שימוש בעדכונים ב-‎iPhone‎‏, ב-‎iPad‎‏ וב-‎iPod touch‎‏

למדו כיצד להציג ולנהל את העדכונים שלכם כדי למזער הפרעות במהלך היום.

פתיחה ממסך הנעילה

אתם יכולים להציג את העדכונים האחרונים במסך הנעילה על ידי הרמה של ה-iPhone או הוצאה של ה-iPad ממצב שינה. נוסף לכך, תוכלו לבצע את הפעולות הבאות ממסך הנעילה:

 • הקישו על עדכון אחד כדי לפתוח את האפליקציה שממנה הוא נשלח.
 • הקישו על קבוצת עדכונים כדי להציג את כל העדכונים האחרונים מאותה אפליקציה. 
 • החליקו ימינה על גבי עדכון כדי לנהל התראות עבור אותה אפליקציה, להציג את העדכון או למחוק את העדכון.
 • געו נגיעה ממושכת בעדכון* כדי להציג את העדכון ולבצע פעולות מהירות, אם האפליקציה מציעה פעולות כאלה.

להצגת התוכן של עדכונים במסך הנעילה בלי לפתוח את נעילת המכשיר, עברו אל 'הגדרות' > 'עדכונים' > 'הצג תצוגות מקדימות' ובחרו באפשרות 'תמיד'.

* ב-iPhone SE (דור שני), החליקו ימינה על גבי העדכון, ואחר כך הקישו על 'הצג' כדי לראות את העדכון ולבצע את הפעולות המהירות שבהן תומכת האפליקציה.

פתיחה ממרכז העדכונים

מרכז העדכונים מציג את היסטוריית העדכונים, ומאפשר לכם לגלול חזרה ולראות את מה שהחמצתם. קיימות שתי דרכים לראות את ההתראות ממרכז העדכונים:

 • ממסך הנעילה, החליקו מעלה ממרכז המסך.
 • מכל מסך אחר, החליקו מטה ממרכז החלק העליון של המסך.

לניקוי היסטוריית העדכונים, געו נגיעה ממושכת בלחצן X‏  והקישו על 'נקה את כל העדכונים'. או הקישו על הלחצן X‏  והקישו על 'נקה'.

 

ניהול עדכונים

לניהול עדכונים ממסך הנעילה או ממרכז העדכונים:

 1. החליקו ימינה מעל התראה או קבוצת התראות.
 2. הקישו על 'נהל/י', ואחר כך בחרו מבין האפשרויות הבאות:
  • 'עדכונים שקטים': עדכונים אלה מופיעים במרכז העדכונים, אך אינם מוצגים במסך הנעילה, משמיעים צלילים או מציגים באנר או סמל תג.
  • 'כבה': מכבה את כל העדכונים לאפליקציה ספציפית. כדי להפעיל שוב תכונה זו, עברו אל 'הגדרות' > 'עדכונים', בחרו את האפליקציה והקישו על 'אפשר עדכונים'.

תוכלו להקיש גם על 'הגדרות' כדי לשנות את סגנונות ההתראה או הגדרות ההתראה של אפליקציה ספציפית. 

 


שינוי הסגנונות של ההתראות

כדי להוסיף או לשנות סגנון התראות לעדכון:

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'עדכונים'.
 2. בחרו אפליקציה ב'סגנון עדכונים'. 
 3. בחרו סוג התראה וסגנון באנר. 

תוכלו גם להפעיל או לכבות צלילים או תגים.

שינוי הגדרות של קיבוץ עדכונים

תוכלו להשתמש בקיבוץ עדכונים או להפרידם.

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'עדכונים'.
 2. בחרו אפליקציה, והקישו על 'קיבוץ עדכונים'.
 3. בחרו אחת מהאפשרויות הבאות:
  • 'אוטומטיים': העדכונים המתקבלים מכל אחת מהאפליקציות יופיעו בקבוצות לפי התראות האפליקציה.
  • 'לפי יישום': כל העדכונים מכל אחת מהאפליקציות יקובצו להתראות בודדות הניתנות להרחבה.
  • כבויים: העדכונים יופיעו לפי סדר קבלתם, ללא קיבוץ.

מכאן תוכלו גם לבחור את אופן התצוגה המקדימה של עדכונים לאפליקציות ספציפיות. לדוגמה, תוכלו להציג תצוגות מקדימות של עדכונים תמיד או לעולם לא – גם כשהמכשיר נעול.

     

הגדרה של התראות מבוססות מיקום

אפליקציות מסוימות משתמשות במיקומכם כדי לשלוח לכם התראות רלוונטיות לפי המיקום שבו אתם נמצאים. לדוגמה, תוכלו לקבל תזכורת להתקשר למישהו כשאתם מגיעים למקום ספציפי, או כשאתם עוזבים למיקום הבא.

אם אינכם מעוניינים בסוגים אלה של התראות תוכלו לכבות אותן. עברו אל 'הגדרות' > 'פרטיות' > 'שירותי מיקום' ואחר כך הקישו על אפליקציה כדי להפעיל או לכבות התראות לפי מיקומכם. קבלו מידע נוסף על שירותי מיקום.

אם אינכם רואים עדכונים עבור אפליקציה ספציפית

לקבלת עדכונים, התחברו לרשת ‎Wi-Fi‎‏ או לרשת סלולרית. אם עדיין אינכם מקבלים עדכונים עבור אפליקציה ספציפית, נסו את השלבים הבאים:

 1. ודאו שהאפליקציה תומכת בעדכונים. עברו אל 'הגדרות' > 'עדכונים', בחרו את האפליקציה וודאו שההגדרה 'אפשר עדכונים' פעילה.
 2. אם הפעלתם עדכונים עבור אפליקציה אך אינכם מקבלים התראות, ייתכן שלא בחרתם באפשרות 'באנרים'. עברו אל 'הגדרות' > 'עדכונים', לחצו על האפליקציה ואחר כך בחרו 'באנרים'.
 3. ודאו שנכנסתם ל-‎Apple ID‎‏ שלכם
 4. ודאו שהתכונה 'נא לא להפריע' כבויה
 5. אם התקנתם לאחרונה אפליקציה, או שחזרתם לאחרונה אפליקציה מגיבוי, פתחו אותה כדי להתחיל לקבל עדכונים.

מידע נוסף

בהעדר חיבור סלולרי זמין, עדכונים משתמשים ברשת Wi-Fi בלבד. חומות אש ושרתי פרוקסי עלולים להשפיע על יכולתכם לקבל עדכונים. קבלו עזרה באמצעות שירות התראות הדחיפה‎‏ של ‎Apple‎‏ (‎APNS‎‏)

למדו עוד על עדכונים ב-‎Apple Watch‎.

 

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: