שימוש בחלונית 'אפשרויות נגישות' ב-Mac

החלונית 'אפשרויות נגישות' מציעה קיצורי דרך להפעלה או לכיבוי מהירים של תכונות נגישות נפוצות, כגון 'הגדלה', VoiceOver ו'מקשים דביקים'.

פתיחת 'אפשרויות נגישות'

לחצו בו-זמנית על המקשים הבאים: Option (⌥),‏ Command (⌘) ו-F5. במחשבי מחברת עם Touch Bar, ייתכן שתצטרכו ללחוץ גם על מקש Fn (מקש הפונקציות).

במחשבי מחברת עם Touch ID, לחצו שלוש פעמים על Touch ID. (אם תלחצו לחיצה ממושכת על מקש ה-Command בעת ביצוע פעולה זו, VoiceOver יופעל או יכבה.)

החלונית 'אפשרויות נגישות'

כדי לסגור את 'אפשרויות נגישות', לחצו על 'סיום' או לחצו במקום אחר מחוץ לחלון.

 


שינוי קיצורי דרך ב'אפשרויות נגישות'

לשינוי קיצורי הדרך המופיעים ב'אפשרויות נגישות', בחרו בתפריט  Apple‏ > 'העדפות המערכת', ולאחר מכן לחצו על 'נגישות'. בסרגל הצד בחרו ב'קיצור דרך', ולאחר מכן השתמשו בתיבות הסימון כדי להפעיל או לכבות קיצורי דרך.

מידע נוסף

תאריך פרסום: