על אודות חיבורי מארח השרת של macOS, ‏iOS ו-iTunes והתהליכים ברקע של iTunes

תוכנות מסוימות של Apple, כולל macOS, ‏iOS ו-iTunes, משתמשות ביציאות ובשרתים שונים כדי להתחבר לשירותים שונים. התוכנה 'iTunes עבור Windows' גם מתקינה כמה תהליכים שפועלים ברקע כשהתוכנה פתוחה.

ודאו שתוכנת האבטחה שלכם מוגדרת כראוי. שלבי ההגדרה משתנים לפי התוכנה, ולכן פנו למפתח לקבלת פרטים ספציפיים.

ב-Mac, אפליקציות בחתימת Apple מקבלות חיבורים נכנסים באופן אוטומטי. מאמר זה אינו רלוונטי אם אתם משתמשים בחומת אש של יישום המובנית של macOS.

חיבורי שרת

השרתים הבאים משמשים את macOS, ‏iOS ו-iTunes:

שרתי Apple שרתים אחרים
albert.apple.com evintl-ocsp.verisign.com
appldnld.apple.com evsecure-ocsp.verisign.com
configuration.apple.com ‎*.amazonaws.com
‎*.cdn-apple.com ‎*.digicert.com
deimos3.apple.com ‎*.symcb.com
gg*.apple.com ‎*.symcd.com
gs.apple.com  
itunes.apple.com  
‎*.itunes.apple.com  
mesu.apple.com  
‎*.mzstatic.com  
skl.apple.com  
swscan.apple.com  
xp.apple.com  


יציאות נפוצות

היציאות הבאות נמצאות בשימוש בתוכנות Apple, כולל macOS, ‏iOS ו-iTunes, או שהן מסתמכות עליהן:

יציאות TCP או UDP בשימוש של
80 TCP World Wide Web ושירותים, iCloud, ‏QuickTime Installer, ‏iTunes Store ו-Radio, ‏AirPlay
443 TCP אתרי האינטרנט והשירותים של TLS, ‏iTunes Store, אימות iCloud ושירותי DAV
123 TCP/UDP פרוטוקול זמן רשת (NTP) המשמש לסנכרון שרת זמן רשת, סנכרון של AppleTV Network Time Server
554 TCP/UDP נגני מדיה בהזרמה, AirPlay
1900 TCP שירות Bonjour
3689 TCP DAAP, ‏iTunes Music Sharing, ‏AirPlay
5223 TCP שירותי iCloud DAV (אנשי קשר, לוח שנה וסימניות), זרם תמונות
5224 TCP הצעות של Spotlight
5350 (UDP) UDP שירות Bonjour
5351 (UDP) UDP שירות Bonjour
5353 (UDP) UDP Bonjour, ‏AirPlay ו-Home Sharing Services
8000-8999 TCP שירות אינטרנט, זרמי רדיו אינטרנט
42000-42999 TCP זרמי רדיו אינטרנט

קבלו מידע נוסף על יציאות TCP ו-UDP המשמשות את מוצרי התוכנה של Apple. יציאות חסומות קשורות לרוב לשגיאות בטווח המספרים 3000.


תהליכים של 'iTunes עבור Windows'

התוכנה 'iTunes עבור Windows' מתקינה כמה תהליכים שפועלים ברקע כשהתוכנה פתוחה. קבלו מידע נוסף על הפעולה שכל תהליך מבצע:

תהליך הפעולה שהוא מבצע
AppleMobileBackup.exe מגבה את הנתונים ב-iPhone או ב-iPod touch
AppleMobileDeviceHelper.exe מאזין לאיתור פקודות שיעזרו ל-iTunes לתקשר עם מכשירים
AppleMobileDeviceService.exe מאפשר ל-iTunes לזהות את iPhone ו-iPod touch
AppleMobileSync.exe מסנכרן את הנתונים של iPhone או iPod touch עם המחשב
distnoted.exe מאפשר ל-iTunes להסתנכרן עם iPhone ו-iPod touch
iPodService.exe מאפשר ל-iTunes לגשת למכשירים
iTunesHelper.exe מאזין לאיתור פקודות שיעזרו ל-iTunes לתקשר עם מכשירים (כגון iPod)
iTunesPhotoProcessor.exe ממיר תמונות ועטיפות מדיה עבור מכשירים
MDCrashReportTool.exe מחלץ דוחות יומן מהמכשיר ושולח אותם אל Apple (אם האפשרות נבחרה)
mDNSResponder.exe תהליך זה מאפשר ל-iTunes לגלות שירותים ברשת המקומית (שיתוף מוסיקה, Apple TV, ‏AirTunes). הוא גם נקרא 'Bonjour עבור Windows'.
SyncServer.exe מתאם בין תהליכי הסנכרון
qttask.exe תהליך זה מספק סמל QuickTime באזור ההודעות (מגש המערכת) של שורת המשימות של Windows. תהליך זה יופיע או לא יופיע בהתאם להגדרת QuickTime ואם סמל QuickTime מופעל באזור ההודעות.
התהליך תלוי בתצורת הסנכרון הפעולה שהוא מבצע
dotmacsyncclient.exe מסנכרן את המכשיר עם iCloud
com.google.ContactSync.exe סנכרון אנשי קשר של Google
com.apple.IE.client.exe מסנכרן את המכשיר עם Internet Explorer
com.apple.Outlook.client.exe מסנכרן את המכשיר עם Outlook
com.apple.Safari.client.exe מסנכרן את המכשיר עם Safari
com.apple.WindowsContacts.client.exe מסנכרן את המכשיר עם פנקס הכתובות של Windows/אנשי הקשר של Windows
com.apple.WindowsMail.client.exe מסתנכרן עם הדואר של Windows
com.yahoo.go.sync.client.exe מסתנכרן עם Yahoo

בהתאם להגדרה שקבעתם, ייתכן שחלק מהתהליכים הללו ברקע לא יופיעו. iTunes יכול להפעיל תהליכים אחרים ברקע כדי לבצע משימות שונות כגון סנכרון ואבחון. ייתכן שפונקציות חדשות יתווספו לתהליכים אלה ברקע בעתיד. אין להשבית תהליכים אלה אפילו כאשר iTunes אינו פתוח במחשב.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופקים ללא המלצות או חסות. Apple לא תישא באחריות לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מייצגת את מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. הסיכונים כרוכים בעצם השימוש באינטרנט. צור קשר עם הספק לקבלת מידע נוסף. שמות של חברות ומוצרים אחרים עשויים להוות סימנים מסחריים של בעליהם, בהתאמה.

תאריך פרסום: