אם ה-iPhone או ה-iPod touch לא נטענים

אם הסוללה לא נטענת, או נטענת באיטיות, או אם תראו הודעת התראה – זה מה שתוכלו לעשות.

חיבור לחשמל

אם אתם מנסים לטעון את iPhone 8 ואילך באופן אלחוטי, ודאו תחילה שאתם מצליחים לטעון אותו באמצעות מתאם USB והכבל שהגיעו עם המכשיר. אם הצלחתם, קבלו עזרה בנושא טעינה באופן אלחוטי. עבור אביזר של צד שלישי, בדקו שהוא מאושר על ידי Apple.

כדי לטעון את המכשיר, בצעו את השלבים הבאים:

 1. חברו את המכשיר לכבל USB שהגיע איתו.
 2. חברו לאחד משלושת מקורות החשמל הבאים:

שקע חשמל בקיר

חברו את כבל הטעינה בחיבור USB למתאם מתח USB, ואז חברו את המתאם לשקע בקיר.

מחשב

חברו את כבל הטעינה לשקע USB 2.0 או 3.0 במחשב שמופעל ואינו נמצא במצב שינה. אל תשתמשו בשקעי USB במקלדת.

אביזר חשמל

חברו את הכבל שלכם לרכזת USB המחוברת לחשמל, לתחנת עגינה או לאביזר אחר שאושר על ידי Apple.

סמל טעינה ב-iOS

כאשר המכשיר נטען, תראו סמל ברק ליד סמל הסוללה בשורת המצב, או סמל סוללה גדול במסך הנעילה.

אם המכשיר נטען בקצב איטי, או אינו נטען כלל

בצעו את השלבים הבאים ונסו שוב אחרי כל שלב:

 1. בדקו את כבל הטעינה ומתאם USB לאיתור סימני נזק, כגון שבר או פינים שהתעקמו.* אל תשתמשו באביזרים פגומים.
  כבל Lightning ל-USB ומתאם USB לחיבור לשקע בקיר
 2. השתמשו בשקע חשמל בקיר ובדקו שהחיבורים תקינים בין כבל הטעינה, מתאם USB לחיבור לשקע בקיר והשקע בקיר או כבל חשמל AC, או נסו שקע אחר. 
 3. סלקו לכלוכים כלשהם מפתח הטעינה בתחתית המכשיר, ואז חברו היטב את כבל הטעינה למכשיר. אם פתח הטעינה פגום, המכשיר כנראה זקוק לשירות.
 4. הניחו למכשיר להיטען במשך חצי שעה (אם לאחר מכן המכשיר לא מגיב, למדו מה לעשות).
 5. אלצו הפעלה מחדש של המכשיר: 
  • iPhone 8 ואילך ו-iPhone SE (דור שני): לחצו על כפתור הגברת עוצמת הקול ושחררו במהירות. לחצו על כפתור הנמכת עוצמת הקול ושחררו במהירות. לחצו והחזיקו את כפתור הצד עד שתראו את סמל Apple.
  • iPhone 7, ‏iPhone 7 Plus ו-iPod touch (דור שביעי): לחצו והחזיקו בו זמנית את כפתור הצד (או הכפתור העליון) ואת כפתור הנמכת עוצמת הקול, עד שתראו את הסמל של Apple. 
  • iPhone 6s או גרסאות קודמות, iPhone SE (דור ראשון) ו-iPod touch (דור שישי) או גרסאות קודמות: לחצו לחיצה ממושכת בו-זמנית על כפתור הצד (או הכפתור העליון) ועל כפתור הבית, עד שתראו את הסמל של Apple.
 6. הניחו למכשיר להיטען במשך חצי שעה נוספת.
 7. אם המכשיר עדיין לא מופעל או לא נטען, הביאו את המכשיר, את כבל הטעינה ואת מתאם הטעינה לחנות Apple או לספק שירות מורשה של Apple  לבדיקה. כמו כן, אתם יכולים לפנות לתמיכה של Apple.

* אם אינכם בטוחים אם אביזר כלשהו פגום, הביאו אותו לחנות Apple או לספק שירות מורשה של Apple לבדיקה, או פנו לתמיכה של Apple.

אם המכשיר הפסיק להיטען כשהגיע ל-80%

ייתכן כי ה-iPhone שלכם יתחמם מעט בעת טעינתו. כדי להאריך את משך חיי הסוללה, אם הסוללה מתחממת יותר מדי, התוכנה עשויה להגביל את האפשרות לטעון מעבר ל-80%. טעינת ה-iPhone תתחדש כאשר הטמפרטורה תרד. נסו להעביר את ה-iPhone והמטען למיקום קריר יותר.

iOS 13 משתמשת בטעינת סוללה ממוטבת כדי להאט את קצב טעינת הסוללה, באמצעות קיצור הזמן שבו ה-iPhone שלכם טעון באופן מלא. ה-iPhone משתמש בלמידת מכונה במכשיר עצמו, כדי להבין את שגרת הטעינה היומית שלכם, כך שיוכל לחכות עד שיהיה עליכם להשתמש בו כדי לסיים את הטעינה מעבר ל-80%.* טעינה באופן כזה מקטינה את הבלאי בסוללה ומאריכה את חייה. טעינת סוללה ממוטבת פעילה רק כאשר ה-iPhone צופה שיהיה מחובר למטען למשך פרק זמן ארוך.

* מידע לגבי שגרת הטעינה נשמר ב-iPhone בלבד. מידע זה לא נכלל בגיבויים ואינו מועבר ל-Apple.

אם מופיעה התראה שאומרת שהאביזר שלכם אינו נתמך או אינו מאושר

התראות אלה עשויות להופיע מכמה סיבות: אולי פתח הטעינה של מכשיר iOS מלוכלך או פגום, אביזר הטעינה ניזוק, נפגם או אינו מאושר על ידי Apple, או שמטען USB לא תוכנן לטעון מכשירים. בצעו את השלבים הבאים:

 1. סלקו כל פסולת מפתח הטעינה בתחתית המכשיר.
 2. הפעלת המכשיר מחדש:
 3. נסו כבל USB או מטען אחר.
 4. ודאו כי יש לכם את הגרסה האחרונה של iOS.
 5. פנו אל התמיכה של Apple לקבלת שירות.

תאריך פרסום: