שימוש באפשרויות מתקדמות ליצירת ספר ב-Pages

למדו כיצד להשתמש באפשרויות מתקדמות ב-Pages כדי ליצור ספר דיגיטלי או לשפר אותו בתבנית הספר EPUB.

EPUB היא תבנית קובץ בתקן פתוח לספרים דיגיטליים (eBook), שפותחה על ידי International Digital Publishing Forum. עם Pages, אתם יכולים לייצא את המסמכים שלכם בתבנית EPUB כדי שיהיה ניתן לקרוא אותם באפליקציה 'ספרים' ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch, ב-Mac או בקוראים של צד שלישי. במאמר זה תמצאו הוראות מפורטות ליצירת ספר ב-Pages.

כדי ליצור ספר במהירות בלי לבצע עיצוב מיוחד כלשהו, תוכלו גם להשתמש במאמר העזרה תבניות ספרים מעוצבות מראש ב-Pages.


בחירת התבנית

ניתן ליצור ספר באמצעות כל תבנית ב-Pages, או להשתמש בתבניות שעוצבו במיוחד ליצירת ספרים. תבניות ספרים לאורך מבוססות על מסמכי עיבוד תמלילים, וניתן לייצא אותן כספרי EPUB מסוג 'זרימה ניתנת לשינוי' או 'פריסה קבועה'. תבניות ספרים לרוחב מבוססות על מסמכי פריסת עמוד, וניתן לייצא אותן כספרי EPUB מסוג 'פריסה קבועה'.

בחרו באפשרות 'זרימה ניתנת לשינוי' או באפשרות 'פריסה קבועה' בהתאם לאופן שבו תרצו שהתוכן שלכם ייראה בספר.

 • 'זרימה ניתנת לשינוי': אם אתם מעוניינים שהתוכן יותאם למכשירים ולכיוונים שונים, בחרו באפשרות 'זרימה ניתנת לשינוי'. ב-EPUB ב'זרימה ניתנת לשינוי', גודל המלל עשוי להיות גדול או קטן יותר, וספירת העמודים משתנה בהתאם לקורא. האפשרות 'זרימה ניתנת לשינוי' מתאימה במיוחד למסמכים המכילים בעיקר מלל.
 • 'פריסה קבועה': אם אתם מעוניינים שהפריסה של כל עמוד במסמך תישאר קבועה, בלי קשר למכשיר או לכיוון, בחרו באפשרות 'פריסה קבועה'. ב-EPUB ב'פריסה קבועה', המשתמשים יכולים להגדיל ולהקטין את התצוגה, אולם המלל ומיקום התוכן יישארו קבועים והזרימה שלהם לא תשתנה. האפשרות 'פריסה קבועה' מתאימה במיוחד למסמכים עתירי תמונות או המכילים עמודות רבות.

תכונות המשתנות או שאינן נתמכות בייצוא ל-EPUB

התכונות הבאות במסמך Pages יוסרו או ישתנו במהלך ייצוא ל-EPUB, בלי קשר לפריסה שבחרתם:

 • שדות חכמים
 • הערות שוליים יומרו להערות סיום*
 • הערות
 • כמה אפקטי תמונה (כמו צלליות)
 • תמונות שגודלן עולה על 4 מגה-פיקסלים ישתנו ל-4 מגה-פיקסלים

* אם אתם מייצאים מסמך ב'פריסה קבועה' ל-EPUB, הערות שוליים לא יישמרו.

תכונות הזמינות ב'פריסה קבועה' בלבד

התכונות הבאות של מסמך Pages מיוצאות ל-EPUB ב'פריסה קבועה' בלבד. עדיין תוכלו לייצא מסמכים הכוללים תכונות אלה בפריסה שהוגדרה כ'זרימה ניתנת לשינוי', אך הן לא יופיעו בספר EPUB שייצאתם.

 • כותרות עליונות ותחתונות
 • עמודות מרובות
 • גודל עמוד
 • כיוון עמוד
 • מספרי עמודים ושדות ספירת עמודים
 • רווח בין שורות
 • מיקוף
 • מלל הניתן לבחירה בתוך צורות
 • מלל ואובייקטים חופפים (לדוגמה, מלל חופף עם תמונה או צורה)
 • אובייקטים של פריסת חתכים
 • גלישת מלל סביב אובייקטים
 • אובייקטים צפים ייוצאו כצפים (במקום שיומרו לאובייקטים בשורה כמו במסמכי EPUB ב'זרימה ניתנת לשינוי')
 • עצירות טאבים
 • צלליות/השתקפויות
 • תבניות מלל מקושרות
 • מילוי הדרגתי של מלל, מילוי מלל של תמונה או קווי מתאר לא אחידים של מלל יומרו לתמונות.


הכנת מסמך

ב-Pages, כל מסמך בפריסת עמוד ניתן לייצא ל'פריסה קבועה', וכל מסמך עיבוד תמלילים ניתן לייצא ל'פריסה קבועה' או לפריסה ב'זרימה ניתנת לשינוי'. לקבלת התוצאות הטובות ביותר בייצוא כ-EPUB ב'זרימה ניתנת לשינוי', השתמשו במסמך עיבוד תמלילים עם תמונות בתוך השורה.

מלל בספרי EPUB ב'זרימה ניתנת לשינוי'

אם בחרתם לייצא את הספר כ'זרימה ניתנת לשינוי', המלל עשוי להיראות שונה בזמן הצגתו באפליקציה Books או בקוראים אחרים:

 • מי שיקרא את המלל יוכל לבחור את הגודל המועדף עליו לקריאת הספר באפליקציה Books.
 • גודלי המלל שתציינו במסמך Pages יומרו לגודל קטן, בינוני או גדול בספר, לכן מלל שדומה בגודלו ב-Pages עשוי להיראות בדיוק באותו הגודל ב-EPUB.
 • ייתכן שצבעי המלל לא יהיו זהים לאלה שבמסמך Pages.
 • הדפדוף בספרים שבהם נעשה שימוש במלל אנכי הוא מימין לשמאל.
 • מילוי הדרגתי של מלל, מילוי מלל של תמונה או קווי מתאר לא אחידים של מלל יומרו לצבעים אחידים.

יצירת תוכן עניינים

כשאתם מייצאים ל-EPUB, נוצר תוכן עניינים באופן אוטומטי לפי הערכים שמופיעים בתצוגת תוכן העניינים ב-Pages. בייצוא ל-EPUB של מסמך Pages ללא ערכים בתצוגת תוכן העניינים, לא יופיע תוכן עניינים.

כדי להציג תוכן עניינים זה בספר EPUB באפליקציה Books, בחרו באפשרות 'הצג' > 'תוכן העניינים' ב-Mac, או הקישו על הלחצן 'תוכן העניינים'  ב-iPhone או ב-iPad.

אודות פרקים בספרי EPUB ב'זרימה ניתנת לשינוי'

בספר EPUB ב'זרימה ניתנת לשינוי', מעברי הפרקים מבוססים על היררכיית הסגנונות שבתוכן העניינים במסמך Pages. תוכלו להגדיר את תוכן העניינים כך שמעבר פרק יתווסף לפני השם של פרק בספר EPUB:

 1. ב-Pages, בחרו את שם הפרק בספר.
 2. החילו סגנון פסקה של שם או כותרת עליונה, כגון 'שם', 'כותרת עליונה', 'כותרת 2', 'כותרת 3' או 'כותרת באדום'.
 3. פתחו את תצוגת תוכן העניינים, בחרו את הסגנון שבו השתמשתם, לחצו או הקישו על 'עריכה' ואחר כך הסירו הזחות, אם יש. 

בכל פעם שתשתמשו בסגנון זה, התוכן העוקב יהפוך לפרק חדש ב-EPUB, ויתווסף מעבר עמוד בין פרקים ב-EPUB ב'זרימה ניתנת לשינוי'.

שימוש באובייקטים בספרי EPUB ב'זרימה ניתנת לשינוי'

לתוצאות מיטביות בספרי EPUB ב'זרימה ניתנת לשינוי', שנו את העיצוב של תמונות, צורות או אובייקטים אחרים במסמך כדי להפוך אותם לאובייקטים בתוך השורה.

 1. בחרו אובייקט או הוסיפו אותו.
 2. לחצו או הקישו על הלחצן 'עיצוב' .
 3. לחצו או הקישו על 'ארגן'.
 4. בחרו באפשרות 'נע עם המלל'.
 5. בתפריט 'גלישת מלל', בחרו באפשרות 'בתוך השורה עם המלל'.

הוספת תמונת שער לספר

כאשר אתם מייצאים את הספר, אתם יכולים לבחור את סוג תמונת השער הרצוי לספר. תמונת השער תופיע ב'ספריה' באפליקציה 'ספרים' או כסמל במחשב שלהם.

אם תבחרו באפשרות 'בחר/י תמונה', תוכלו להוסיף תמונת שער מה-iPhone, מה-iPad, מה-iPod touch, מה-Mac או ממחשב PC. תמונת השער יכולה להיות בתבנית PDF,‏ EPS,‏ JPG,‏ PSD,‏ PNG,‏ TIFF או GIF, אך גודלה לא יעלה על 4 מגה-פיקסלים.

אם תבחרו באפשרות 'אין לספר תמונת שער', הספר יעשה שימוש בסמל הכללי ב'ספריה' באפליקציה 'ספרים'.


ייצוא לספר EPUB

אתם יכולים לייצא את המסמך שלכם בתבנית EPUB ב-Pages עבור Mac, ב-Pages ב-iPhone או ב-iPad או באופן מקוון ב-iCloud.com. אם עקבתם אחרי שינויים במסמך ואתם מעוניינים לייצא, קבלו או דחו שינויים והפסיקו לעקוב אחר שינויים לפני הייצוא. השינויים במעקב יתקבלו באופן אוטומטי אם לא בוצעה פעולה ספציפית. 

ייצוא עם Pages עבור Mac

 1. פתחו את המסמך ב- Pages עבור Mac.
 2. בחרו באפשרות 'קובץ' > 'ייצא אל' > 'EPUB'.
 3. הקלידו 'שם' ו'מחבר'.
 4. בחרו את סוג תמונת השער לספר EPUB. קבלו מידע נוסף על תמונות שער.
 5. בחרו את סגנון הפריסה שבו תרצו להשתמש. למדו כיצד לבחור את הפריסה הטובה ביותר לפרויקט שלכם. כשאתם מייצאים מסמך ב'פריסת עמוד', הוא מיוצא באופן אוטומטי עם 'פריסה קבועה'.
 6. (אופציונלי) תחת 'אפשרויות מתקדמות', בחרו 'קטגוריה עיקרית' ו'שפה' עבור הספר. בספר עם פריסה קבועה, תוכלו לבחור להציג את הספר כעמוד יחיד או בפריסה של שני עמודים.
 7. כדי להבטיח שהגופנים שבחרתם עבור המסמך יופיעו ב-EPUB, בחרו באפשרות 'הטבע גופנים'. אם תבטלו את הבחירה ב'הטבע גופנים', הגופן שבחרתם ישתנה כברירת מחדל לגופן המועדף של אפליקציית הקורא. באפליקציה Pages ניתן להטביע גופנים מסוג OpenType‏ (OTF) ו-TrueType‏ (TTF).
 8. לחצו על 'הבא'.
 9. הזינו שם עבור קובץ ה-EPUB, ואחר כך לחצו על 'ייצא'.
 10. כדי להציג את ה-EPUB באפליקציה 'ספרים' לאחר שהייצוא הסתיים, לחצו פעמיים על הקובץ.

ייצוא עם Pages ב-iPhone או ב-iPad

 1. פתחו את המסמך ב-Pages.
 2. הקישו על הלחצן 'עוד' .
 3. הקישו על 'יצא'.
 4. בחרו באפשרות 'EPUB'.
 5. הקלידו 'שם' ו'מחבר'.
 6. בחרו את סוג תמונת השער לספר EPUB.  קבלו מידע נוסף על תמונות שער. 
 7. הקישו על סגנון הפריסה שבו תרצו להשתמש. למדו כיצד לבחור את הפריסה הטובה ביותר לפרויקט שלכם. כשאתם מייצאים מסמך ב'פריסת עמוד', הוא מיוצא באופן אוטומטי עם 'פריסה קבועה'.
 8. (אופציונלי) הקישו על 'מתקדם', ואחר כך בחרו 'קטגוריה' ו'שפה' עבור הספר. בספר עם פריסה קבועה, תוכלו לבחור להציג את הספר כעמוד יחיד או בפריסה של שני עמודים.
 9. כדי להבטיח שהגופנים שבחרתם עבור המסמך יופיעו ב-EPUB, בחרו באפשרות 'הטבע גופנים'. אם תבטלו את הבחירה ב'הטבע גופנים', הגופן שבחרתם ישתנה כברירת מחדל לגופן המועדף של אפליקציית הקורא. באפליקציה Pages ניתן להטביע גופנים מסוג OpenType‏ (OTF) ו-TrueType‏ (TTF).
 10. אם המסמך שלכם כולל סרטים ואתם מתכננים להציע את הספרים שלכם ב-Apple Books, הפעילו את האפשרות 'תאימות ל-Apple Books' כדי להמיר סרטים לא תואמים לתמונות. קובצי שמע שאינם תואמים יוסרו אף הם.
 11. הקישו על 'הקודם'.
 12. הקישו על 'ייצא' כדי לשתף את ה-EPUB.
 13. כדי להציג את ה-EPUB באפליקציה 'ספרים' לאחר שהייצוא הסתיים, בחרו באפשרות 'העתק/י ל-Books'.

ייצוא עם Pages עבור iCloud

 1. פתחו את המסמך ב-Pages עבור iCloud.
 2. לחצו על הלחצן 'כלים'  ולאחר מכן בחרו באפשרות 'הורד עותק'.
 3. לחצו על 'EPUB' בחלון ההורדה שמופיע.
 4. הקלידו 'שם' ו'מחבר'.
 5. בחרו את סגנון תמונת השער עבור ה-EPUB. קבלו מידע נוסף על תמונות שער.
 6. בחרו את סגנון הפריסה. למדו כיצד לבחור את הפריסה הטובה ביותר לפרויקט שלכם. אם אתם משתמשים במסמך 'פריסת עמוד', עליכם לייצא עם 'פריסה קבועה'.
 7. (אופציונלי) תחת 'מתקדם', בחרו 'קטגוריה' ו'שפה' עבור הספר. בספר עם פריסה קבועה, תוכלו לבחור להציג את הספר כעמוד יחיד או בפריסה של שני עמודים.
 8. לחצו על 'הורד'.


פרסום הספר

אתם יכולים לפרסם את הספר היישר ב-Apple Books מ-Pages ב-iPad, ב-iPhone ב-Mac או באופן מקוון ב-iCloud.com.


מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: