פקודות ברייל נפוצות עבור VoiceOver ב-iPhone, ‏iPad או iPod touch

בעת שימוש בצג ברייל עם VoiceOver ב-iPhone, ‏iPad או iPod touch, צג הברייל עשוי לתמוך בפקודות הבאות כדי לעזור בניווט.

כדי לוודא שצג הברייל עושה שימוש בטבלה הנכונה, עליכם לוודא שהתקנתם את הגרסה העדכנית ביותר של iOS או iPadOS‏. אם תרצו לבצע התאמה אישית של פקודות הברייל ב-iPhone, ‏iPad או iPod touch, בצעו את השלבים הבאים:

עברו אל 'הגדרות' > 'נגישות' > VoiceOver ‏> 'ברייל' > ‏[השם של צג הברייל המחובר'‏ > 'מידע נוסף' > 'פקודות ברייל'.

ניווט

פעולה של VoiceOver מקש בצג
מעבר לפריט קודם נקודה 1 + מקש רווח
מעבר לפריט הבא נקודה 4 + מקש רווח
מעבר לפריט הראשון נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 3 + מקש רווח
מעבר לפריט האחרון נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
בורר פריט נקודה 2 + נקודה 4 + מקש רווח
מעבר אל סרגל המצב נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 4 + מקש רווח
מעבר אל מרכז העדכונים נקודה 4 + נקודה 6 + מקש רווח
מעבר אל מרכז הבקרה נקודה 2 + נקודה 5 + מקש רווח
יציאה מההקשר הנוכחי נקודה 1 + נקודה 2 + מקש רווח
מעבר אל האפליקציה השמאלית ב-Split View (‏iPad בלבד) נקודה 3 + נקודה 5 + מקש רווח 
מעבר אל האפליקציה הימנית ב-Split View (‏iPad בלבד) נקודה 2 + נקודה 6 + מקש רווח
מעבר אל המכולה הקודמת (iPad בלבד) נקודה 1 + נקודה 7 + מקש רווח
מעבר אל המכולה הבאה (iPad בלבד) נקודה 4 + נקודה 7 + מקש רווח

גלילה

פעולה של VoiceOver מקש בצג
גלילה שמאלה של דף אחד נקודה 2 + נקודה 4 + נקודה 6 +מקש רווח
גלילה ימינה של דף אחד נקודה 1 + נקודה 3 + נקודה 5 + מקש רווח
גלילה מעלה של דף אחד נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
גלילה מטה של דף אחד נקודה 1 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
הקראת מספר הדף או השורות שמוצגים נקודה 3 + נקודה 4 + מקש רווח

חוגה

פעולה של VoiceOver מקש בצג
מעבר לפריט קודם באמצעות הגדרת חוגה נקודה 3 + מקש רווח
מעבר לפריט הבא באמצעות הגדרת חוגה נקודה 6 + מקש רווח
בחירת הגדרת חוגה קודמת נקודה 2 + נקודה 3 + מקש רווח
בחירת הגדרת החוגה הבאה נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח

אינטראקציה

פעולה של VoiceOver מקש בצג
ביצוע הקשה פשוטה נקודה 3 + נקודה 6 + מקש רווח
הפעלת כפתור הבית נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 5 + מקש רווח
הפעלת לחצן הגברת עוצמת הקול נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + מקש רווח
הפעלת לחצן הנמכת עוצמת הקול נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 6 + מקש רווח
הצגה/הסתרה של המקלדת נקודה 1 + נקודה 4 + נקודה 6 + מקש רווח
3D Touch בפריטים נבחרים נקודה 3 + נקודה 5 + נקודה 6 +מקש רווח

הקראה

פעולה של VoiceOver מקש בצג
הקראת דף, החל בפריט נבחר נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 5 + מקש רווח
הקראת דף מתחילתו נקודה 2 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח

עריכה

פעולה של VoiceOver מקש בצג
בחירת הכל נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
בחירה שמאלה נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 5 + מקש רווח
בחירה ימינה נקודה 2 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
Tab נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + מקש רווח
Shift Tab נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
גזירה נקודה 1 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 6 + מקש רווח
העתקה נקודה 1 + נקודה 4 + מקש רווח
הדבקה נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 6 + מקש רווח
הפעלת המקש Delete מקש רווח או נקודה 1 + נקודה 4 + נקודה 5 + מקש רווח
הפעלת המקש Return מקש רווח או נקודה 1 + נקודה 5 + מקש רווח
ביטול הקלדה נקודה 1 + נקודה 3 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
ביצוע חוזר של הקלדה נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 6 + מקש רווח
חיפוש מלל נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 4 + מקש רווח
סגנון המלל של הפלט נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
התחלת הכתבה בשדה מלל נקודה 1 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח

שליטה

פעולה של VoiceOver מקש בצג
הפעלה או כיבוי של וילון המסך נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח
השהיה או המשך דיבור נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 4 + מקש רווח
הפעלה או כיבוי של דיבור נקודה 1 + נקודה 3 + נקודה 4 + מקש רווח
מחליף היישומים נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 5 + מקשרווח (פעמיים)
עזרה נקודה 1 + נקודה 3 + מקש רווח
שינוי תווית של פריט נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 6 + מקש רווח
הפעלה או כיבוי של QuickNav נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + מקש רווח
הפעלה/השהיה של מוסיקה נקודה 1 + נקודה 5 + נקודה 6 + מקש רווח

ברייל

פעולה של VoiceOver מקש בצג
כתיבת ברייל שמאלה נקודה 2 + מקש רווח
כתיבת ברייל ימינה נקודה 5 + מקש רווח
הפעלה או כיבוי של היסטוריית הכרזות נקודה 1 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + מקש רווח
תרגום נקודה 4 + נקודה 5 + מקש רווח
מצב הפלט הבא נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 4 + נקודה 5 + מקש רווח
מצב הקלט הבא נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 6 + מקש רווח
מעבר בין ברייל מקוצר ולא מקוצר נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 4 + נקודה 5 + מקש רווח

מצב קלט פלט שתואם למודלי ברייל של 6 נקודות, 6 נקודות 6 מקוצר ו-8 נקודות.

8 נקודות

פעולה של VoiceOver מקש בצג
המכולה הקודמת נקודה 1 + נקודה 7 + מקש רווח
המכולה הבאה נקודה 4 + נקודה 7 + מקש רווח
מחיקה נקודה 7 + מקש רווח
חזרה נקודה 8 + מקש רווח
הפעלה או כיבוי של השתקה נקודה 1 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 7 + מקש רווח
התחלת עזרה נקודה 1 + נקודה 3 + נקודה 7 + מקש רווח
גלילה מעלה של דף נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + נקודה 8 + מקש רווח
גלילה מטה של דף נקודה 1 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 6 + נקודה 8 + מקש רווח
הדמיית לחיצה ארוכה נקודה 3 + נקודה 6 + נקודה 7 + נקודה 8 + מקש רווח
ניווט מהיר באמצעות אות אחת נקודה 1 + נקודה 2 + נקודה 3 + נקודה 4 + נקודה 5 + נקודה 7 + מקש רווח

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: