשר' ו'לוחות שנה' ב-iCloud מוגדרים כך שיופיעו:

 • פתחו את האפליקציה 'אנשי קשר' והקישו על 'רשימות' בפינה הימנית עליונה. ודאו שהאפשרות 'כל iCloud' מסומנת.
 • פתחו את היישום 'לוח שנה' והקישו על הכרטיסייה 'לוחות שנה'. ודאו שהאפשרות 'כל לוחות השנה ב-iCloud' מסומנת. 

שנו את תדירות העדכון של לוחות השנה:

 1. הקישו על 'הגדרות', ולאחר מכן הקישו על 'לוח שנה'.
 2. הקישו על 'סנכרון'.
 3. אם האפשרות 'כל האירועים' מסומנת, בחרו מסגרת זמן מסוימת במקומה, למשל 'אירועים חודש אחד לאחור'. אם מסומנת מסגרת זמן מסוימת, בחרו במקומה באפשרות 'כל האירועים'. 
 4. חזרו אל 'מסך הבית'. 
 5. המתינו כמה דקות, ולאחר מכן פתחו את היישום 'לוח שנה'. הקישו על הכרטיסייה 'לוחות שנה', והחליקו מטה כדי לרענן.

משום שלוח השנה 'ימי הולדת' של iCloud מתעדכן פעם ביום, ייתכן ששינויים בימי הולדת לא יופיעו באפליקציה 'לוחות שנה' עד למחרת.

הגדרת 'אנשי קשר', 'לוחות שנה' או 'תזכורות' ב-iCloud כברירת המחדל

אם אנשי הקשר, לוחות השנה והתזכורות שלכם נמצאים ב-iCloud, אזי iCloud מתעדכן אוטומטית בפרטיכם. אם המידע שלכם נמצא בחשבון של צד שלישי, כמו Google או Yahoo, באפשרותכם לשנות את חשבון ברירת המחדל ל-iCloud. שינוי חשבון ברירת המחדל ל-iCloud לא יעביר את המידע הקיים שלכם משירות צד שלישי ל-iCloud.

אנשי קשר

כדי לראות באיזה חשבון נמצאים אנשי הקשר שלכם:

ב-iOS 16 ואילך:

 1. פתחו את האפליקציה 'אנשי קשר' והקישו על 'רשימות' בפינה הימנית עליונה.
 2. בחרו באפשרות 'כל iCloud' כדי לראות את רשימת אנשי הקשר ב-iCloud. אם אינכם רואים את איש הקשר שאתם מחפשים, ייתכן שהוא שמור בחשבון אחר.
 3. הקישו על 'רשימות' בפינה הימנית העליונה, ואחר כך הקישו על 'כל [חשבון]' כדי לבדוק כל חשבון נפרד שהוגדר עבור 'אנשי קשר'.
 4. אם יש לכם עותק של אנשי הקשר שלכם משירות צד שלישי בתבנית vCard גרסה 3.0 ואילך, תוכלו לייבא את אנשי הקשר אל iCloud.

ב-iOS 15 או בגרסה קודמת:

 1. פתחו את היישום 'אנשי קשר' והקישו על 'קבוצות' בפינה הימנית-עליונה.
 2. בטלו את הבחירה באפשרות 'הכל' [חשבון] עבור כל חשבון צד שלישי, כדוגמת Gmail או Yahoo.
 3. ודאו שהאפשרות 'כל iCloud' מסומנת.
 4. הקישו על 'סיום' כדי לראות את רשימת אנשי הקשר. אם אינכם רואים את איש הקשר שאתם מחפשים, הוא מאוחסן בחשבון אחר.
 5. אם יש לכם עותק של אנשי הקשר שלכם משירות צד שלישי בתבנית vCard גרסה 3.0 ואילך, תוכלו לייבא את אנשי הקשר אל iCloud.

הגדירו את iCloud כחשבון ברירת המחדל עבור אנשי הקשר שלכם:

 1. הקישו על 'הגדרות', ולאחר מכן על 'אנשי קשר'.
 2. הקישו על 'חשבון ברירת מחדל'.
 3. בחרו iCloud.

'לוחות שנה' ו'תזכורות'

כדי לבדוק באיזה חשבון נמצאים לוחות השנה שלכם, פתחו את האפליקציה 'לוח שנה' והקישו על הכרטיסיה 'לוחות שנה'. 

הגדירו את לוח השנה של iCloud כברירת המחדל:

 1. הקישו על 'הגדרות', ולאחר מכן על 'לוח שנה'.
 2. הקישו על 'לוח שנה המוגדר כברירת-המחדל'. 
 3. הקישו על לוח שנה ב-iCloud כדי להופכו לברירת המחדל.

הגדירו רשימת תזכורות של iCloud כרשימת ברירת המחדל:

 1. הקישו על 'הגדרות', ולאחר מכן על 'תזכורות'.
 2. הקישו על 'רשימת ברירת-המחדל'. 
 3. הקישו על רשימה ב-iCloud כדי להופכה לברירת המחדל.

מחיקת תזכורות שזמנן עבר

 1. פתחו את האפליקציה 'תזכורות'.
 2. עברו לתצוגה 'היום' ובדקו אם קיימות תזכורות שזמנן עבר.
 3. אם אתם מוצאים תזכורות כאלה, הקישו על העיגול הריק כדי להשלים את התזכורת או למחוק אותה.

חזרו על שלבים אלה בכל מכשיר המשתמש ב'תזכורות' של iCloud.

הפעלה מחדש של ה-iPhone, ‏ה-iPad או ה-iPod touch

סנכרון מאולץ של נתוני 'לוח שנה' ב-Apple Watch

 1. פתחו את היישום Watch במכשיר ה-iPhone והקישו על הכרטיסייה 'השעון שלי'.
 2. הקישו על 'כללי', ולאחר מכן על 'איפוס'.
 3. הקישו על 'אפס נתוני סנכרון'.

אם בן משפחה הגדיר את ה-Apple Watch עבורכם, לא תוכלו לבצע סנכרון מאולץ של נתוני 'לוח שנה'.

macOS

לאחר כל שלב, בדקו את אנשי הקשר, לוחות השנה או התזכורות.

רענון לוחות השנה

באפשרותכם לרענן את לוחות השנה שלכם דרך היישום 'לוחות שנה':

 1. פתחו את היישום 'לוח שנה'.
 2. מהתפריט 'הצג', בחרו 'רענן לוחות שנה'.

מכיוון שלוח השנה 'ימי הולדת' של iCloud מתעדכן פעם בשעה, ייתכן שלא תראו את השינויים בימי ההולדת ביישום 'אנשי קשר' או 'לוחות שנה' במשך שעה.

בדיקת חשבון ברירת המחדל של 'לוח שנה', 'תזכורות' ו'אנשי קשר'

אם אתם מאחסנים ועורכים את האירועים שלכם ב-iCloud ולא במקום אחר, כמו 'ב-Mac שלי', ‏Exchange או Google, אזי iCloud מעדכן באופן אוטומטי את לוחות השנה. אם אתם משתמשים בחשבונות מרובים ב-Mac כדוגמת iCloud, ‏Gmail ו-Yahoo, ודאו ש-iCloud מוגדר כחשבון ברירת המחדל של 'לוח שנה':

 1. פתחו את היישום 'לוח שנה'.
 2. בחרו 'לוח שנה' > 'הגדרות'. ב-macOS Monterey או בגרסאות קודמות, בחרו 'לוח שנה' > 'העדפות'.
 3. בכרטיסיה 'כללי', ודאו שאחד מלוחות השנה ב-iCloud מוגדר כברירת המחדל.

אם אתם מאחסנים ועורכים את אנשי הקשר שלכם ב-iCloud ולא במקום אחר, כמו 'ב-Mac שלי', ‏Exchange או Google, אזי iCloud מעדכן באופן אוטומטי את אנשי הקשר. אם אתם משתמשים בכמה חשבונות ב-Mac כדוגמת iCloud, ‏Gmail ו-Yahoo, ודאו ש-iCloud מוגדר כחשבון ברירת המחדל של 'אנשי קשר':

 1. פתחו את היישום 'אנשי קשר'.
 2. בחרו ב'אנשי קשר' > 'חשבונות'.
 3. לחצו על הכרטיסיה iCloud. ודאו שאתם מחוברים באמצעות ה-Apple ID ושהיישום 'אנשי קשר' מופעל. 

כל עוד הפעלתם את 'תזכורות' ב'הגדרות iCloud', התזכורות של iCloud יופיעו ב-Mac.

מחיקת תזכורות שהושלמו או שזמנן עבר

 1. פתחו את היישום 'תזכורות'.
 2. עברו לתצוגה 'היום' ובדקו אם קיימות תזכורות שזמנן עבר.
 3. אם אתם מוצאים תזכורות כאלה, סמנו את העיגול הריק כדי להשלים את התזכורת או למחוק אותה.

חזרו על שלבים אלה בכל מכשיר המשתמש ב'תזכורות' של iCloud.

הפעלה מחדש של המחשב

לאחר הפעלת המחשב מחדש, בדקו אם הבעיה נפתרה. 

iCloud.com

אם כל העדכונים שלכם לא מופיעים או אם אתם נתקלים בבעיה אחרת, נסו את השלבים הבאים דרך iCloud.com:

 1. עדכנו את הדפדפן שלכם ונקו את המטמון.
 2. אם עדכונים ממכשירים אחרים לא מופיעים, פתחו יישום אחר ב-iCloud.com, כמו 'דואר'. לאחר מכן חזרו ליישום 'אנשי קשר', 'לוח שנה' או 'תזכורות'.
 3. צאו מ-‏iCloud.com, ולאחר מכן היכנסו שוב.

משום שלוח השנה 'ימי הולדת' של iCloud מתעדכן פעם ביום, ייתכן ששינויים בימי הולדת לא יופיעו באפליקציה 'לוחות שנה' עד למחרת.

Microsoft Windows

לאחר כל שלב, בדקו את אנשי הקשר, לוחות השנה או התזכורות.

רענון Outlook

הקליקו על 'רענן' אייקון 'רענן' ב-Outlook.

כיבוי 'אנשי קשר' ו'לוח שנה' ב-iCloud והפעלה חוזרת שלהם

 1. פתחו את iCloud for Windows.
 2. בטלו את הבחירה באפשרויות 'דואר', 'אנשי קשר' ו'לוחות שנה', ואחר כך לחצו על 'החל'.
 3. המתינו כמה שניות, בחרו ב'דואר', ב'אנשי קשר' וב'לוחות שנה', ואחר כך לחצו על 'החל'.
 4. פתחו את Outlook.

איך לוודא שה'תוספת של Outlook iCloud' פועלת

ב-Outlook 2010 ובגרסאות מאוחרות יותר:

 1. הקליקו על התפריט 'קובץ'.
 2. לחצו על 'אפשרויות' בחלונית הימנית.
 3. לחצו על 'תוספות' בחלונית הימנית של החלון 'אפשרויות Outlook'.
 4. חפשו ברשימת התוספות במקטע 'תוספות יישומים פעילות'.
 5. בחרו את האפשרות 'תוספת של Outlook iCloud'.

למדו כיצד לנהל תוספות עם Microsoft Outlook.

בדיקת החשבון המהווה ברירת מחדל ב-Outlook

ב-Outlook 2010 ובגרסאות מאוחרות יותר:

 1. הקליקו על התפריט 'קובץ'.
 2. בחרו ב'מידע' > 'הגדרות חשבון' > 'קבצי נתונים'. 
 3. אם iCloud הוא חשבון ברירת המחדל בעמודה 'הערות', בחרו חשבון שונה ולחצו על 'קבע כברירת מחדל'.

הפעלה מחדש של המחשב

לאחר הפעלת המחשב מחדש, בדקו אם הבעיה נפתרה.

אם אתם עדיין זקוקים לעזרה

אם אתם עדיין זקוקים לעזרה, פנו אל התמיכה של Apple.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: