כיצד לחבר את ה-iPhone, ה-iPad או ה-iPod touch לרכב שלכם

למדו כיצד לחבר את המכשיר שלכם למערכת הסטריאו של הרכב.

התחברות באמצעות CarPlay

CarPlay, הזמין בכלי רכב נבחרים, הוא דרך חכמה ובטוחה יותר לשימוש ב-iPhone ברכב. CarPlay לוקח את הדברים שאתם רוצים לעשות עם ה-iPhone בזמן הנהיגה ושם אותם היישר בצג המובנה של הרכב. 

תחילה, ודאו שקיימת תמיכה ב-CarPlay במדינה או באזור שלכם וכן שהרכב שלכם תומך ב-CarPlay.

אם הרכב שלכם תומך ב-CarPlay באמצעות יציאת ה-USB, חברו את ה-iPhone ליציאת ה-USB ברכב או במערכת הסטריאו. יציאת ה-USB עשויה להיות מסומנת בסמל CarPlay או בסמל של טלפון חכם.

אם הרכב שלכם תומך ב-CarPlay אלחוטי, לחצו לחיצה ממושכת על לחצן הפקודה הקולית בהגה כדי להגדיר את CarPlay. לחלופין, ודאו שהרכב נמצא במצב קישור אלחוט או Bluetooth. אחר כך ב-iPhone, עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > CarPlay‏ > 'רכבים זמינים' ובחרו ברכב שלכם. עיינו במדריך שהגיע עם הרכב לקבלת מידע נוסף.

קבלו מידע נוסף בנושא CarPlay או כיצד להגדיר את CarPlay ולהשתמש בו.

iPad ו-iPod touch אינם תומכים ב-CarPlay‏.

התחברות באמצעות Bluetooth

 1. הפעילו מחדש את המכשיר.
 2. עברו אל 'הגדרות' > Bluetooth, והשביתו את Bluetooth. המתינו כחמש שניות, ואחר כך הפעילו שוב את Bluetooth.
 3. עיינו במדריך שהגיע עם הרכב לקבלת מידע נוסף על אופן הקישור עם התקן Bluetooth. במרבית כלי הרכב נדרשת הגדרת טלפון בצג הרכב. 
 4. אם חיברתם מכשירי טלפון מרובים למערכת הסטריאו של הרכב, נסו לשנות את שם המכשיר: עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'אודות' > 'שם', והקלידו שם חדש. אחר כך נסו להתחבר שוב.
 5. עדכנו את המכשיר.
 6. ודאו שמערכת הסטריאו של CarPlay עושה שימוש בקושחה החדשה מיצרן הרכב. עיינו במדריך לרכב לקבלת מידע נוסף.

אם עדיין אינכם מצליחים להתחבר, פנו לתמיכה של Apple.

חיבור באמצעות הפעלת USB

 1. הפעילו מחדש את המכשיר והתניעו מחדש את הרכב.
 2. ודאו כי המכשיר שלכם אינו נעול ושמסך הבית מוצג בו.
 3. אם ניתן, נסו לחבר באמצעות כבל אחר או יציאת USB אחרת. עיינו במדריך שהגיע עם הרכב כדי ללמוד כיצד לחבר מכשיר Apple.
 4. ודאו שאין פסולת או נזק ביציאת הטעינה. ודאו שכבל הטעינה הוכנס כראוי ליציאה.
 5. עדכנו את המכשיר.
 6. ודאו שמערכת הסטריאו של CarPlay עושה שימוש בקושחה החדשה מיצרן הרכב. עיינו במדריך לרכב לקבלת מידע נוסף.
 7. נסו להפעיל שמע מאפליקציה אחרת. אם אינכם יכולים להפעיל שמע מאפליקציה של צד שלישי, פנו למפתח האפליקציה לקבלת עזרה. אם אינכם יכולים להפעיל שמע מאפליקציה של Apple,‏ פנו לתמיכה של Apple.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: