שימוש בחלונית 'קיצורי דרך למאפייני נגישות' ב-Mac

החלונית 'קיצורי דרך למאפייני נגישות' כוללת קיצורי דרך להפעלה או לכיבוי מהירים של תכונות נגישות נפוצות, כגון 'הגדלה', VoiceOver ו'מקשים דביקים'.

החלונית 'אפשרויות נגישות'

פתיחת החלונית 'קיצורי דרך למאפייני נגישות'

לחצו בו-זמנית על המקשים הבאים: Option (⌥),‏ Command (⌘) ו-F5. במחשבי מחברת עם https://support.apple.com/he-il/guide/mac-help/mchlbfd5b039/mac">Touch BarTouch ID, לחצו שלוש פעמים על ה-Touch ID. אם תלחצו לחיצה ממושכת על מקש Command בעת ביצוע פעולה זו, התכונה VoiceOver תופעל או תכובה.

כדי לסגור את החלונית, לחצו על 'סיום' או לחצו במקום אחר מחוץ לחלון.

שינוי קיצורי הדרך ב'קיצורי דרך למאפייני נגישות'

כדי לשנות את קיצורי הדרך שמופיעים בחלונית, בחרו בתפריט >Apple  'הגדרות מערכת' (או 'העדפות מערכת'), לחץ על 'נגישות' ולאחר מכן לחץ על 'מאפיין'. השתמשו בתיבות הסימון כדי להפעיל או לכבות מאפיינים.

מידע נוסף

תאריך פרסום: