מידע על תוכני האבטחה של Apple TV 5.2‏

מסמך זה מתאר את תוכני האבטחה של Apple TV 5.2‏.

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד לביצוע חקירה מלאה בנושא ולהפצת מהדורות או רכיבי Patch חיוניים. למידע נוסף בנושא אבטחת מוצר של Apple, עיינו באתר האינטרנט בנושא אבטחת מוצר של Apple.

למידע על מפתח PGP לאבטחת מוצר של Apple, עיינו בנושא כיצד להשתמש במפתח PGP לאבטחת מוצר של Apple.

היכן שניתן, מזהי CVE ID משמשים כסימוכין לפגיעויות לצורך קבלת מידע נוסף.

כדי ללמוד על עדכוני אבטחה נוספים, עיינו בנושא עדכוני אבטחה של Apple.

‏Apple TV 5.2‏

 • ‏Apple TV

  זמין עבור: Apple TV מדור שני ואילך

  השפעה: תהליך במצב משתמש עלול לגשת לעמוד הראשון של זיכרון ליבה

  תיאור: הליבה מבצעת בדיקות כדי לאמת שהסמן והאורך שהועברו לפונקציות copyin ו-copyout במצב משתמש לא יגרמו לתהליך במצב משתמש לקבל גישה ישירה לזיכרון ליבה. הבדיקות לא בוצעו אם האורך היה קטן מעמוד אחד. הבעיה טופלה באמצעות אימות נוסף של הארגומנטים ל-copyin ול-copyout.

  CVE-ID

  CVE-2013-0964 : מארק דאוד מ-Azimuth Security

 • ‏Apple TV

  זמין עבור: Apple TV מדור שני

  השפעה: תוקף מרוחק באותה רשת Wi-Fi עלול לגרום לסיום בלתי צפוי של המערכת

  תיאור: בעיית קריאה מחוץ לטווח קיימת באופן שבו החומרה בדגמי BCM4325 ו-BCM4329 מבית Broadcom מטפלת ברכיבי מידע של 802.11i. הבעיה טופלה באמצעות אימות נוסף של רכיבי מידע של 802.11i.

  CVE-ID

  CVE-2012-2619 : אנדרס בלאנקו ומטיאס אייסלר מ-Core Security

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: