העברת הספריה של iMovie עבור Mac

כדי לחסוך שטח אחסון ב-Mac, אתם יכולים להעביר את הספריה של iMovie להתקן אחסון חיצוני.

בספריית iMovie מאוחסנים כל קובצי המדיה והנתונים המשמשים ליצירת סרטים ב-iMovie. אם יש לכם ספריית iMovie גדולה ואתם רוצים לפנות שטח אחסון ב-Mac, אתם יכולים להעביר את ספריית ה-iMovie להתקן אחסון חיצוני.

לפני העברה של ספריית iMovie, מומלץ לגבות את ה-‎‎Mac‏.

העברת הספריה שלכם להתקן אחסון חיצוני אינה משפיעה על תוכן של iMovie Theater שהעברתם ל-iCloud‏.

הכנת התקן האחסון החיצוני

ניתן לאחסן את הספריה בהתקן אחסון חיצוני, כגון כונן USB או כונן Thunderbolt, בפורמט APFS או 'Mac OS מורחב (מתועד)'. Apple אינה ממליצה על אחסון ספריות iMovie בהתקני אחסון כגון כרטיסי SD, כונני הבזק מסוג USB או כוננים משותפים ברשת.

לא ניתן לאחסן את הספריה בהתקן אחסון המשמש לגיבויים של Time Machine.

העברת ספריה להתקן אחסון חיצוני

  1. צאו מ-iMovie.
  2. בחרו בהתקן האחסון החיצוני ב-Finder, ולאחר מכן בחרו ב'קובץ' > 'הצג פרטים'.
  3. אם המידע תחת 'שיתוף והתראות' אינו גלוי, לחצו על המשולש , ולאחר מכן ודאו שתיבת הסימון לצד 'התעלם מהרשאות הבעלות בכונן זה' נבחרה. אם היא לא נבחרה, לחצו על המנעול , הזינו שם מנהל מערכת וסיסמה, ולאחר מכן בחרו בתיבת הסימון.
  4. לחצו על המכתבה כדי לוודא שאתם ב-Finder, ולאחר מכן בחרו באפשרות 'עבור' > 'מסך הבית' משורת התפריטים בראש המסך.
  5. פתחו את התיקיה 'סרטים', ולאחר מכן גררו את הקובץ בשם 'ספריית iMovie' להתקן האחסון החיצוני.
  6. לאחר סיום ההעתקה של קובץ הספריה, לחצו פעמיים על קובץ הספריה בהתקן האחסון החיצוני כדי לפתוח אותו ב-iMovie. אם מופיעה התראה שבה אתם מתבקשים לאפשר ל-iMovie גישה לאמצעי אחסון נשלף, לחצו על 'אישור'.
    אם לחצתם על 'אל תאפשר', ב-Finder בחרו את תפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', לחצו על 'אבטחה ופרטיות', ולאחר מכן לחצו על 'פרטיות'. בסרגל הצד לחצו על 'קבצים ותיקיות', ואחר כך בחרו באפשרות 'אמצעי אחסון ניתנים להסרה' תחת iMovie‏.
  7. ודאו שהספריה שהעברתם מכילה את כל המדיה שלכם, ולאחר מכן גררו את הקובץ המקורי מהתיקיה 'סרטים' ב-Mac אל 'פח אשפה'.

אם אתם מנתקים את התקן האחסון החיצוני

כאשר התקן האחסון החיצוני מחובר ל-Mac, הספריה שהעברתם לשם תיפתח באופן אוטומטי כשתפתחו את iMovie. אם תנתקו את התקן האחסון החיצוני שמכיל את הספריה, iMovie ייפתח לספריה חדשה וריקה שנוצרה בתיקיה 'סרטים' ב-Mac, ולאחר מכן iMovie ישתמש במיקום חדש זה כדי לשמור את כל הפרויקטים שאתם יוצרים והמדיה שאתם מייבאים.

אם ברצונכם לפתוח את הספריה שהעברתם להתקן אחסון חיצוני, תוכלו לפתוח אותה שוב לאחר שתחברו מחדש את התקן האחסון הזה. לאחר מכן תוכלו להעביר clips, אירועים ופרויקטים בין ספריות.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: