מידע על פרטיות ו'שירותי מיקום' ב-iOS וב-iPadOS

למדו איך הגדרות פרטיות ו'שירותי מיקום' עוזרים להגן על המידע האישי שלכם ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch.

הגדרות פרטיות

הגדרות הפרטיות ב-iOS וב-iPadOS עוזרות לכם לקבוע לאילו אפליקציות תהיה גישה למידע המאוחסן במכשיר שלכם. לדוגמה, תוכלו לאפשר לאפליקציה של רשת חברתית להשתמש במצלמה שלכם, כדי שתוכלו לצלם ולהעלות תמונות באפליקציה. תוכלו גם להעניק גישה לאנשי הקשר שלכם, כדי שאפליקציה להעברת הודעות תוכל למצוא חברים שכבר משתמשים באותה האפליקציה.

תחת 'הגדרות' > 'פרטיות', תוכלו לראות לאילו אפליקציות הרשיתם לגשת למידע מסוים, וכן להעניק גישה נוספת או לשלול גישה קיימת. אפשרות זו כוללת גישה לפריטים הבאים:

 • שירותי מיקום
 • אנשי קשר
 • לוחות שנה
 • תזכורות
 • תמונות
 • Bluetooth
 • מיקרופון
 • זיהוי דיבור
 • מצלמה
 • בריאות
 • HomeKit
 • מדיה ו-Apple Music
 • מחקר
 • קבצים ותיקיות
 • תנועה וכושר

במכשיר, תוכלו לבחור סוג נתונים מרשימה זו כדי לראות אילו אפליקציות ביקשו הרשאה להשתמש בנתונים אלה. כל אפליקציה לא תופיע ברשימה אלא אם כן היא ביקשה הרשאה להשתמש בנתונים שלכם. ניתן להוסיף או להסיר הרשאה מכל אפליקציה שביקשה לגשת לנתונים. כל אפליקציה יכולה להשתמש בסוג הנתונים שבהגדרה רק אם נתתם לה הרשאה לכך. 

אם תיכנסו ל-iCloud, האפליקציות יקבלו גישה כברירת מחדל ל-iCloud Drive. ניתן להציג ולנהל אפליקציות המורשות להשתמש ב-iCloud גם תחת iCloud ב'הגדרות'. 

אם אתם מרשים לאפליקציות או לאתרי אינטרנט של צד שלישי להשתמש בנתונים שלכם או במיקום הנוכחי שלכם, אתם כפופים לתנאים, למדיניות הפרטיות ולנהלים שלהם. עליכם לעיין בתנאים, במדיניות הפרטיות ובנהלים של האפליקציות ואתרי האינטרנט כדי להבין איך הם משתמשים במיקום שלכם ובמידע אחר. המידע ש-Apple אוספת יטופל בהתאם למדיניות הפרטיות של Apple.

איך המכשיר שלכם משתמש ב'שירותי מיקום'

כשאתם נותנים את רשותכם, התכונה 'שירותי מיקום' מאפשרת לאפליקציות ולאתרי אינטרנט (כולל 'מפות', 'מצלמה', 'מזג אוויר' ואפליקציות אחרות) להשתמש במידע מהרשת הסלולרית1, רשת ה-Wi-Fi‏2, הרשת של מערכת האיכון הגלובלית (GPS)‏3 וה-Bluetooth‏4 כדי לקבוע את המיקום המשוער שלכם5.

אפליקציות שיכולות להציג את המיקום שלכם על המסך, כולל 'מפות', מציגות את המיקום הנוכחי (המשוער) שלכם באמצעות סמן כחול. ב'מפות', אם לא ניתן לקבוע במדויק את המיקום שלכם, תראו עיגול כחול סביב הסמן. גודל העיגול מראה עד כמה המיקום שלכם מדויק - ככל שהעיגול קטן יותר, כך המיקום מדויק יותר. כשהתכונה 'שירותי מיקום' פעילה, מופיע סמל חץ שחור או לבן בשורת המצב. 

אפליקציות המסתמכות על מפות, הוראות ומיקום תלויות בשירותי נתונים. שירותי נתונים אלה כפופים לשינויים וייתכן שלא יהיו זמינים בכל האזורים הגאוגרפיים, ולפיכך מתקבלים מפות, הוראות או מידע המבוסס על מיקום שאולי יהיו לא זמינים, לא מדויקים או חלקיים. השוו את המידע המופיע במכשיר לסביבה שלכם, ותנו עדיפות לשלטים שסביבכם אם יש חוסר התאמה ביניהם.

קבלו מידע נוסף על 'שירותי מיקום' ופרטיות.

נתינת רשות לאפליקציות להשתמש במיקום שלכם

בפעם הראשונה שאפליקציה כלשהי מנסה לגשת למיקום שלכם, היא חייבת לבקש את רשותכם. אתם רואים הודעה שמסבירה שאפליקציה מסוימת מבקשת רשות להשתמש במיקום שלכם, בנוסף לסיבה שבגללה מפתח האפליקציה מבקש זאת.

יש אפליקציות שמבקשות להשתמש במיקום שלכם רק בזמן שהאפליקציה בשימוש. אפליקציה נמצאת "בשימוש" כשאתם משתמשים בה באופן פעיל בקדמה, או כשהיא משתמשת במיקום ברקע, ואז מופיע סימן בצורת טבלית כחולה בשורת המצב.

אם אתם מעניקים לאפליקציה הרשאת 'בזמן השימוש', האפליקציה עשויה לבקש מכם הרשאה להשתמש במיקום שלכם כשהיא פועלת ברקע.

כשאתם מאפשרים לאפליקציה להשתמש במיקום שלכם ברקע, המכשיר מזכיר לכם מדי פעם שאפליקציה מסוימת משתמשת במיקום שלכם, ומציגה את המיקומים הללו על גבי מפה. כמו כן, תישאלו אם אתם רוצים להמשיך להרשות לאפליקציה להשתמש במיקום שלכם ברקע.

ב-iOS 13 וב-iPadOS 13, תוכלו להקיש על 'אפשר פעם אחת' כדי לאפשר לאפליקציה לגשת לנתונים של 'שירותי מיקום' במשך הפעלה אחת בלבד (פעם אחת). אם אתם סוגרים ואז פותחים מחדש את האפליקציה והיא שוב מנסה לגשת למיקום שלכם, היא שוב תבקש את רשותכם. אפליקציות לא ישתמשו במיקום שלכם עד שיבקשו רשות ועד שתתנו להם רשות לכך.

תוכלו לשנות את דעתכם בכל שלב ולעדכן את ההעדפות שלכם מתוך 'הגדרות' < 'פרטיות' < 'שירותי מיקום'.

הפעלה או כיבוי של 'שירותי מיקום'

ניתן להפעיל או לכבות את התכונה 'שירותי מיקום' מתוך 'הגדרות' > ' פרטיות' > 'שירותי מיקום'. ניתן להפעיל את 'שירותי מיקום' במהלך התהליך של 'מדריך ההגדרות' או מאוחר יותר, באמצעות ההגדרה 'שירותי מיקום'. נתן לקבוע בנפרד אילו אפליקציות ושירותי מערכת יקבלו גישה לנתונים של 'שירותי מיקום'. כאשר התכונה 'שירותי מיקום' כבויה, אפליקציות לא יכולות להשתמש במיקום שלך בקדמה או ברקע. זה יגביל את הביצועים של אפליקציות שונות של Apple ושל צד שלישי.

אם ברצונכם לאפס את כל הגדרות המיקום שלכם לברירת המחדל שקבע היצרן, עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'איפוס' והקישו על 'אפס מיקום ופרטיות'. לאחר האיפוס של הגדרות המיקום והפרטיות, אפליקציות יפסיקו להשתמש במיקום שלכם עד שתעניקו להן הרשאה.

'הגדרות' > 'פרטיות' > 'שירותי מיקום'.

'הגדרות' > 'פרטיות' > 'שירותי מיקום' > 'שירותי מערכת'.

שיפור הדיוק של ה-GPS

הדיוק של ה-GPS תלוי במספר לווייני ה-GPS הגלויים. איתור כל הלוויינים הגלויים יכול להימשך כמה דקות, כשרמת הדיוק הולכת וגדלה לאורך זמן. כדי לשפר את הדיוק של ה-GPS:

 • ודאו שהגדרתם את התאריך, השעה ואזור הזמן בצורה נכונה במכשיר, תחת 'הגדרות' > 'כללי' > 'תאריך ושעה'. במידת האפשר, השתמשו באפשרות 'כיוון אוטומטי'.
 • ודאו שהראות ברורה בכמה כיוונים. קירות, גגות של מכוניות, בניינים גבוהים, הרים ומכשולים אחרים עלולים לחסום את קו הראות ללווייני ה-GPS. במקרה זה, המכשיר משתמש ברשתות Wi-Fi או ברשתות סלולריות כדי לקבוע את המיקום שלכם עד שלווייני ה-GPS גלויים שוב.

'שירותי מיקום' המבוססים על Wi-Fi במיקור המונים ורשתות סלולריות

אם התכונה 'שירותי מיקום' מופעלת, המכשיר שלכם ישלח מדי פעם ל-Apple מיקומים עם תיוג גאוגרפי של נקודות חמות קרובות של Wi-Fi ומגדלים סלולריים, כדי להרחיב את מסד הנתונים במיקור המונים של Apple המכיל מיקומים של נקודות Wi-Fi ומגדלים סלולריים. אם אתם נוסעים (למשל, במכונית) והתכונה 'שירותי מיקום' פועלת, מכשיר iOS עם GPS מופעל גם ישלח מדי פעם ל-Apple פרטים על מיקומי GPS, מהירות נסיעה ולחץ ברומטרי, שישמשו לבניית מסדי הנתונים של Apple במיקור המונים לנתוני תנועה בדרכים ולחץ אוויר בתוך מבנים. נתוני המיקום במיקור המונים ש-Apple אוספת מאוחסנים בצורה מוצפנת ואינם מזהים אתכם בצורה אישית.

מידע על Bluetooth, נתונים ו'שירותי מיקום'

ב-iOS 13 וב-iPadOS 13, כל אפליקציה חייבת לבקש הרשאה לשימוש בפונקציות של Bluetooth, למעט כדי להפעיל שמע במכשיר Bluetooth, פעולה שאינה דורשת הרשאה. ניתן לשנות את הרשאות ה-Bluetooth של המכשיר שלכם מתוך 'הגדרות' > 'פרטיות' > Bluetooth.

מידע על המיקום שלכם במהלך שיחות חירום

מטעמי בטיחות, ייתכן שייעשה שימוש בפרטי המיקום של ה-iPhone שלכם כשאתם מבצעים שיחת חירום כדי לעזור למאמצי העזרה, גם אם לא הפעלתם את התכונה 'שירותי מיקום'.

מידע נוסף

 • קבלו מידע נוסף על השימוש ב'שירותי מיקום' למעקב אחר המיקום שלכם ב'מפות' ובאפליקציות אחרות במדריך למשתמש של המוצר שלכם.
 • קבלו מידע נוסף על Apple ופרטיות.

1. iPad (דגמי Wi-Fi + Cellular): ודאו שהאפשרות 'נתונים סלולריים' מופעלת תחת 'הגדרות' > 'סלולרי'> 'נתונים סלולריים', אפילו אם אינם רשומים לתוכנית נתונים סלולריים. זה יאפשר למכשיר שלכם לכייל את עצמו בצורה מדויקת יותר באמצעות פרטי השעה והמיקום של הרשת. במקרים מסוימים, יש צורך בהשבתת מספר הזיהוי האישי של ה-SIM.
2. מכשירי iOS ו-iPadOS הנמכרים בסין ובגרמניה עשויים להשתמש במונח 'רשת LAN אלחוטית' (WLAN) במקום Wi-Fi.
3. GPS זמין בדגמי Wi-Fi + Cellular של iPhone ו-iPad.
4. Bluetooth מקיים אינטראקציה עם iBeacons כדי לספק דרך ליצור ולנטר אזורים המפרסמים מידע מזהה מסוים.
5. מכשירי iOS ו-iPadOS ללא חיבור סלולרי משתמשים רק ב-Wi-Fi ל'שירותי מיקום' (אם יש רשת Wi-Fi זמינה). אפליקציות מסוימות של צד שלישי מסתמכות על חיבורי Wi-Fi לניטור אזורי. אם המכשיר נעול באמצעות קוד גישה, ייתכן שתכונה זו תהיה מוגבלת או לא מדויקת.

 

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: