העברת הספריה של iMovie עבור Mac

כדי לחסוך מקום ב-Mac, אתם יכולים להעביר את ספריית iMovie לכונן קשיח חיצוני.

בספריית iMovie מאוחסנים כל קובצי המדיה והנתונים המשמשים ליצירת סרטים ב-iMovie. אם ספריית iMovie שלכם גדולה ואתם רוצים לפנות שטח אחסון ב-Mac, אתם יכולים להעביר את ספריית iMovie לכונן חיצוני.

לפני שמעבירים את ספריית iMovie, מומלץ לגבות את ה-Mac.

העברת הספריה לכונן קשיח חיצוני אינה משפיעה על תוכן של iMovie Theater שהעברתם ל-iCloud‏.

הכנת הכונן

ניתן לאחסן את הספריה בהתקן אחסון חיצוני, כגון כונן USB Thunderbolt שעבר פרמוט כ-APFS או 'Mac OS מורחב (מתועד)'. Apple אינה ממליצה על אחסון ספריות iMovie בהתקני אחסון חיצוניים כמו כרטיסי SD וכונני הבזק מסוג USB, או כוננים משותפים ברשת.

לא ניתן לאחסן את הספריה בכונן חיצוני או בדיסק אחר המשמש לגיבויים של Time Machine‏.

העברת ספריה להתקן אחסון חיצוני

  1. צאו מ-iMovie.
  2. בחרו את ההתקן החיצוני ב-Finder, ואחר כך בחרו ב'קובץ' > 'הצג פרטים'.
  3. אם המידע תחת 'שיתוף והתראות' אינו גלוי, לחצו על המשולש , ואחר כך ודאו שתיבת הסימון לצד 'התעלם מהרשאות הבעלות בכונן זה' נבחרה. אם היא לא נבחרה, לחצו על סמל המנעול  כדי לפתוח את נעילתה, הזינו שם וסיסמה של מנהל המערכת, ואחר כך בחרו בתיבת הסימון.
  4. לחצו על שולחן העבודה כדי לוודא שאתם ב-Finder, ואחר כך בחרו באפשרות 'עבור' > 'מסך הבית' משורת התפריטים בראש המסך.
  5. פתחו את התיקיה 'סרטים', ואחר כך גררו את הקובץ בשם 'ספריית iMovie' לכונן הקשיח החיצוני.
  6. לאחר סיום ההעתקה של קובץ הספריה לכונן החיצוני, לחצו פעמיים על קובץ הספריה בכונן החיצוני כדי לפתוח אותו ב-iMovie. אם מופיעה התראה שבה אתם מתבקשים לאפשר ל-iMovie גישה לאמצעי אחסון נשלף, לחצו על 'אישור'.
    אם לחצתם על 'אל תאפשר', ב-Finder בחרו את תפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', לחצו על 'אבטחה ופרטיות', ואחר כך לחצו על 'פרטיות'. בסרגל הצד לחצו על 'קבצים ותיקיות', ואחר כך בחרו באפשרות 'אמצעי אחסון ניתנים להסרה' תחת iMovie‏.
  7. ודאו שהספריה שהעברתם מכילה את כל המדיה שלכם, ואחר כך גררו את הקובץ המקורי מהתיקיה 'סרטים' ב-Mac אל 'פח אשפה'.

אם אתם מנתקים את הכונן החיצוני

כשתחברו את הכונן החיצוני ל-Mac, הספריה שהעברתם לכונן החיצוני תיפתח באופן אוטומטי ב-iMovie. אם תנתקו את הכונן החיצוני שמכיל את הספריה, iMovie ייפתח בספריה חדשה ריקה שנוצרה בתיקיה 'סרטים' ב-Mac. iMovie שומר באופן אוטומטי בספריה החדשה פרויקטים שיצרתם ומדיה שאתם מייבאים.

אם אתם רוצים לפתוח את הספריה שהעברתם לכונן חיצוני, תוכלו לפתוח אותה אחרי שתתחברו מחדש לכונן החיצוני. אחר כך תוכלו להעביר קטעי וידאו, אירועים ופרויקטים בין ספריות.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: