כיצד לבצע כיבוי או הפעלה מחדש של Apple TV

ל-Apple TV אין כפתור הפעלה. אפשר להעביר את ה‑Apple TV‏ למצב שינה, להפעיל אותו מחדש או לנתק אותו מהחשמל.

העברת Apple TV למצב שינה

לאחר פרק זמן של חוסר פעילות, Apple TV עובר באופן אוטומטי למצב שינה. אפשר גם לבחור באפשרות 'עבור למצב שינה עכשיו' ב'הגדרות', או להעביר את ה-Apple TV‏ למצב שינה באמצעות השלט:

  • באמצעות Siri Remote‏ או Apple TV Remote‏:* לחצו לחיצה ממושכת על 'טלוויזיה/מרכז הבקרה'  למשך שלוש שניות כדי להעלות את 'מרכז הבקרה', ואז בחרו ב'מצב שינה'
  • באמצעות Apple Remote‏ (אלומיניום או לבן): לחצו לחיצה ממושכת על 'הפעל/השהה'  למשך חמש שניות.

כדי להוציא את Apple TV ממצב שינה, לחצו על 'תפריט' או על 'טלוויזיה/מרכז הבקרה'  בשלט.

הפעלה מחדש של Apple TV

אם אין תגובה מה-Apple TV‏, הפעילו אותו מחדש באמצעות השלט:

  • באמצעות Siri Remote‏ (דור שני) או Apple TV Remote‏ (דור שני):* לחצו והחזיקו את הכפתורים 'הקודם'  ו'טלוויזיה/מרכז הבקרה'. שחררו כאשר הנורה במכשיר מהבהבת.
  • באמצעות Siri Remote‏ (דור ראשון) או Apple TV Remote‏ (דור ראשון):* לחצו והחזיקו את הכפתורים 'תפריט' ו'טלוויזיה/מרכז הבקרה' . שחררו כאשר הנורה במכשיר מהבהבת.
  • באמצעות ה-Apple Remote‏ (אלומיניום או לבן): לחצו והחזיקו את הכפתורים 'תפריט' ו'למטה'. שחררו כאשר הנורה במכשיר מהבהבת.

ניתוק ה-Apple TV

אם השימוש בתפריט 'הגדרות' ובשלט אינו מביא להפעלה מחדש של המכשיר, נתקו את ה-Apple TV מהחשמל. המתינו שש שניות, ולאחר מכן חברו את המכשיר בחזרה.

*Apple TV 4K‏ ו-Apple TV HD‏ מסופקים בכל מקום עם אותו שלט. במדינות ובאזורים שיש בהם תמיכה ב-Siri, השלט נקרא Siri Remote‏. בשאר המקומות הוא נקרא Apple TV Remote‏. Siri עובדת עם שני סוגי השלטים, כל עוד המדינה או האזור שבהם אתם נמצאים תומכים ב-Siri.‏

תאריך פרסום: